Bản án 01/2005/HCST ngày 21/09/2005 về vụ án tranh chấp hành chính Khiếu kiện quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 01/2005/HCST NGÀY 21/09/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI VÀ HUỶ  GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

227
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2005/HCST ngày 21/09/2005 về vụ án tranh chấp hành chính Khiếu kiện quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:01/2005/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bắc Giang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:21/09/2005
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về