Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe, tài sản bị xâm phạm số 42/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

BẢN ÁN 42/2023/DS-ST NGÀY 04/08/2023 VỀ TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỨC KHỎE, TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM

Trong các ngày 01 tháng 8 năm 2023 và ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Biên, Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 104/2022/TLST- DS ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc tranh chấp về đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe và tài sản bị xâm phạm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2023/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 7 năm 2023, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Anh Bùi Như Ph, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1980 (có mặt);

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn anh Bùi Như Ph: Ông Bùi Phước V, sinh năm 1959, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 11 tháng 11 năm 2022 (có mặt);

Cùng địa chỉ: ấp XR, xã H, huyện AB, tỉnh Kiên Giang.

2. Bị đơn: Anh Phạm Trung K, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1999;

Người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Phạm Trung K: Ông Võ Văn D, sinh năm 1967, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 25 tháng 5 năm 2022 (có mặt);

Cùng địa chỉ: ấp M40, xã TA, huyện AB, tỉnh Kiên Giang.

Ông Mã Văn L, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1963, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 07 tháng 10 năm 2022 (vắng mặt);

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp TS, xã OE, huyện TS, tỉnh An Giang. Địa chỉ: ấp M40, xã TA, huyện AB, tỉnh Kiên Giang 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Võ Thị Th, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1973;

- Anh Phạm Văn T, sinh năm 1976;

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn T và chị Võ Thị Th: Ông Võ Văn D, sinh năm 1967, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 16 tháng 11 năm 2022 và giấy ủy quyền ngày 30 tháng 01 năm 2023 (có mặt);

Cùng địa chỉ: ấp M40, xã TA, huyện AB, tỉnh Kiên Giang.

Ông Mã Văn L, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1963, đại diện theo giấy ủy quyền ngày 16 tháng 12 năm 2022 và giấy ủy quyền ngày 30 tháng 01 năm 2023 (vắng mặt);

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp TS, xã OE, huyện TS, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: ấp M40, xã TA, huyện AB, tỉnh Kiên Giang.

- Ông Bùi Phước V, sinh năm 1959 (có mặt);

Địa chỉ: ấp XR, xã H, huyện AB, tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện ngày 30/5/2022, đơn khởi kiện bổ sung ngày 29/12/2022 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Phước V, đồng thời ông Bùi Phước V là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn anh Bùi Như Ph trình bày và yêu cầu như sau:

Vào 14 giờ 45 phút, ngày 13/02/2022, anh Bùi Như Ph đi bán đồ về điều khiển chiếc xe đạp đi từ Rạch Sỏi về nhà đến đoạn đường thuộc ấp XR, xã H, huyện AB, tỉnh Kiên Giang thì bị anh Phạm Trung K chạy chiếc xe hiệu NOVOU biển kiểm soát 68B1-089.75 chạy cùng chiều từ phía sau va trạm vào xe của anh Bùi Như Ph, cả hai đều ngã xuống đường bị thương tích, anh Bùi Như Ph phải điều trị thương tích thời gian điều trị và tái khám đến nay các khoản chi phí điều trị thương tích là 13.424.000 đồng, không lao động được thời gian 03 tháng. Sau khi Cơ quan Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kiên Giang giao trả tài sản là chiếc xe đạp của anh Bùi Như Ph thì anh Bùi Như Ph đã bán mua đồ phụ tùng xe các thứ sửa chữa lại chiếc xe chi phí là 1.613.000 đồng, chiếc xe này không còn, xe có giá trị 2.500.000 đồng do xe đạp chế lại và hàn thêm chở đồ (chở 50 trái dừa đi bán), sau khi bị tai nạn bán với giá 60.000 đồng. Nay yêu cầu anh Phạm Trung K phải bồi thường cho anh Bùi Như Ph tổng số tiền là 100.192.500 đồng. Trong đó: Tiền chi phí điều trị và thuốc là 13.569.500 đồng, tiền công lao động người bệnh là 18.000.000 đồng (300.000 đồng/ngày x 60 ngày), tiền công lao động người nuôi bệnh là 400.000 đồng (200.000 đồng/ngày x 02 ngày), tiền xe đi về là 7.760.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần và tiền bồi dưỡng là 40.000.000 đồng; tiền ăn người bệnh là 1.000.000 đồng (05 ngày x 200.000 đồng/ngày); tiền ăn của người nuôi bệnh là 750.000 đồng (05 ngày x 150.000 đồng/ngày); tiền mua phụ tùng sửa xe là 1.713.000 đồng; Tiền vay để điều trị bệnh vốn gốc là 10.000.000 đồng, tiền lãi là 7.000.000 đồng (700.000 đồng/tháng x 10 tháng), ngoài ra không yêu cầu giải quyết gì khác.

