Bản án 02/HCST ngày 18/07/2000 về vụ án tranh chấp hành chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi, quyết định công nhận quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 02/HCST NGÀY 18/07/2000 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án đang cập nhật nội dung

128
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/HCST ngày 18/07/2000 về vụ án tranh chấp hành chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi, quyết định công nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:02/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân An Giang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 18/07/2000
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về