Bản án 376/2017/DS-ST ngày 30/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 375/2017/DS-ST NGÀY 30/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 282/2016/TLST-DS ngày 14 tháng 10 năm 2016 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 117/2017/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN, địa chỉ trụ sở: đường ĐBP, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Đặng Minh Th, địa chỉ liên lạc: đường ĐBP, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo văn bản ủy quyền ngày 25/5/2016).

2. Bị đơn: Ông Đặng Văn Đ, địa chỉ: đường N, Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 30 tháng 6 năm 2016 cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án nguyên đơn Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN (viết tắt là Công ty) có người đại diện theo ủy quyền là ông Đặng Minh Th trình bày: Vào ngày 19/6/2014 Công ty với ông Đặng Văn Đ có ký kết hợp đồng tín dụng trả góp (viết tắt là Hợp đồng) số 34226016335, với các điều khoản cơ bản: Số tiền vay: 39.741.000 đồng; ngày giải ngân là ngày ký hợp đồng; thời hạn vay là 24 tháng kể từ ngày giải ngân; ngày trả góp đầu tiên là ngày 18/7/2014; ngày trả góp hàng tháng: 18; số tiền trả góp hàng tháng 3.180.000 đồng; mục đích vay: tiêu dùng; lãi suất vay: 6,02%/tháng; thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng ông Đ đã thanh toán cho Công ty tổng số tiền là 21.580.000 đồng. Ngày ông Đ thanh toán tiền cuối cùng cho phía Công ty là ngày 13/02/2015, từ đó đến nay ông Đ không tiếp tục thanh toán cho phía Công ty mặc dù Công ty đã nhiều lần yêu cầu ông Đ thanh toán. Nay Công ty yêu cầu ông Đ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán còn lại là 55.440.000 đồng (trong đó bao gồm: số tiền vốn là 33.806.049 đồng, số tiền lãi là 20.933.951 đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng là 700.000 đồng). Về lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền tính từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm phía Công ty không có yêu cầu.

Đối với bị đơn ông Đặng Văn Đ: Tòa án đã tiến hành thông báo thụ lý vụ án và đã nhiều lần triệu tập hợp lệ ông Đ đến Tòa án để giải quyết vụ án nhưng ông Đ không đến, do đó không có lời khai của đương sự tại tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; nguyên đơn chấp hành tốt pháp luật tố tụng khi tham gia tố tụng dân sự; bị đơn chấp hành chưa tốt pháp luật tố tụng khi tham gia tố tụng dân sự. Về phần nội dung vụ án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét đơn khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN thì đây là vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng; do bị đơn cư trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, nên theo qui định tại các Điều 26, Điều 35 và Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Xét người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Đặng Minh Th có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt; bị đơn ông Đặng Văn Đ đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa, nên căn cứ vào điểm a, điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.

[3] Xét Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN với ông Đặng Văn Đ có ký kết hợp đồng tín dụng trả góp số 34226016335 lập ngày 19/6/2014, với các điều khoản cơ bản theo như phía nguyên đơn trình bày cùng Hợp đồng đã giao nộp cho Tòa án và phía bị đơn. Tính đến ngày 13/02/2015 phía Công ty xác nhận ông Đ đã trả 21.580.000 đồng, số tiền ông Đ còn phải trả là 55.440.000 đồng (trong đó bao gồm: số tiền vốn là 33.806.049 đồng, số tiền lãi là 20.933.951 đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng là 700.000 đồng) có đính kèm theo bảng chiết tính trả tiền vốn và lãi của ông Đ.

Các tình tiết trên đây đã được Tòa án thông báo đến bị đơn nhưng đương sự không có ý kiến phản hồi nên căn cứ vào khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án giải quyết vụ án theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

[4] Xét hợp đồng tín dụng trả góp số 34226016335 lập ngày 19/6/2014, với các điều khoản cơ bản theo như phía nguyên đơn trình bày là phù hợp với quy định tại Điều 90, Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng ông Đ chưa trả số tiền 55.440.000 đồng (trong đó bao gồm: số tiền vốn là 33.806.049 đồng, số tiền lãi là 20.933.951 đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng là 700.000 đồng) cho phía Công ty là vi phạm thỏa thuận tại Hợp đồng mà hai bên đã giao kết, vi phạm Điều 474 của Bộ luật dân sự năm 2005. Vì vậy, Hội đồng xét xử buộc ông Đ phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền trên cho phía Công ty. Ghi nhận phía Công ty không yêu cầu tính lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015.

[5] Xét về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Đ phải chịu trên tổng số tiền thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN; Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN không phải chịu án phí và được trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 91, Điều 147, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 474 của Bộ luật dân sự năm 2005; các Điều 90, Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Buộc ông Đặng Văn Đ phải có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN số tiền 55.440.000 đồng (năm mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng), trong đó bao gồm: số tiền vốn là 33.806.049 đồng, số tiền lãi là 20.933.951 đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng là 700.000 đồng theo hợp đồng tín dụng trả góp số 34226016335 lập ngày 19/6/2014.

Ghi nhận Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN không yêu cầu tính lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với ông Đ theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Đặng Văn Đ phải chịu là 2.772.000 đồng (hai triệu bảy trăm bảy mươi hai ngàn đồng). Trả lại cho Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VN số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.386.000 đồng (một triệu ba trăm tám mươi sáu ngàn) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001977 ngày 06/10/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8.

3. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

511
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 376/2017/DS-ST ngày 30/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:376/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 8 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:30/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về