* Ông Mã Văn L và ông Võ Văn D là người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Phạm Trung K và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th trình bày như sau:

Vào ngày 13/02/2022, anh Phạm Trung K chạy chiếc xe hiệu NOVOU biển kiểm soát 68B1-089.75 đi từ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về hướng Thứ Ba đến đoạn đường thuộc ấp XR có va trạm vào xe của anh Bùi Như Ph chạy cùng chiều do anh Bùi Như Ph có uống rượu, chạy lạng lách phía trước, khi xảy ra tại nạn cả 02 người đều ngã xuống đường, anh Phạm Trung K phải chuyển viện điều trị, còn anh Bùi Như Ph sau khi nhập viện được 01 ngày thì Bệnh viện cho xuất viện. Nay các ông không đồng ý theo yêu cầu của nguyên đơn anh Bùi Như Ph và ông Bùi Phước V người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph là yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th bồi thường các khoản chi phí điều trị thương tích, tiền công lao động, tiền tổn thất tinh thần, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và tiền sửa xe, các khoản chi phí khác, các ông có ý kiến như sau: Qua các tài liệu, chứng cứ được sao chụp tại Cơ quan Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kiên Giang thì phía bên bị đơn đã cộng các khoản tiền chưa hợp lý là các khoản chi phí điều trị bệnh có nhiều phiếu thu, biên lai thu tiền bản chính và bản phô tô trung lắp với nhau, tiền nạp card điện thoại là không hợp lý. Các ông đề nghị xem xét các khoản chi phí hợp lý theo hồ sơ bệnh án, theo quy định pháp luật chi phí thực tế bao nhiêu thì anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th thống nhất bồi thường bấy nhiêu. Đối với tiền tổn thất tinh thần và chi phí sửa chữa xe các ông không đồng ý bồi thường, vì chiếc xe xảy ra tai nạn không có sửa chữa thực tế, anh Bùi Như Ph không có vợ con nên không có tổn thất về tinh thần và không nêu ra được các khoản chi phí điều trị thương tích cụ thể, các ông yêu cầu xem xét theo quy định pháp luật, ngoài ra các ông không yêu cầu gì khác.

* Các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án: Biên bản vụ việc hành chính ngày 13/02/2022; Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ ngày 13/02/2022; Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ ngày 13/02/2022; 02 biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ ngày 13/02/2022; Báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 19/02/2022; Biên bản trích xuất camera ngày 14/02/2022; Sơ đồ vị trí, dấu vết thương tích trên thân thể người bị nạn ngày 13/02/2022; Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn ngày 13/02/2022; Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao ngày 16/5/2022; Báo cáo đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 02/3/2022; Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 02/3/2022; Báo cáo đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 25/4/2022; Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 16/5/2022; Bản ảnh khám nghiệm hiện trường và phương tiện giao thông ngày 13/02/2022; 02 biên bản ghi lời khai ngày 19/02/2022 và ngày 18/03/2022; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép chứng chỉ, hành nghề ngày 13/02/2022; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số:

