Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bị kích động mạnh"

152 kết quả được tìm thấy
29/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Đức Linh - Bình Thuận ... Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại...
104/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 16 tháng 11 năm 2019, tại...
85/2019/HS-PT - 1 năm trước Quảng Ninh ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 14 tháng 8 năm 2019, tại Toà án nhân...
305/2018/HS-ST - 1 năm trước Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 21 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa...
50/2019/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Vụ Bản - Nam Định ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
05/2020/HS-PT - 9 tháng trước Thanh Hoá ... TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Toà án...
02/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Ba - Phú Thọ ... GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại trụ...
07/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Kon Plông - Kon Tum ... Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại...
08/2018/HS-PT - 2 năm trước Lạng Sơn ... TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân...
93/2017/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh ... CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH ...
62/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh ... TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH ...
55/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Yên Định - Thanh Hoá ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH   ...
17/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC TRONG TÌNH TRẠNG TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH ...
216/2018/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH VÀ CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH Ngày 16...
59/2017/HS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC TRONG TÌNH TRẠNG TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH  Trong các ngày 31/10/2017 và...
49/2019/HS-ST - 1 năm trước Lạng Sơn ... TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH VÀ CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN Ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại...
488/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên ... THƯƠNG TÍCH CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 29 tháng...
16/2018/HS-GĐT - 2 năm trước ... “GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH” ĐỐI VỚI BỊ CÁO TRẦN VĂN C   - Bị cáo...