Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 71/2017/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 71/2017/DS-ST NGÀY 13/07/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 97/2017/TLST-DS ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2017/QĐXX-ST ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 59/2017/QĐST-DS ngày 23/6/2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần V; địa chỉ: Tầng 1-7, tòa nhà thủ đô, số 72, phố T, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V:

- Anh Nguyễn Thế B, sinh năm 1995; thường trú: khu H, thị trấn P, huyện Đ, tỉnh Bình Phước. Tạm trú: Ký túc xá K, số 220, tổ 110, K8, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương, làm đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 06/02/2017), có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

- Anh Nguyễn Cao C, sinh năm 1995; địa chỉ: Ký túc xá K, số 220, tổ 110, K8, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương, làm đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 06/02/2017), có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

2. Bị đơn: Chị Đoàn Thị Ngọc T, sinh năm 1976; địa chỉ: 24/1 tổ 1, khu phố Q, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương, vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 06/02/2017, bản tự khai ngày 11/4/2017, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V, anh Nguyễn Cao C và anh Nguyễn Thế B thống nhất trình bày:

Ngày 13/9/2014, chị Đoàn Thị Ngọc T và Ngân hàng thương mại cổ phần V (gọi tắt Ngân hàng) ký đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20140920-101028-0025 vay số tiền 26.250.000đồng; trong đó: số tiền vay 25.000.000đồng và phí bảo hiểm 1.250.000đồng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, lãi suất 45.00%/năm. Theo thỏa thuận, chị T có trách nhiệm thanh toán số tiền 45.012.000đồng bao gồm cả gốc và lãi trong thời hạn 30 tháng, 29 tháng đầu mỗi tháng trả 1.473.000 đồng, tháng còn lại trả 2.295.000 đồng, kỳ thanh toán đầu tiên là ngày 01/11/2014. Từ khi vay, chị T thanh toán cho Ngân hàng được 02 lần với số tiền 2.943.000đồng. Kể từ ngày 14/4/2015, chị T không thanh toán và còn nợ Ngân hàng 41.670.570đồng; trong đó: tiền nợ gốc và lãi đến hạn là 36.828.000đồng và tiền nợ gốc chưa đến hạn 4.842.570đồng. Nay Ngân hàng yêu cầu chị Đoàn Thị Ngọc T phải trả số tiền nợ trên.

Đối với bị đơn chị Đoàn Thị Ngọc T: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tống đạt thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải bằng hình thức niêm yết và yêu cầu chị Đoàn Thị Ngọc T có ý kiến trả lời b ng văn bản đối với các yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần V, nhưng chị T không có ý kiến cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì. Vào ngày 28/4/2017 và ngày 25/5/2017, Tòa án triệu tập chị T tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tham gia hòa giải, nhưng cả hai lần chị T đều vắng mặt không có lý do. Vì vậy, vụ án không tiến hành hòa giải được theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đồng thời, Tòa án đã tống đạt văn bản tố tụng yêu cầu chị T tham gia phiên tòa vào ngày 23/6/2017 và ngày 13/7/2017 nhưng chị T vắng mặt không có lý do. Việc giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được xem xét trên cơ sở chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, nguyên đơn đã chấp hành và tuân theo pháp luật đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn không chấp hành theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về nội dung vụ án, xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V đối với bị đơn chị Đoàn Thị Ngọc T là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cỨu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên toà, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhận định:

[1] Về điều kiện thụ lý vụ án: Ngân hàng thương mại cổ phần V khởi kiện yêu cầu chị Đoàn Thị Ngọc T; địa chỉ: 24/1 tổ 1 khu phố Q, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương thanh toán tiền nợ của đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20140920-101028-0025 ngày 13/9/2014 vì vậy đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì “Thời hiệu khởi kiện….tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân…bị xâm phạm”. Từ ngày 14/4/2015, chị Đoàn Thị Ngọc T không thanh toán tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngày 05/3/2017, Ngân hàng khởi kiện tại Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An yêu cầu chị T thanh toán số tiền còn nợ nên thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng vẫn còn.

[3] Về việc vắng mặt của các đương sự: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn anh Nguyễn Cao C và anh Nguyễn Thế B có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Bị đơn chị Đoàn Thị Ngọc T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do. Vì vậy, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn theo quy định của Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[4] Xét đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20140920-101028-0025 ngày 13/9/2014 được giao kết giữa Ngân hàng với chị Đoàn Thị Ngọc T đã thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên. Quá trình thực hiện hợp đồng, chị T thanh toán cho công ty được 02 lần với số tiền 2.943.000 đồng. Kể từngày 14/4/2015 cho đến thời điểm Ngân hàng khởi kiện, chị T không thanh toán tiếp số tiền nợ đến hạn, như vậy chị T đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngân hàng yêu cầu chị Đoàn Thị Ngọc T phải trả số nợ đến hạn và khoản nợ chưa đến hạn với số tiền 41.670.570 đồng là có căn cứ 

[5] Từ những nhận định trên, có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng về việc buộc chị Đoàn Thị Ngọc T thanh toán các khoản nợ đến hạn và khoản nợ chưa đến hạn. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án do hợp đồng tín dụng không thỏa thuận về lãi quá hạn, nên trong trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[6] Lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An là phù hợp như những phân tích nêu trên.

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Đoàn Thị Ngọc T phải chịu theo quy định của Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 144, 147, 228, 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Buộc chị Đoàn Thị Ngọc T có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số nợ theo đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20140920-101028-0025 ngày 13/9/2014 là 41.670.570 đồng (bốn mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi nghìn năm trăm bảy mươi đồng).

2. Kể từ ngày Ngân hàng thương mại cổ phần V có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Đoàn Thị Ngọc T không trả số tiền trên thì phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Chị Đoàn Thị Ngọc T phải chịu 2.083.528 đồng (hai triệu không trăm tám mươi ba nghìn năm trăm hai mươi tám đồng). Trả lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần V 1.042.000 đồng (một triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0008945 ngày 09/3/2017 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

4. Ngân hàng thương mại cổ phần V và chị Đoàn Thị Ngọc T vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

3359
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 71/2017/DS-ST

Số hiệu:71/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 13/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về