000159/QĐ-TG ngày 13/02/2022; Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ số: 000405/QĐ-TL ngày 19/02/2022 và Biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ ngày 19/02/2022; Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ số: 000160/QĐ-TL ngày 13/02/2022 và Biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ ngày 13/02/2022; Báo cáo đề xuất kéo dài thời hạn tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 19/02/2022; Quyết định dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính ngày 19/02/2022; Biên bản vi phạm hành chính ngày 02/3/2022; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 000088 ngày 06/3/2022; Báo cáo đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 12/5/2022; Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên chủ xe Phạm Văn T; Giấy phép lái xe Phạm Trung K; Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe mô tô; Giấy ra viện Phạm Trung K ngày 21/02/2022; Giấy ra viện Bùi Như Ph ngày 14/02/2022 (Tất cả bản photo đóng dấu treo của phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang); 02 Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 16/5/2022 và ngày 02/3/2022 (Bản sao); 09 Hóa đơn bán hàng tên người mua hàng Bùi Như Ph(Bản phô tô); 03 Đơn thuốc bán lẻ (Bản phô tô); 06 Phiếu chỉ định họ và tên Bùi Như Ph (Bản phô tô); Kết quả C.T SCANNER họ tên Bùi Như Ph, ngày 21/02/2022 (Bản phô tô); Kết quả nội soi ngày 10/6/2022 (Bản phô tô); Công văn số: 606/BV-KHTH ngày 26/5/2022 V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Bùi Phước V (Bản sao); Giấy ra viện Bùi Như Ph ngày 17/6/2022 (Bản sao); Đơn xin xác nhận tình trạng cư trú của đương sự ngày 19/5/2022 của Bùi Như Ph (Bản chính); 06 Biên lai cước phí - RECEIPT (Bản chính); 02 Hóa đơn bán hàng (Bản phô tô); 01 tờ giấy kê tiền mua phụ tùng sửa chữa xe không ngày tháng năm, không có họ và tên người kê (Bản đánh máy); Biên lai cước phí - RECEIPT ngày 27/05/2022 (Bản chính); 04 Đơn thuốc bán lẻ các ngày 27/05/2022, ngày 04/04/2022, ngày 09/05/2022, ngày 19/04/2022 (Bản chính); Biên nhận nạp tiền ngày 25/02/2022 (Bản chính và bản phô tô); Phiếu thu ngày 25/02/2022 (Bản chính); 07 Phiếu chỉ định ngày 04/04/2022, ngày 09/05/2022, ngày 19/4/2022, ngày 27/5/2022 và ngày 10/06/2022 (Bản chính); Bảng kê tạm nộp trước một phần viện phí ngày 13/06/2022 (Bản chính); Phiếu thu Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 25/02/2022; Tạm ứng công khám của bệnh viện Chợ Rẫy ngày 25/02/2022 (Bản phô tô); Biên nhận nạp tiền ngày 25/02/2022 (Bản phô tô); 14 Hoá đơn bán hàng của bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang ngày 10/06/2022, ngày 09/05/2022, ngày 19/04/2022, ngày 21/02/2022, ngày 04/04/2022, ngày 28/05/2022, ngày 09/05/2022, ngày 14/02/2022, ngày 19/04/2022, ngày 21/02/2022, ngày 27/05/2022, ngày 10/06/2022, ngày 17/06/2022 và ngày 10/06/2022 (Bản chính); Hợp đồng thuê xe ô tô ngày 24/02/2022 (Bản chính); Giấy xác nhận vay tiền ngày 23/02/2022 (Bản chính); 04 Giấy xác nhận tiền xe các ngày 07/04/2022, ngày 04/04/2022, ngày 19/04/2022 và ngày 26/10/2022 (Bản chính); 02 hồ sơ bệnh án (Bản sao).

* T ạ i p h i ê n t ò a :

Nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Phước V, đồng thời ông Bùi Phước V là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn anh Bùi Như Ph yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường cho anh Bùi Như Ph tổng số tiền là 83.192.500 đồng. Trong đó: Tiền chi phí điều trị và thuốc là 13.569.500 đồng, tiền công lao động người bệnh là 18.000.000 đồng (300.000 đồng/ngày x 60 ngày), tiền công lao động người nuôi bệnh là 400.000 đồng (200.000 đồng/ngày x 02 ngày), tiền xe đi về là 7.760.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần là 30.000.000 đồng, tiền bồi dưỡng là 10.000.000 đồng, tiền ăn người bệnh là 1.000.000 đồng (05 ngày x 200.000 đồng/ngày); tiền ăn của người nuôi bệnh là 750.000 đồng (05 ngày x 150.000 đồng/ngày), tiền mua phụ tùng sửa xe là 1.713.000 đồng. Rút lại yêu cầu bồi thường tiền vay để điều trị bệnh vốn gốc là 10.000.000 đồng, tiền lãi là 7.000.000 đồng, ngoài ra không yêu cầu giải quyết gì khác.

