Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " hủy quyết định hành chính"

282 kết quả được tìm thấy
96/2021/HC-PT - 5 tháng trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
79/2020/HC-PT - ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà...
72/2018/HCST - 2 năm trước Thanh Hoá ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI   ...
54/2018/HCST - 3 năm trước Long An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BẢN ÁN 54/2018/HCST NGÀY 05/03/2018 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH...
20/2019/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
02/2016/HC-ST - 4 năm trước Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ...
54/2020/DS-PT - 10 tháng trước Bình Thuận ... DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
37/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Hàm Tân - Bình Thuận ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
02/2017/HC-ST - 4 năm trước Kon Tum ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BẢN ÁN 02/2017/HC-ST NGÀY 24/05/2017 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH...
143/2017/HC-PT - 3 năm trước ... tháng 7 năm 2017 về việc: “Yêu cầu hủy quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại”. Do...
64/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
91/2019/DS-PT - 1 năm trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HUỶ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
317/2019/HC-PT - 2 năm trước ... YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại trụ...
10/2018/DS-ST - 2 năm trước Quảng Trị ... DỤNG ĐẤT VÀ HUỶ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
118/2018/DS-PT - 2 năm trước ... SỬ DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án...
67/2019/DS-ST - 1 năm trước Đà Nẵng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 67/2019/DS-ST NGÀY 26/11/2019  VỀ HỦY QUYẾT ĐỊNH...