Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tranh chấp hành chính "

31 kết quả được tìm thấy
02/HCST - 18 năm trước Bình Thuận ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 02/HCST NGÀY 31/07/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
31/HCPT - 17 năm trước ... TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH GIỮA ÔNG NGUYỄN XUÂN HOÀNG VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ...
12/HCPT - 18 năm trước ... TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI ĐẤT GIỮA BÀ LÂM THỊ THO VÀ UBND TỈNH SÓC TRĂNG ...
01/HCST - 18 năm trước Sóc Trăng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BẢN ÁN 01/HCST NGÀY 28/03/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
03/2004/HĐTP-HC - 17 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH 03/2004/HĐTP-HC NGÀY 30/06/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...
05/HCPT - 19 năm trước ... CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI ĐẤT GIỮA ÔNG KIỀU TIẾN VĨNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ...
09/HCST - 19 năm trước Khánh Hoà ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ BẢN ÁN 09/HCST NGÀY 04/10/2001 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
22/2005/HCPT - 16 năm trước ...  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  BẢN ÁN 22/2005/HCPT NGÀY 25/07/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
01/HCST - 16 năm trước Cần Thơ ...  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ BẢN ÁN 01/HCST NGÀY 21/01/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
12/HCPT - 16 năm trước ...  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BẢN ÁN 12/HCPT NGÀY 29/04/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH KHIẾU...
01/2004/HĐTP-HC - 17 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH 01/2004/HĐTP-HC NGÀY 27/02/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...
17/HCST - 17 năm trước Hồ Chí Minh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 17/HCST NGÀY 16/03/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...
11/HCST - 17 năm trước Hồ Chí Minh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 11/HCST NGÀY 25/02/2004 VỀ TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
01/2003/HĐTP-HC - 18 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH 01/2003/HĐTP-HC NGÀY 26/02/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...
02/2006/HC-GĐT - 15 năm trước ... TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 10 tháng 5 năm 2006...
08/HCST - 19 năm trước Đăk Lăk ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK BẢN ÁN 08/HCST NGÀY 18/12/2001 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...