Ông Võ Văn D là người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Phạm Trung K và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th xác định, vào ngày 13/02/2022, anh Bùi Như Ph có uống rượu, chạy lạng lách phía trước, xảy ra tại nạn anh Bùi Như Ph nhập viện 01 ngày thì cho xuất viện. Nay ông không đồng ý theo yêu cầu của anh Bùi Như Ph và ông Bùi Phước V người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph vì các khoản chi phí điều trị thương tích, tiền công lao động, tiền tổn thất tinh thần, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và tiền sửa xe, các khoản chi phí khác đã cộng các phiếu thu, biên lai thu tiền bản chính và bản phô tô trung lắp với nhau, tiền nạp card điện thoại là không hợp lý và các khoản chi phí điều trị bệnh khác; đối với chi phí sửa chữa xe thực tế anh Bùi Như Ph không có sửa xe, tiền tổn thất tinh thần anh Bùi Như Ph không có vợ con nên không có tổn thất về tinh thần. Ông đề nghị xem xét các khoản chi phí hợp lý theo quy định pháp luật chi phí thực tế bao nhiêu thì anh Phạm Trung K bồi thường bấy nhiêu, ngoài ra ông không yêu cầu gì khác.

Ông Mã Văn L là người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Phạm Trung K và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Võ Thị Th, ông Phạm Văn T vắng mặt không có lý do.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu về thực hiện tố tụng và đưa ra quan điểm giải quyết vụ án:

- Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đưa vụ án ra xét xử và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện hợp pháp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Về quan điểm giải quyết vụ án, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, đối chiếu quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhận thấy khởi kiện của nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường cho anh Bùi Như Ph tổng số tiền là 83.192.500 đồng chỉ có cơ sở một phần chi phí hợp lý theo hồ sơ bệnh án và giấy ra viện ngày 14/02/2022. Đối với giấy ra viện ngày 17/6/2022 là không có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử buộc anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường cho anh Bùi Như Ph tiền thuốc điều trị theo Hoá đơn, biên lai cước phí và giấy tờ thực tế là 6.610.920 đồng, tiền mất thu nhập thời gian 30 ngày với số tiền là 9.000.000 đồng, tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh 02 ngày là 400.000 đồng, tiền xe đi và về là 4.000.000 đồng, tiền phục hồi sức khỏe 1.500.000 đồng và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do Hội đồng xét xử xem xét. Bác phần yêu cầu anh Bùi Như Ph điều trị bệnh và sửa chữa xe chưa phù hợp; đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút lại yêu cầu bồi thường tiền vay để điều trị bệnh tiền vốn gốc, lãi là 17.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Nguyên đơn anh Bùi Như Ph khởi kiện bị đơn anh Phạm Trung K yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản bị xâm phạm do bị tai nạn giao thông, vụ việc xảy ra tại ấp XR, xã H, huyện AB, tỉnh Kiên Giang nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Biên theo quy định tại khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, điểm d khoản 1 Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng: Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, hòa giải không thành, Toà án quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa cho ông Mã Văn L là người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Phạm Trung K và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Võ Thị Th, ông Phạm Văn T vắng mặt không có lý do. Đồng thời, tại phiên toà hôm nay nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Phước V, ông Võ Văn D là người đại diện hợp pháp của bị đơn anh Phạm Trung K và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th yêu cầu xét xử vắng mặt ông Mã Văn L. Vì vậy, Toà án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt ông Mã Văn L theo quy định pháp luật.

