Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "công nhận hợp đồng"

78 kết quả được tìm thấy
155/2018/DS-ST - 3 năm trước Huyện Hòn Đất - Kiên Giang ... CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
42/2017/DS-ST - 5 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
17/2017/DS-ST - 4 năm trước Quận Long Biên - Hà Nội ... CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 18/9/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
44/2019/DS-PT - 3 năm trước Kiên Giang ... 2019 về yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do Bản án sơ thẩm số: 155...
30/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ... CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 20/8/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
36/2018/DS-PT - 4 năm trước Đăk Lăk ..., về yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do bản án dân sự sơ thẩm số...
69/2020/TCDS-ST - 1 năm trước Huyện Hải Hậu - Nam Định ... CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
110/2020/DS-PT - 1 năm trước Bắc Giang ... VAY TÀI SẢN, YÊU CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG Trong các ngày 23 và 26/10/2020, tại trụ sở Toà án nhân...
01/2020/DS-ST - 2 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ... HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN, YÊU CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG ...
25/2018/DS-ST - 4 năm trước Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng ... YÊU CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
04/2021/DS-ST - 1 năm trước Lâm Đồng ... CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án...
20/2018/DSST - 3 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ... CHẤP DI SẢN THỪA KẾ VÀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 12/10/2018, tại trụ sở...
108/2018/DS-PT - 3 năm trước Sóc Trăng ... CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở Ngày 06 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở...
03/2018/DS-ST - 4 năm trước Huyện Long Phú - Sóc Trăng ... CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở ...
21/2020/DS-ST - 2 năm trước Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang ... CHẤP YÊU CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ HỢP PHÁP Ngày 01 tháng 4 năm...
30/2018/DS-ST - 4 năm trước Huyện Thống Nhất - Đồng Nai ... CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ YÊU CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP LÀ HỢP PHÁP Ngày 04/05/2018 tại trụ...
29/2017/DS-ST - 4 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
25/2017/DS-ST - 4 năm trước Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng ... CHẤP CHIA THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 24...