Bản án 03/2020/LĐ-PT ngày 20/04/2020 về tranh chấp xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

A ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 03/2020/LĐ-PT NGÀY 20/04/2020 VỀ TRANH CHẤP XỬ LÝ KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC BUỘC THÔI VIỆC VIÊN CHỨC VÀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, CÁC KHOẢN TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2020/TLPT-LĐ ngày 04 tháng 01 năm 2020 về tranh chấp: “Xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

Do Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 19/09/2016 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 49/2020/QĐ-PT ngày 04 tháng 3 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 24/2020/QĐ-PT ngày 23/3/2020, Thông báo về việc mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lao động số 273/TB-PT ngày 16/4/2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Cao Xuân H, sinh năm: 1973; cư trú tại tổ dân phố V, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng, có mặt.

Bị đơn: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh.

Đa chỉ: thôn V, xã H, huyện L, tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện hợp pháp: Ông Bùi Văn S, là người đại diện theo pháp luật (Hiệu trưởng).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

 Địa chỉ: tầng 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện hợp pháp: Bà Phạm Thị Hồng H, là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc), vắng mặt.

Người kháng cáo: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh – Bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo nội dung đơn khởi kiện, lời trình bày tại các bản tự khai và trong quá trình tham gia tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm lần 01 của ông Cao Xuân H thì:

Ông H được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng) điều động đến nhận công tác tại Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh (viết tắt là Trường Huỳnh Thúc Kh) từ ngày 10/8/2006. Quá trình công tác giữa ông và Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh phát sinh mâu thuẫn nên ngày 28/02/2013 ông Nguyễn Duy Tr, Hiệu trưởng, ban hành Quyết định số 03/2013/QĐ-TPPT-HTK xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông. Ngày 14/3/2013 ông làm đơn khiếu nại đến Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh yêu cầu xem xét lại quyết định buộc thôi việc. Ngày 08/4/2013 Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 06/2013/QĐ-HTK có nội dung: không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại, giữ nguyên toàn bộ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc theo Quyết định số 03/2013/QĐ-HTK ngày 28/02/2013.

Kng đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại nói trên, ông tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng. Ngày 21/10/2013 Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 965/QĐ-SGDĐT về việc giải quyết khiếu nại lần 2 và chấp nhận một phần nội dung khiếu nại, yêu cầu Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét lại kỷ luật những vi phạm quy chế chuyên môn của ông nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kh không thực hiện, nay ông khởi kiện yêu cầu:

+ Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh về việc kỷ luật buộc thôi việc.

+ Yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai và tiếp tục duy trì bố trí công tác giảng dạy theo quy định của pháp luật, bồi thường cho ông các khoản tiền lương, phụ cấp thâm niêm, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tháng 3/2013 đến tháng 9/2016 với tổng số tiền là 231.016.750đ.

- Theo lời trình bày ông Nguyễn Duy Tr, người đại diện hợp pháp của Trường Huỳnh Thúc Kh, thì: Do viên chức Cao Xuân H đã nhiều lần vi phạm pháp luật, không có thái độ tiếp thu sửa chữa sai phạm nên Trường Huỳnh Thúc Kh không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H. Quyết định số 03/2013/QĐ- THPT/HTK ngày 28/02/2013 về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh là hoàn toàn đúng, điều này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho là đúng khi giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn khiếu nại của ông H, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H.

- Theo lời trình bày của Bà Phạm Thị Hồng H, người đại diện hợp pháp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, thì:

Qua yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng không có ý kiến gì và đề nghị Tòa án căn cứ vào quy định pháp luật để giải quyết.

Tại Bản án số 01/2016/LĐ-ST ngày 15/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Cao Xuân H về việc “Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và yêu cầu bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh.

Hy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H.

Buộc Trường Huỳnh Thúc Kh nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc theo quy định của pháp luật và thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền BHYT, BHXH tính từ tháng 3/2013 đế ngày 15/9/2016 với số tiền 227.104.570đ và phục hồi quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN cho ông Cao Xuân H theo quy định của pháp luật.