[3] Về nội dung vụ án: Xét khởi kiện của nguyên đơn anh Bùi Như Ph yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường các khoản tổng số tiền là 83.192.500 đồng. Qua trình bày và yêu cầu của các đượng sự cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử thấy rằng: Nguyên nhân dẫn đến yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là do vào khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 13/02/2022, anh Bùi Như Ph điều khiển chiếc xe đạp bán đồ đi từ Rạch Sỏi về nhà đến đoạn đường thuộc ấp XR, xã H, huyện AB, tỉnh Kiên Giang thì bị anh Phạm Trung K chạy chiếc xe hiệu NOVOU biển kiểm soát 68B1- 089.75 chạy cùng chiều từ phía sau thiếu quan sát va trạm vào xe của anh Bùi Như Ph, cả hai đều ngã xuống đường bị thương tích, anh Bùi Như Ph phải điều trị thương tích là do anh Phạm Trung K gây tai nạn giao thông, đến ngày 06/3/2023 anh Phạm Trung K bị Công an giao thông tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính. Do đó yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph là có cơ sở xem xét theo quy định tại khoản 1 Điều 584 của Bộ luật dân sự gồm chi phí khám, chữa bệnh, thuê phương tiện đi đến cơ sở khám chữa bệnh và trở về nơi ở, chi phí bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất và chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.

Đồng thời, anh Phạm Trung K là con đang chung sống với anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th và giao cho anh Phạm Trung K sử dụng xe mô tô là nguồn nguy hiểm cao độ xảy ra tai nạn mà anh Phạm Trung K không có tài sản riêng nên cần buộc anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho anh Bùi Như Ph theo quy định tại Điều 601 của Bộ luật dân sự.

Tuy nhiên, anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường các khoản tổng số tiền là 83.192.500 đồng, người đại diện hợp pháp của anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th không đồng ý, cho rằng các khoản chi phí trên không hợp lý. Hội đồng xét xử thấy rằng cần xem xét, điều chỉnh các khoản chi phí hợp lý như sau:

Về tiền thuốc điều trị anh Bùi Như Ph khởi kiện yêu cầu bồi thường số tiền là 13.569.500 đồng, theo Hoá đơn, biên lai, phiếu thu và giấy tờ thực tế từ ngày 13/02/2022 đến ngày 04/4/2022 là 6.610.920 đồng. Do đó chỉ có cơ sở chấp nhận là 6.610.920 đồng, bác yêu cầu bồi thường số tiền chênh lệch là 6.958.580 đồng.

Về tiền xe đi và về anh Bùi Như Ph khởi kiện yêu cầu bồi thường số tiền là 7.760.000 đồng theo cước phí (Xe Mai linh) và giấy xác nhận 06 lượt là 4.000.000 đồng. Do đó chỉ có cơ sở chấp nhận là 4.000.000 đồng, bác yêu cầu bồi thường số tiền là 3.760.000 đồng.

Về tiền mất thu nhập thời gian anh Bùi Như Ph khởi kiện yêu cầu bồi thường mất thu nhập của người bệnh 60 ngày với số tiền là 18.000.000 đồng, nhưng thực tế anh Bùi Như Ph điều trị thương tích từ ngày 13/02/2022 đến ngày 21/02/2022 xuất viện là 08 ngày. Do đó căn cứ vào thời gian điều trị và phục hồi sức khỏe không lao động được là 30 ngày với số tiền là 9.000.000 đồng (300.000 đồng/ngày x 30 ngày), bác yêu cầu bồi thường thời gian 30 ngày với số tiền là 9.000.000 đồng.

Về yêu cầu bồi thường khoản tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh thời gian 02 ngày là 400.000 đồng (200.000 đồng/ngày x 02 ngày) là phù hợp.

Về yêu cầu bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 30.000.000 đồng là chưa phù hợp với thời gian điều trị thương tích thực tế, vì anh Bùi Như Ph bị thương tích không bị ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, không bị bạn bè xa lánh, không bị mất hoặc giảm sút uy tín nên xem xét bồi thường một khoản tiền tương ứng là 03 tháng lương tối thiếu với số tiền 5.400.000 đồng (1.800.000 đồng/tháng x 03 tháng). Do đó chấp nhận tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là là 5.400.000 đồng, bác yêu cầu bồi thường tiền bù đắp tổn thất về tinh thần số tiền là 24.600.000 đồng.

