Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "huỷ giấy chứng nhận "

7260 kết quả được tìm thấy
Bản án về chia tài sản sau xin ly hôn số 10/2024/HNGĐ-PT 16/04/2024
Hôn Nhân Gia Đình
Phúc thẩm
10/2024/HNGĐ-PT - 2 tháng trước Cà Mau ... ông yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sau cho ông H2. Bà Lâm H3 trình bày: Bà H1...
114/2024/HC-PT - 2 tháng trước ... khởi kiện yêu cầu Tòa án: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD181563 do UBND quận L cấp...
93/2024/DS-PT - 2 tháng trước ... Nguyễn An K1 đã được Văn phòng C4 chứng thực ngày 26/3/2015. 5. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng...
84/2024/DS-PT - 2 tháng trước ...). 2. Không hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện D cấp cho hộ ông Phạm Hữu T...
79/2024/DS-PT - 2 tháng trước ... – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Q cấp. - Tuyên hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH...
76/2024/DS-PT - 2 tháng trước ... “Tranh chấp thừa kế tài sản; huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 25...