Bác một phần yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai.

Ngoài ra Bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và trách nhiệm thi hành án của các đương sự.

Ngày 30/9/2016 ông Nguyễn Duy Tr, người đại diện theo pháp luật của Trường Huỳnh Thúc Kh, kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm.

Tại Bản án Lao động phúc thẩm số 01/2017/LĐ-PT ngày 30/3/2017; Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh đối với nguyên đơn ông Cao Xuân H.

Sửa Bản án Lao động sơ thẩm số 01/2016/LĐ-ST ngày 15/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện L đối với vụ án “Tranh chấp Lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN” giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh.

Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp “Tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN” giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường THPT Huỳnh Thúc Kh.

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Cao Xuân H đối với bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh.

Trường Huỳnh Thúc Kh có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện L, tỉnh Lâm Đồng xác nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội của ông Cao Xuân H theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Cao Xuân H có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm nêu trên.

Tại Quyết định số 01/KNGĐT-VKS-LĐ ngày 05/12/2018; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị Bản án Lao động phúc thẩm số 01/2017/LĐ-PT ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ Bản án phúc thảm nêu trên, giữ nguyên Bản án Lao động sơ thẩm.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 02/2019/LĐ-GĐT ngày 03/7/2019; Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H đã giải quyết:

Hy Bản án Lao động phúc thẩm số 01/2017/LĐ-PT ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vụ án “Tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp và các khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN” giữa nguyên đơn ông Cao Xuân H và bị đơn Trường Huỳnh Thúc Kh; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Ông Cao Xuân H rút phần yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai, các phần khác đề nghị giữ nguyên Bản án sơ thẩm; ông Bùi Văn S, người đại diện hợp pháp của Trường Huỳnh Thúc Kh, đồng ý với việc rút một phần khởi kiện của ông H, đồng thời vẫn giữ nguyên kháng cáo của bị đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung: đề nghị chấp nhận việc rút yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai. Hủy phần quyết định của Bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với phần yêu cầu vừa nêu, các nội dung kháng cáo khác của bị đơn đề nghị không chấp nhận, giữ nguyên Quyết định của Bản án sơ thẩm đối với các nội dung mà bị đơn kháng cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xuất phát từ việc ông Cao Xuân H là viên chức được điều động đến làm việc tại Trường Huỳnh Thúc Kh từ ngày 10/8/2006. Ngày 28/02/2013 ông H bị Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh ban hành Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT- HTK về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H. Do đó ông H khởi kiện yêu cầu Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK nói trên, yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh phải bồi thường tiền lương, tiền phụ cấp thâm niên, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thất nghiệp và nhận ông trở lại làm việc theo quy định đồng thời yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai, bị đơn không đồng ý nên các bên phát sinh tranh chấp; cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và yêu cầu bồi thường thiệt hại” là chưa phù hợp, cần xác định lại quan hệ tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, ông H rút phần yêu cầu khởi kiện về việc yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai, ông Bùi Văn S, người đại diện hợp pháp của Trường Huỳnh Thúc Kh, đồng ý với việc rút một phần khởi kiện của ông H nên cần hủy phần quyết định của Bản án sơ thẩm đối với yêu cầu vừa nêu và đỉnh chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu này là phù hợp.

[3] Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn cho rằng việc khởi kiện của nguyên đơn đã hết thời hiệu, qua xem xét thì thấy rằng sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 965/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2013. Ngày 23/01/2014 ông H đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính và gửi đến Tòa án nhân dân huyện L cùng ngày. Trong trường hợp này pháp luật tố tụng hành chính và Bộ luật Lao động năm 2012 đều quy định thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Theo quy định tại Điều 59 Luật viên chức năm 2010 quy định về chuyển tiếp thì trường hợp của ông H là viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 nên có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; như vậy việc khởi kiện của ông H vẫn còn thời hiệu.

