Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giữ người "

214 kết quả được tìm thấy
249/2017/HSPT - 3 năm trước Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 249/2017/HSPT NGÀY 05/09/2017 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI...
173/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Yên Phong - Bắc Ninh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y, TỈNH BẮC NINH BẢN ÁN 173/2018/HS-ST NGÀY 21/11/2018 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI...
01/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Hải Dương - Hải Dương ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở, Tòa án nhân dân...
96/2020/HSST - 3 tháng trước Quận Cái Răng - Cần Thơ ... TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN C, THÀNH PHỐ T BẢN ÁN 96/2020/HSST NGÀY 20/11/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
13/2018/HS-ST - 3 năm trước Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
29/2020/HS-ST - 5 tháng trước Thành phố Hà Giang - Hà Giang ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố H, tỉnh...
32/2020/HSST - 9 tháng trước Đồng Nai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 32/2020/HSST NGÀY 28/05/2020 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI...
69/2019/HS-ST - 1 năm trước Vĩnh Phúc ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC BẢN ÁN 69/2019/HS-ST NGÀY 05/12/2019 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI...
59/2020/HS-ST - 9 tháng trước Thành phố Phủ Lý - Hà Nam ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý...
70/2020/HS-PT - 9 tháng trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 70/2020/HS-PT NGÀY 22/05/2020 VỀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI...
439/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ D, TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 439/2019/HS-ST NGÀY 23/11/2019 VỀ TỘI GIỮ...
250/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố...
73/2019/HS-PT - 1 năm trước Lâm Đồng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BẢN ÁN 73/2019/HS-PT NGÀY 22/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI...
30/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 22/6/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh...
12/2018/HS-ST - 3 năm trước Huyện Lang Chánh - Thanh Hoá ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
588/2019/HS-PT - 1 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 588/2019/HS-PT NGÀY 14/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
77/2018/HS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ..., giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại Bản án hình sự sơ...
25/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện M'Đrắk - Đăk Lăk ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
48/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Biên - Tây Ninh ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Biên...