Bản án 103/2019/DS-ST ngày 14/03/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 103/2019/DS-ST NGÀY 14/03/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Trong ngày 14/3/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 552/2018/TLST-DS ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc: “Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2019/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 02 năm 2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty VNTV

Trụ sở: Tầng 2, tòa nhà Ree, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Mỹ H - Chức vụ: Trưởng nhóm tố tụng - phòng thu hồi nợ pháp lý-trung tâm thu hồi nợ - (Theo văn bản ủy quyền số 80/UQ-VH.18 ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên VPB FC).

Người đại diện theo ủy quyền (ủy quyền lại): Ông Đào Đình M. sinh năm 1980 - Chức vụ: Nhân viên.

(Theo văn bản ủy quyền lại số 1728/UQTA-VH.18 ngày 10/8/2018 của Trưởng nhóm tố tụng-phòng thu hồi nợ pháp lý-trung tâm thu hồi nợ).

- Bị đơn: Ông Đinh Văn , sinh năm: 1979

Thường trú: 4A/68 Ấp 4, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

 [1]-Trong quá trình tố tụng tại Tòa án, Nguyên đơn - Công ty VNTV có người đại diện theo ủy quyền là ông Đào Đình M trình bày:

Ngày 15/7/2015, ông Đinh Văn T có ký giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150711-100185-0003 với Công ty VNTV để vay số tiền 30.958.851 đồng (Ba mươi triệu chính trăm năm mươi tám nghìn tám trăm năm mươi mốt đồng). Mục đích vay: Tiêu dùng cá nhân với lãi suất 4.59%/ tháng (tương đương 54.08%/ năm). Thời hạn vay 29 tháng. Theo thỏa thuận tại hợp đồng thì ông Đinh Văn T có trách nhiệm thanh toán số tiền 56.597.000 đồng (Gồm gốc và lãi), trả chậm trong thời gian 29 tháng. Trong 28 tháng đầu thì ông Đinh Văn T hàng tháng phải thanh toán số tiền 1.953.000 đồng (Một triệu chín trăm năm mươi ba nghìn đồng), tháng cuối cùng thanh toán 1.913.000 đồng (Một triệu chín trăm mười ba nghìn đồng). Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 17/8/2015.

Thc hiện hợp đồng ông Đinh Văn T đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng nhưng chỉ thanh toán cho Công ty VNTV với số tiền 27.330.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Kể từ ngày 17/3/2017 cho đến nay, ông Đinh Văn T không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào nữa cho nguyên đơn dù nguyên đơn đã thực hiện nhiều biện pháp nhắc nhở.

Nay, Phía nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc ông Đinh Văn T thanh toán cho Công ty VNTV tổng số tiền là 29.267.000 đồng (Hai mươi chín triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), bao gồm:

-Nợ gốc: 20.836.417 đồng (Hai mươi triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm mười bảy đồng);

-Nợ lãi: 8.430.583 đồng (Tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn năm trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Yêu cầu ông Đinh Văn T phải thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên một lần ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực. Nguyên đơn miễn toàn bộ lãi phát sinh sau khi xét xử cũng như lãi chậm thi hành án.

[2]-Trong quá trình tố tụng tại Tòa án, Bị đơn-ông Đinh Văn T: Vắng mặt trong tất cả các lần triệu tập, không có văn bản trình bày ý kiến hoặc phản đối đối với đơn khởi kiện của Công ty VNTV.

Tại phiên tòa, - Ông Đào Đình M - Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có đơn xin xét xử vắng mặt.

-Bị đơn ông Đinh Văn T đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 tại phiên xét xử nhưng vẫn vắng mặt không có lý do.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến:

-Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật; Đương sự Đinh Văn T đã được Tòa án tống đạt hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt lần thứ 2 tại phiên tòa nên Tòa án xét xử vắng mặt Đinh Văn T là đúng theo quy định pháp luật.

-Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Toà và kết luận của đại diện Viện kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh về việc chấp hành pháp luật tố tụng và nội dung của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:

[3]-Về tố tụng:

[3.1]-Thẩm quyền loại việc:

Công ty VNTV khởi kiện ông Đinh Văn T yêu cầu thanh toán tiền vay. Do đó, căn cứ vào khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vụ án thuộc tranh chấp dân sự: “Hợp đồng dân sự vay tài sản”.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 91, khoản 2 Điều 92, Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, bị đơn Đinh Văn T vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết. Tòa án đã thực hiện việc tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, các lần lấy lời khai, thông báo hòa giải và công khai chứng cứ, thông báo kết quả công khai chứng cứ và quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng ông Đinh Văn T vẫn không có mặt cũng như không cung cấp bất cứ tài liệu, chứng cứ gì để giải quyết vụ án. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh tiến hành đưa vụ án ra xét xử theo trình tự luật định và ông Đinh Văn T phải chịu hậu quả về việc không phản đối và không chứng minh của ông.

Đại diện theo ủy quyền của Công ty VNTV có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn.

[3.2]-Thẩm quyền lãnh thổ:

Căn cứ kết quả xác minh của Công an xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh về đương sự Đinh Văn T như sau: “Đương sự Đinh Văn T sinh năm 1979 có hộ khẩu thường trú tại số nhà A đường T, tổ 6 ấp 4, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh, đang thực tế cư trú tại địa phương”. Xét, địa chỉ trên hợp đồng mở và sử dụng tài khoản kiêm đề nghị vay vốn được giao kết ngày 15/7/2015 giữa ông Đinh Văn T và Công ty VNTV là địa chỉ chính xác của đương sự Đinh Văn T theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị Quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Xét, Công ty VNTV có đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự với ông Đinh Văn T thuộc khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh.

[4]-Về nội dung:

[4.1]-Những sự kiện về hợp đồng 201130510-500000-0052 thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa nguyên đơn và bị đơn cũng như số tiền chưa thanh toán đã nêu tại phần [1], phía bị đơn không phản đối và không chứng minh nên phải chịu hậu quả của việc không chứng minh và không phản đối này.

Hội đồng xét xử xét thấy việc giao dịch giữa các bên là có thật và hợp pháp. Do đó, ông Đinh Văn T phải có trách nhiệm thanh toán các khoản còn nợ cho Công ty VNTV số tiền 29.267.000 đồng (Hai mươi chín triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), phải thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên một lần ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn.

[4.2]-Căn cứ án lệ 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 có nội dung: “Đối với các khoản tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng, ngoài khoản tiền nợ gốc, lãi vay trong hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh toán cho bên cho vay theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này…”. Tuy nhiên, phía nguyên đơn có yêu cầu miễn lãi phát sinh sau khi xét xử và lãi chậm thi hành án, Hội đồng xét xử thấy yêu cầu này là tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận. Vì vậy, không áp dụng Án lệ 08/2016/AL trong trường hợp này.

[5]-Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Ông Đinh Văn T phải chịu đối với phần nguyên đơn được chấp nhận yêu cầu theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Công ty VNTV được hoàn lại phần tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, Điều 157, Điều 158 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Áp dụng Điều 429, 688 Bộ luật dân sự 2015;

- Áp dụng các Điều 4, 471, 474 và Điều 476 Bộ luật dân sự 2005 ; 

- Áp dụng Khoản 2 Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 ; 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14-4-2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận;

- Áp dụng Khoản 2 Điều 11 Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng được ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN này 31-12- 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03-2-2005.

- Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Áp dụng Điều 26 của Luật thi hành án dân sự năm 2014;

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Cụ thể:

*Buộc ông Đinh Văn T phải trả số tiền 29.267.000 đồng (Hai mươi chín triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), bao gồm:

-Nợ gốc: 20.836.417 đồng (Hai mươi triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm mười bảy đồng);

-Nợ lãi: 8.430.583 đồng (Tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn năm trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Ông Đinh Văn T phải thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên một lần ngay khi Bản án của Tòa án có hiệu lực.

Ông Đinh Văn T được miễn lãi phát sinh sau khi xét xử và chậm thi hành án.

Thi hành án tại Chi cục thi hành án có thẩm quyền.

*Về án phí dân sự sơ thẩm:

-Công ty VNTV được nhận lại tiền tạm ứng án phí là 731.675 đồng (Bảy trăm ba mươi mốt nghìn sáu trăm bảy lăm đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2018/00079 ngày 05/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh.

-Ông Đinh Văn T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm: 1.463.500đồng ( Một triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm đồng).

Thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Quyền kháng cáo: Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết hợp lệ.

Trưng hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

235
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 103/2019/DS-ST ngày 14/03/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:103/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 14/03/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về