Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hủy quyết định hành chính"

285 kết quả được tìm thấy
114/2017/DS-PT - 3 năm trước Đồng Nai ... DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT; YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN Ngày 24...
02/2017/DS-ST - 4 năm trước Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT; YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN ...
06/2019/HC-PT - 2 năm trước Đồng Nai ... HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN P VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 29...
01/2018/HC-ST - 3 năm trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ... HÀNH VI HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN P VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...