Về yêu cầu bồi thường khoản tiền ăn người bệnh là 1.000.000 đồng (05 ngày x 200.000 đồng/ngày) và tiền phục hồi sức khỏe 10.000.000 đồng, tiền ăn của người nuôi bệnh là 750.000 đồng (05 ngày x 150.000 đồng/ngày) là không có cơ sở chấp nhận, vì ăn uống là nhu cầu thiết yếu hàng ngày nếu anh Bùi Như Ph không điều trị thương tích thì hàng ngày cũng phải ăn. Tuy nhiên, anh Bùi Như Ph bị thương tích cũng cần xem xét một khoản tiền ăn bồi dưỡng để phục hồi sức khỏe nên chấp nhận bồi dưỡng phục hồi sức khỏe là 1.500.000 đồng, bác yêu cầu số tiền 10.250.000 đồng.

Về chi phí mua phụ tùng sửa xe là 1.713.000 đồng, sau khi Cảnh sát giao thông trả xe anh Bùi Như Ph nhận thì anh đã bán chiếc xe bị tai nạn nói trên, không xác định được giá trị xe bị hư hỏng, không có căn cứ chấp nhận nên bác yêu cầu bồi thường chi phí mua phụ tùng sửa chữa xe là 1.713.000 đồng.

Ngoài ra, các khoản tiền chi phí điều trị từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/10/2022 theo Hoá đơn, biên lai cước phí và văn bản, giấy tờ gồm: Tiền chi phí điều trị, phiếu thu viện phí thuốc và và cước phí xe Mai Linh là 660.037.338 đồng là không hợp lệ, trùng lấp và anh Bùi Như Ph điều trị bệnh viêm xoang, thoái hóa cột sống lưng. Ngoài ra có 01 biên lai cước phí - Receipt (xe Mai Linh) với số tiền 650.000.000 đồng là không thực tế. Tại phiên tòa anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph cũng thừa nhận và không yêu cầu bồi thường nêu trên nên không xem xét.

Tại phiên tòa anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph rút lại yêu cầu bồi thường khoản tiền vay để điều trị bệnh vốn gốc, lãi là 17.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Từ những cơ sở phân tích, chứng minh trên, Hội đồng xét xử căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án theo quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên, một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, buộc anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường cho anh Bùi Như Ph các khoản chi phí bị thiệt hại phù hợp quy định pháp luật là 26.910.920 đồng. Trong đó: Tiền thuốc điều trị theo Hoá đơn, biên lai cước phí và giấy tờ thực tế là 6.610.920 đồng, tiền xe đi và về 06 lượt là 4.000.000 đồng, tiền mất thu nhập người nằm viện 30 ngày là 9.000.000 đồng (300.000 đồng/ngày x 30 ngày), tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh thời gian 02 ngày là 400.000 đồng (200.000 đồng/ngày x 02 ngày) tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 5.400.000 đồng (1.800.000 đồng/ tháng x 03 tháng lương cơ sở) và tiền ăn uống phục hồi sức khỏe là 1.500.000 đồng. Trừ lại khoản tiền gia đình của anh Phạm Trung K đưa trước 3.000.000 đồng, anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th còn phải tiếp tục bồi thường cho anh Bùi Như Ph số tiền là 23.910.920 đồng (Hai mươi ba triệu chín trăm mười nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Bác một phần khởi kiện của nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th bồi thường các khoản chi phí chênh lệch là 56.281.580 đồng. Trong đó: Tiền thuốc điều trị là 6.958.580 đồng, tiền xe đi và về là 3.760.000 đồng, tiền mất thu nhập người bệnh thời gian 30 ngày với số tiền là 9.000.000 đồng, tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 24.600.000 đồng, tiền ăn người bệnh, người nuôi bệnh và tiền phục hồi sức khỏe là 10.250.000 đồng, chi phí mua phụ tùng sửa chữa xe là 1.713.000 đồng.

