Bản án 57/2019/DS-ST ngày 30/09/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 57/2019/DS-ST NGÀY 30/09/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 30 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 183/2019/TLST-DS ngày 23 tháng 5 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 80/2019/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 8 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 80/2019/QĐST-DS ngày 13 tháng 9 năm 2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hang TMCP V; Trụ sở: Số A, phường L, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; địa chỉ liên hệ: Tầng A, số 296 P, Phường A, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Nguyễn Trung Th, sinh năm 1997; địa chỉ: Tầng 2, 96 C, phường A, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 19/6/2019). Có mặt.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Quang V, sinh năm 1983; tạm trú: 21/10 khu phố B, phường A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Tại đơn khởi kiện ngày 06 tháng 4 năm 2019, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, anh Nguyễn Trung Th trình bày:

Ngân hàng Thương mại cổ phần V cấp tín dụng cho ông Nguyễn Quang V theo hợp đồng tín dụng ký ngày 13/5/2015. Ngày 25/5/2015, Ngân hàng giải ngân cho ông V vay số tiền 30.000.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất vay 27%/năm, phương thức thanh toán là trả góp hàng tháng, mục đích vay tiêu dùng. Quá trình thực hiện hợp đồng ông Nguyễn Quang V mới thanh toán cho Ngân hàng được 03 kỳ với tổng số tiền 4.920.000 đồng, trong đó tiền gốc là 2.912.491 đồng, tiền lãi là 2.007.509 đồng từ ngày 27/8/2015 đến nay ông V không tiếp tục thanh toán tiền cho Ngân hàng mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần liên hệ, thông báo và tạo điều kiện cho ông Nguyễn Quang V thanh toán khoản nợ trên nhưng ông V cố tình né tránh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Như vậy, ông V đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng đã ký nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông V thanh toán số tiền 72.411.130 đồng, trong đó tiền gốc là 27.087.509 đồng, tiền lãi trong hạn là 2.657.056 đồng, tiền lãi quá hạn tính đến ngày 30/9/2019 là 44.674.074 đồng.

- Bị đơn ông Nguyễn Quang V: Ông V đã được tòa án triệu tập hợp lệ để cung cấp bản tự khai, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào các ngày 05/8/2019 và 21/8/2019, tham gia phiên tòa vào các ngày 13/9/2019 và 30/9/2019 nhưng vắng mặt không có lý do nên không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không cung cấp tài liệu chứng cứ gì.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:

Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Điều 203 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy đinh của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án.

Đương sư đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy đinh của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, bị đơn đã được triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn theo quy đinh tại Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án nhận thấy yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng là có cơ sở chấp nhận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết đinh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng: Bị đơn ông Nguyễn Quang V đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa vào các ngày 13/9/2019 và 30/9/2019 nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ Điều 227 và 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án xét xử vắng mặt ông Nguyễn Quang V.

[2] Xét, ngày 13/5/2015 ông Nguyễn Quang V ký Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng (sau đây gọi tắt là Hợp đồng tín dụng) để đề nghị Ngân hàng TMCP V cho vay số tiền 30.000.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng, với mục đích vay tiêu dùng. Ngày 25/5/2015, Ngân hàng duyệt Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và giải ngân cho anh V vay số tiền 30.000.000 đồng theo Thông báo cho vay đính kèm Hợp đồng tín dụng, thỏa thuận này thể hiện sự tự nguyện của các đương sự trong giao kết hợp đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng ông V mới thanh toán được 3 kỳ với tổng số tiền là 4.920.000 đồng, từ ngày 27/8/2015 đến nay ông V không tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng theo như thỏa thuận. Như vậy, ông V đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán đã được thỏa thuận trong hợp đồng nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông V thanh toán số tiền 72.411.130 đồng, trong đó tiền gốc là 27.087.509 đồng, tiền lãi trong hạn là 2.657.056 đồng, tiền lãi quá hạn tính đến ngày 30/9/2019 là 44.674.074 đồng là có cơ sở chấp nhận.

[3] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An phù hợp với phân tích trên nên chấp nhận.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm ông Nguyễn Quang V phải chịu theo quy đinh tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 144, 147, 227, 228, 238, 271, 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1. Buộc ông Nguyễn Quang V thanh toán cho Ngân hàng TMCP V số tiền nợ theo Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ký ngày 25/05/2015 là 72.411.130 đồng, trong đó tiền gốc là 27.087.509 (hai mươi bảy triệu không trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm lẻ chín) đồng, tiền lãi trong hạn là 2.657.056 (hai triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn không trăm năm mươi sáu) đồng, tiền lãi quá hạn tính đến ngày 30/9/2019 là 44.674.074 (bốn mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi bốn nghìn không trăm bảy mươi tư) đồng.

Tiền lãi đối với Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ký ngày 25/05/2015 được tiếp tục tính kể từ ngày 01/10/2019 cho đến khi ông Nguyễn Quang V trả xong các khoản nợ theo mức lãi suất thỏa thuận trong Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ký ngày 25/05/2015.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Nguyễn Quang V phải chịu số tiền 3.620.557 (ba triệu sáu trăm hai mươi nghìn năm trăm năm mươi bảy) đồng.

Trả lại cho Ngân hang TMCP V toàn bộ số tiền tạm ứng án phí 1.676.000 (một triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn) đồng theo biên lai thu tiền số 0028620 ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án, bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.


77
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 57/2019/DS-ST ngày 30/09/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:57/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:30/09/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về