Bản án 43/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN- TP. ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 43/2017/DS-ST NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 18/2017/TLST- DS ngày 03/4/2017 về tranh chấp“Hợp đồng tín dụng” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2017/QĐXX-DS ngày 14 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng V.

Địa chỉ: Tầng 1-7, Tòa nhà A, phố B, phường C, quận D, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D1- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Ngân hàng V. Người đại diện theo ủy quyền: Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Thanh Tr - Chức vụ: Nhân viên, theo Văn bản ủy quyền số 06/2017/UQ- CT ngày 08/02/2017 của ông Ngô Chí D1 và Văn bản ủy quyền số 1566/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 16/3/2017 của ông Lê Hiền T1 - Có mặt.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn L. Sinh năm: 1985.

Trú tại: Tổ 31, phường M, quận N, TP. Đà Nẵng- Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 20/3/2017, bản tự khai cũng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn Ngân hàng V trình bày:

Vào ngày 17/11/2014, ông Nguyễn Văn L có ký hợp đồng tín dụng số 20141117- 500003- 0001 với Ngân hàng V để vay số tiền 31.500.000 đồng, với lãi suất 5%tháng, thời hạn vay 24 tháng, mục đích để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Văn L có trách nhiệm thanh toán số tiền 54.785.000 đồng (gồm cả gốc là 31.500.000 đồng và lãi là 23.285.000 đồng), trả chậm trong 24 tháng; trong đó 23 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.283.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.276.000 đồng. Thanh toán vào ngày 07 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 07/9/2014.

Thực hiện hợp đồng, ông L đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và đã thanh toán cho Ngân hàng 02 kỳ với số tiền 4.566.000 đồng (trong đó, tiền gốc là 1.451.400 đồng và tiền lãi là 3.114.600 đồng).

Kể từ ngày 17/02/2015, cho đến nay ông Nguyễn Văn L không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào, dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở. Vì vậy, Ngân hàng V yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Văn L trả toàn bộ khoản nợ tới hạn là 50.219.000 đồng (trong đó, tiền gốc là 30.048.600 đồng và tiền lãi Ngân hàng chỉ tính đến ngày 03/5/2017 là 20.170.400 đồng)

Bị đơn ông Nguyễn Văn L đã được tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để ông L trình bày ý kiến, cung cấp các chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhưng ông L vẫn vắng mặt nên tòa án không có lời khai.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng V nộp tại Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng và Tòa án đã thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 26; Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa bị đơn ông Nguyễn Văn L vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy trong qúa trình giải quyết vụ án, tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho ông L đầy đủ. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn sự theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án:  Do có nhu cầu tiêu dùng cá nhân  nên vào ngày 17/11/2014, ông Nguyễn Văn L có ký hợp đồng tín dụng số 20141117- 500003-0001 với Ngân hàng V để vay số tiền 31.500.000 đồng, với lãi suất 5%tháng, thời hạn vay 24 tháng, mục đích để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Văn L có trách nhiệm thanh toán số tiền 54.785.000 đồng (gồm cả gốc là 31.500.000 đồng và lãi là 23.285.000 đồng), trả chậm trong 24 tháng; trong đó 23 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.283.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.276.000 đồng. Thanh toán vào ngày 07 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 07/9/2014.

Sau khi thực hiện hợp đồng Ngân hàng V đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ông Lành nhưng ông L vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà đã vi phạm các cam kết về kỳ hạn trả nợ cho Ngân hàng V

Trong quá trình vay ông L đã trả được cho Ngân hàng V 02 kỳ với số tiền 4.566.000 đồng (trong đó, tiền gốc là 1.451.400 đồng và tiền lãi là 3.114.600 đồng).

Kể từ ngày 17/02/2015, cho đến nay ông Nguyễn Văn L không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào cho Ngân hàng, hiện nay ông L còn nợ Ngân hàng V là 50.219.000 đồng.

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn yêu cầu ông Nguyễn Văn L phải trả số tiền nợ 50.219.000 đồng (trong đó, nợ gốc là 30.048.600 đồng, nợ lãi tính đến ngày 03/5/2017 là 20.170.400 đồng), và không yêu cầu tính tiền lãi phát sinh.

Xét thấy, việc ông L đã vi phạm cam kết trả nợ đối với Ngân hàng V nên đã gây thiệt hại cho Ngân hàng. Vì vậy, việc Ngân hàng V yêu cầu ông L trả nợ là hoàn toàn chính đáng và phù hợp, xét nên chấp nhận.

Đối với lãi suất do các bên đương sự thỏa thuận là 5%tháng, đây là sự tự nguyện thỏa thuận của bên vay và bên cho vay phù hợp với quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN, ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận nên không đề cập đến.

[3] Căn cứ vào hợp đồng tín dụng 20141117-500003-0001 ngày 17/11/2014, căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự. Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[4]  Về án phí dân sự sơ thẩm bị đơn phải chịu theo giá ngạch 5% của số tiền phải trả.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự. Điều 147; khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết số 326/2016/NQ- UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.

Chấp nhận đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng của Ngân hàng V đối với ông Nguyễn Văn L.

Tuyên xử: Buộc ông Nguyễn Văn L phải trả cho Ngân hàng V tổng số tiền nợ là 50.219.000 đồng (trong đó, nợ gốc là 30.048.600 đồng, nợ lãi tính đến ngày 03/5/2017 là 20.170.400 đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (ngày 25/8/2017) ông Nguyễn Văn L còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.

Án phí dân sự sơ thẩm: 2.510.950 đồng, ông Nguyễn Văn L phải chịu.

Hoàn trả cho Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.250.000 đồng theo biên lai thu số 0004309 ngày 28/3/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


65
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về