Ngoài ra, các khoản tiền chi phí điều trị từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/10/2022 theo Hoá đơn, biên lai cước phí (Xe Mai Linh) và văn bản, giấy tờ xác nhận gồm: Tiền chi phí điều trị, phiếu thu viện phí và thuốc là 660.037.338 đồng là không hợp lệ, trùng lấp và anh Bùi Như Ph điều trị bệnh viêm xoang, thoái hóa cột sống lưng. Ngoài ra có 01 biên lai cước phí - Receipt (Xe Mai Linh) với số tiền 650.000.000 đồng là không thực tế. Tại phiên tòa anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph cũng thừa nhận và không yêu cầu bồi thường nên không xem xét.

Tại phiên tòa anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph rút lại yêu cầu bồi thường khoản tiền vay để điều trị bệnh vốn gốc, lãi là 17.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phần rút yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 và khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Về án phí: Nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận là theo Điều 147 của bộ luật tố tụng dân sự và khoản 4 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 147, điểm c khoản 1 Điều 217, khoản 2 Điều 244, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 584, Điều 585 và khoản 1 Điều 586, Điều 589, Điều 590 và Điều 601 của Bộ luật dân sự; điểm b khoản 1 Điều 2, Điều 3 và Điều 7 của Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 9 năm 2022 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

Căn cứ vào khoản 4 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người đai diện hợp pháp của nguyên đơn. Buộc anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải bồi thường cho anh Bùi Như Ph các khoản chi phí bị thiệt hại phù hợp quy định pháp luật là 26.910.920 đồng. Trong đó: Tiền thuốc điều trị theo Hoá đơn, biên lai cước phí và giấy tờ thực tế là 6.610.920 đồng, tiền xe đi và về 06 lượt là 4.000.000 đồng, tiền mất thu nhập người nằm viện 30 ngày là 9.000.000 đồng (300.000 đồng/ngày x 30 ngày), tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh thời gian 02 ngày là 400.000 đồng (200.000 đồng/ ngày x 02 ngày) tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 5.400.000 đồng (1.800.000 đồng/tháng x 03 tháng) và tiền ăn uống phục hồi sức khỏe là 1.500.000 đồng, trừ lại khoản tiền gia đình của anh Phạm Trung K đưa trước 3.000.000 đồng. Anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải tiếp tục bồi thường cho anh Bùi Như Ph số tiền là 23.910.920 đồng (Hai mươi ba triệu chín trăm mười nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không bồi thường hoặc bồi thường không đủ số tiền nêu trên thì còn phải trả cho người được thi hành án khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Bác một phần khởi kiện của nguyên đơn anh Bùi Như Ph và người đại diện hợp pháp của anh Bùi Như Ph yêu cầu anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th bồi thường các khoản chi phí chênh lệch là 56.281.580 đồng. Trong đó: Tiền thuốc điều trị là 6.958.580 đồng, tiền xe đi và về là 3.760.000 đồng, tiền mất thu nhập người bệnh thời gian 30 ngày với số tiền là 9.000.000 đồng, tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 24.600.000 đồng, tiền ăn người bệnh, người nuôi bệnh, tiền phục hồi sức khỏe là 10.250.000 đồng và chi phí mua phụ tùng sửa xe là 1.713.000 đồng.

3. Về án phí: Buộc nguyên đơn anh Bùi Như Ph phải chịu án phí dân sự sơ thẩm bồi thường thiệt hại về tài sản mua phụ tùng sửa xe không được chấp là 300.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 467.825 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0003817 ngày 30/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. anh Bùi Như Ph được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là 167.825 đồng.

Buộc anh Phạm Trung K, anh Phạm Văn T, chị Võ Thị Th phải chịu án phí dân sự sơ thẩm bồi thường thiệt hại sức khỏe là 1.195.546 đồng (23.910.920 đồng x 5%).

4. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 04/8/2023.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

144
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe, tài sản bị xâm phạm số 42/2023/DS-ST

Số hiệu:42/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện An Biên - Kiên Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 04/08/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về