Bản án 57/2019/DS-ST ngày 17/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 57/2019/DS-ST NGÀY 17/04/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 287/2018/TLST-DS ngày 20/8/2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/2019/QĐXXST-DS ngày 06/3/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 137/2019/QĐST-DS ngày 26/3/2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V.

Đa chỉ: Tầng H, Tòa nhà R, số 9 đường Đ, phường M, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Kim H (có mặt).

Đa chỉ: 415 đường N, ấp 1, xã P, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Ông Nguyễn Minh H, sinh năm: 1989 (vắng mặt).

Đa chỉ: 5/54 tổ B, ấp M, xã N, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 31/07/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V có người đại diện theo uỷ quyền là bà Lê Thị Kim H trình bày:

Nguyên vào ngày 30/5/2015, Ông Nguyễn Minh H có ký hợp đồng tín dụng số hiệu hồ sơ là 0084638 (nay đã đồng bộ thành số 20150605-500000-01440) với Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV vay số tiền 26.375.000 đồng (Hai mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) với lãi suất thoả thuận 3,75%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, Ông Nguyễn Minh H có trách nhiệm thanh toán số tiền 40.459.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng, mỗi tháng trả 1.686.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.681.000 đồng, kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 12/7/2015.

Thc hiện hợp đồng, khách Hàng đã nhận đủ số tiền nêu trên và thanh toán cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V 0 kỳ với tổng số tiền đã trả 0 đồng. Kể từ ngày 12/7/2015 đến nay Ông H không thanh toán dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Do đó, Công ty khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc cá nhân Ông Nguyễn Minh H phải thanh toán là: 40.459.000 đồng, bao gồm: gốc: 26.375.000 đồng, lãi: 14.084.000 đồng, thanh toán ngay khi bản án quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp Ông H không thi hành án đúng hạn, Ông H còn phải chịu lãi chậm trả theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng trên toàn bộ số tiền chậm trả cho đến ngày thanh toán xong cho Ngân Hàng. Đồng thời bị đơn phải thanh toán tất cả các khoản lãi phát sinh cho đến khi trả hết nợ.

Ti bản tự khai ngày 17/10/2018, bị đơn Ông Nguyễn Minh H trình bày:

Vào ngày 30/5/2015, ông có vay của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V số tiền 26.375.000 đồng với lãi suất 3,75%/tháng để tiêu dùng cá nhân, theo thỏa thuận với Ngân Hàng thì ông trả gốc và lãi là 40.459.000 đồng trong vòng 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.686.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.681.000 đồng, kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 12/7/2015. Ông đã nhận đủ tiền vay nhưng từ ngày nhận tiền đến nay ông chưa thanh toán bất ký khoản tiền nào cho Ngân Hàng.

Nay do hoàn cảnh khó khăn ông xin được trả số nợ gốc là 26.375.000 đồng (Hai mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) và xin Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V bỏ phần lãi. Số tiền 26.375.000 đồng, ông xin được trả dần theo phương án như sau: Ngày 21/11/2018 trả 4.000.000 đồng, số còn lại trả mỗi tháng 1.500.000 đồng vào ngày 20 Hàng tháng, bắt đầu từ ngày 20/12/2018.

Tòa án đã tống đạt hợp lệ cho Ông Nguyễn Minh H tất cả các văn bản tố tụng về thời gian, địa điểm mở phiên tòa nhưng Ông H vẫn vắng mặt nên Tòa án xét xử vắng mặt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận thấy:

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV khởi kiện yêu cầu Ông Nguyễn Minh H trả số tiền là 40.459.000 đồng (Bốn mươi triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng) theo Hợp đồng tín dụng số hiệu hồ sơ là 0084638 (nay đã đồng bộ thành số 20150605-500000-01440), đây là tranh chấp hợp đồng dân sự về tín dụng. Ông Nguyễn Minh H cư trú tại huyện NH Bè nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện NH Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 26, Khoản 1 Điều 35 và Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tòa án đã tống đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập tham gia phiên tòa, quyết định hoãn phiên tòa cho Ông Nguyễn Minh H nhưng Ông H vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt Ông H theo quy định tại Khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung tranh chấp: Về số nợ phải trả:

Xét yêu cầu của nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV yêu cầu Ông H phải trả số tiền số tiền đến hạn là 40.459.000 đồng (Bốn mươi triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng), bao gồm: nợ gốc là: 26.375.000 đồng, tiền nợ lãi là: 14.084.000 đồng, thanh toán ngay khi bản án quyết định có hiệu lực pháp luật.

