Bản án 01/2005/HCST ngày 21/09/2005 về vụ án tranh chấp hành chính Khiếu kiện quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 01/2005/HCST NGÀY 21/09/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI VÀ HUỶ  GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án đang cập nhật nội dung

125
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2005/HCST ngày 21/09/2005 về vụ án tranh chấp hành chính Khiếu kiện quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:01/2005/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bắc Giang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 21/09/2005
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về