Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "mức bồi thường"

2270 kết quả được tìm thấy
14/2021/DS-PT - 11 tháng trước Hà Nam ... định tại Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật Dân sự. Như đã phân tích ở trên, mức bồi thường mà...
55/2017/HSPT - 4 năm trước Lạng Sơn ... hưởng án treo và giảm nhẹ mức bồi thường. Ngày 10/7/2017, bị cáo Lý Văn T, không kháng cáo về phần...
61/2017/HSPT - 4 năm trước Lạng Sơn
77/2017/HSPT - 4 năm trước Lạng Sơn ... giảm mức bồi thường thiệt hại chấp nhận bồi thường cho gia đình bị hại 150.000.000đ. Ngày 09...
89/2019/HS-PT - 2 năm trước Lạng Sơn ... đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và xin giảm mức bồi thường thiệt hại. Tại phiên tòa phúc...
599/2018/HS-PT - 3 năm trước .... Ngày 14/8/2017, bị cáo Y có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường. Tại phiên...
49/2019/HS-PT - 3 năm trước Thanh Hoá
49/2020/HS-PT - 1 năm trước Cao Bằng ... mức bồi thường thiệt hại. Tại phiên toà phúc thẩm: Bị hại Triệu Văn T giữ nguyên nội dung...
95/2018/HS-PT - 4 năm trước An Giang ...: Yêucầu tăng mức bồi thường thiệt hại và tăng mức hình phạt đối với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm...
26/2017/HSPT - 5 năm trước Tuyên Quang
48/2021/HS-PT - 11 tháng trước Lạng Sơn ... nhẹ hình phạt và mức bồi thường thiệt hại. Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn M giữ nguyên nội dung...
23/2019/HS-PT - 3 năm trước Bình Phước
92/2017/HS-PT - 4 năm trước Quảng Bình ... cáo Ch và tăng mức bồi thường thiệt hại cho bị hại. Ngày 10/10/2017, người có quyền lợi, nghĩa vụ...
69/2017/HSPT - 5 năm trước Bắc Giang ... yêu cầu tăng mức bồi thường dân sự, xem xét lại vấn đề của người làm chứng Lê Văn Q. Tại phiên...