Xét đơn đề nghị vay vốn kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản số hiệu hồ sơ là 0084638 có đủ cơ sở kết luận Ông Nguyễn Minh H có vay của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV số tiền 26.375.000 đồng (Hai mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) với lãi suất thoả thuận 3,75%/ tháng để tiêu dùng cá nhân là phù hợp Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân Hàng NH nước cho phép các tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách Hàng theo lãi suất thỏa thuận và quy định lãi suất quá hạn theo Điều 11 Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001.

n cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của các bên đương sự có cơ sở xác định bị đơn Ông Nguyễn Minh H vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng số hiệu hồ sơ là 0084638 (nay đã đồng bộ thành số 20150605- 500000-01440) là vi phạm nghĩa vụ bên vay của hợp đồng tín dụng, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 “Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách Hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng” nên Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV yêu cầu Ông H phải trả một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật tổng cộng số tiền là 40.459.000 đồng (Bốn mươi triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng) bao gồm cả gốc và lãi là phù hợp nên yêu cầu này được chấp nhận.

Kể từ ngày 18/4/2019, Ông Nguyễn Minh H có trách nhiệm thanh toán khoản lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này.

Về thời hạn trả nợ:

Đại diện nguyên đơn yêu cầu Ông Nguyễn Minh H trả tiền ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Xét thấy, Ông Nguyễn Minh H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán về nợ gốc và lãi. Để đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn, xét thấy yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp thuận.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn Ông Nguyễn Minh H phải chịu án phí là 3.038.250 đồng (Ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn hai trăm năm mươi đồng). Hoàn lại cho nguyên đơn là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.011.475 đồng (Một triệu không trăm mười một ngàn bốn trăm bảy mươi lăm đồng) theo Biên lai thu số AD/2018/0033251 ngày 20/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện NH Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì các lẽ trên, Áp dụng:

QUYẾT ĐỊNH

- Khoản 3 Điều 26, Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39, Điều 91, Điều 146, Khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 305, Điều 471, 474 Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Luật Thi hành án dân sự;

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân Hàng NH nước Việt Nam về hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam với khách Hàng theo lãi suất thỏa thuận;

- Thông tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân Hàng NH nước Việt Nam quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của Tổ chức tín dụng với khách Hàng;

- Căn cứ Án lệ 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao thông qua ngày 17/8/2016 và công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Tuyên xử:

- Về hình thức: Xét xử vắng mặt bị đơn Ông Nguyễn Minh H.

- Về nội dung:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V.

Buộc Ông Nguyễn Minh H có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàngV số tiền nợ tạm tính đến ngày 17/4/2019 là 40.459.000 đồng (Bốn mươi triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng) theo Hợp đồng tín dụng số hiệu hồ sơ là 0084638 (nay đã đồng bộ thành số 20150605-500000-01440), thanh toán ngay khi bản án quyết định có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày 18/4/2019, Ông Nguyễn Minh H có trách nhiệm thanh toán khoản lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này.

c bên thi hành dưới sự giám sát của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bị đơn Ông Nguyễn Minh H phải chịu án phí là 2.022.950 đồng (Hai triệu không trăm hai mươi hai nghìn chín trăm năm mươi đồng).

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V không phải chịu án phí. Hoàn trả lại cho nguyên đơn là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.011.475 đồng (Một triệu không trăm mười một nghìn bốn trăm bảy mươi lăm đồng) theo Biên lai thu số AA/2018/0033251 ngày 20/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyền kháng cáo:

Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng V được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Ông Nguyễn Minh H được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 


69
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 57/2019/DS-ST ngày 17/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:57/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/04/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về