Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hủy quyết định hành chính"

282 kết quả được tìm thấy
177/2019/DS-PT - 3 năm trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT Ngày 17 tháng 5 năm 2018...
10/2017/HCPT - 4 năm trước Bắc Giang ... VI HÀNH CHÍNH TRÁI PHÁP LUẬT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong các ngày 16 tháng 5 và ngày 19...
66/2019/DS-PT - 2 năm trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT Vào ngày 19 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở...
224/2019/HC-PT - 1 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại trụ...
01/2016/HC-ST - 4 năm trước Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang ... TUYÊN BỐ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRÁI PHÁP LUẬT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
35/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Phú Quốc - Kiên Giang ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong các...
02/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
68/2019/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong các ngày 12 và 13...
1182/2020/DS-ST - 10 tháng trước Hồ Chí Minh ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 10 tháng...
01/2012/TLST-HC - 9 năm trước Thành phố Kon Tum - Kon Tum ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SỐ 767/2011/QĐ-CTUBND VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ...
28/2017/DS-ST - 3 năm trước Ninh Thuận ... DỤNG ĐẤT, HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
37/2019/DS-PT - 2 năm trước ... ĐỒNG VAY TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 13 tháng 5...