Bản án 24/HCPT ngày 29/08/2002 về vụ án tranh chấp hành chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi, quyết định công nhận quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 24/HCPT NGÀY 29/08/2002 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

140
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 24/HCPT ngày 29/08/2002 về vụ án tranh chấp hành chính giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi, quyết định công nhận quyền sử dụng đất

    Số hiệu:24/HCPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:29/08/2002
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về