Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " giữ người "

210 kết quả được tìm thấy
41/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
119/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 13 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
02/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T - H BẢN ÁN 02/2020/HS-ST NGÀY 08/01/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI...
114/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Trong ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại phòng xử án - trụ sở Tòa án...
37/2019/HS-PT - 1 năm trước Bình Phước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 37/2019/HS-PT NGÀY 27/05/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
125/2019/HS-PT - 1 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 125/2019/HS-PT NGÀY 09/08/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
19/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện An Minh - Kiên Giang ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại Toà án nhân dân huyện An Minh, tỉnh...
22/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Chơn Thành - Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CT, TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 22/2019/HS-ST NGÀY 07/3/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
92/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận ... TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
39/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Krông Nô - Đăk Nông ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
03/2020/HS-PT - 1 năm trước Đăk Nông ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG BẢN ÁN 03/2020/HS-PT NGÀY 08/01/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
11/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, xét...
28/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ngọc...
31/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Quan Hóa - Thanh Hoá ... BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
41/2020/HS-PT - 1 năm trước Thanh Hoá ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BẢN ÁN 41/2020/HS-PT NGÀY 14/02/2020 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI...
39/2020/HS-PT - 8 tháng trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 39/2020/HS-PT NGÀY 03/06/2020 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
71/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc ..., GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...
60/2020/HS-ST - 8 tháng trước Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam...
48/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Krông Nô - Đăk Nông ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông...
169/2020/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ...