Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "quản lý nhà nước về lao động"

29 kết quả được tìm thấy
02/2021/LĐ-ST - 1 năm trước - Bình Dương ... sở, không thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản nhà nước về lao động cấp tỉnh. Tại phiên...
05/2020/LĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Cà Mau - Cà Mau ... sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản nhà nước về lao động cấp tỉnh”. Với quy định...
23/2018/LĐ-PT - 3 năm trước Cà Mau ... không thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản Nhà nước về lao động của cấp tỉnh. Theo Quyết...
22/2018/LĐ-PT - 3 năm trước Cà Mau ... nước về lao động của cấp tỉnh. Theo Quyết định số 69/QĐ-BĐH ngày 17/5/2016 điều động anh về phòng...