Đi với việc bị đơn kháng cáo cho rằng việc khởi kiện của ông H thuộc thẩm quyền giải quyết theo Luật Tố tụng Hành chính thì thấy rằng; như đã phân tích nói trên, ông H là viên chức bị đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động bằng hình thức buộc thôi việc nên thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động và được giải quyết bằng vụ án lao động, theo Điều 28 Luật Tố tụng Hành chính thì đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính liên quan đến quyết định hành chính buộc thôi việc thì chỉ đối với các quyết định buộc thôi việc công chức; do vậy kháng cáo của bị đơn về thẩm quyền và quan hệ pháp luật giải quyết là không có cơ sở.

[3] Xét kháng cáo của bị đơn thì thấy rằng:

[3.1] Xét về tính hợp pháp của Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh thì:

[3.1.1] Về thẩm quyền xử lý kỷ luật:

Theo hồ sơ thể hiện thì Trường Huỳnh Thúc Kh là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về cơ cấu tổ chức thì Trường Huỳnh Thúc Kh là đơn vị sự nghiệp công lập có đơn vị cấu thành, có con dấu riêng, có trụ sở riêng, có người đại diện theo pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm nên việc xử lý kỷ luật viên chức do đơn vị cấu thành thực hiện và đề nghị bằng văn bản lên người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức theo quy định của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ. Theo quy định tại Điều 14 Luật Viên chức năm 2010 việc xử lý kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý thuộc thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý viên chức đó; ông H là giáo viên bộ môn Văn trung học phổ thông, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng điều động từ Trường trung học phổ thông Th, huyện L đến nhận công tác tại Trường Huỳnh Thúc Kh từ ngày 10/8/2006, là viên chức không giữ chức vụ quản lý, chịu sự quản lý của người đứng đầu Trường Huỳnh Thúc Kh nên việc Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh ban hành Quyết định xử lý kỷ luật ông H là đúng thẩm quyền.

[3.1.2] Về tính hợp pháp của việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H:

Quá trình công tác tại Trường Huỳnh Thúc Kh; ông H có những vi phạm, đã bị Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh xử lý kỷ luật cảnh cáo và hạ bậc lương. Tuy nhiên sau đó việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc viên chức của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh đối với ông Cao Xuân H là vi phạm nghiêm trọng Luật Viên chức và Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường. Bỡi lẽ, xét về việc viện dẫn căn cứ pháp lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H là chưa có đủ cơ sở. Tại Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/2/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh đã viện dẫn những căn cứ pháp lý để xử lý kỷ luật đối với ông Cao Xuân H là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 1 của Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/2/2013 viện dẫn “Đang trong thời hiệu xử lý kỷ luật (24 tháng) viên chức tiếp tục có các vi phạm: Tái phạm việc xúc phạm danh dự tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng; Có nhiều hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật, tự ý bỏ tiết dạy; Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; Không có thái độ tiếp thu, không sửa chữa khuyết điểm”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định buộc thôi việc: “Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng;

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch;

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức”.

Như vậy, việc Trường Huỳnh Thúc Kh xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H khi cho rằng ông H không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Trường Huỳnh Thúc Kh không đưa ra được căn cứ chứng minh được việc hành vi vi phạm của ông H gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ luật Lao động thì “người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động”.

Ngoài ra, theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 965/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, tại Điều 1 của Quyết định nêu rõ “Yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét lại kỷ luật những vi phạm quy chế chuyên môn của ông Cao Xuân H. Quy trình, thủ tục, hình thức kỷ luật thực hiện phải đúng quy định của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, đồng bộ giữa hồ sơ vi phạm thực tế và cơ sở pháp lý viện dẫn. Sau khi tổ chức xét lại kỷ luật viên chức Cao Xuân H, ban hành quyết định xử lý kỷ luật thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK”. Quyết định này không bị khiếu nại hay khởi kiện ra Tòa án hoặc bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ nên đã có hiệu lực pháp luật; tuy nhiên Trường Huỳnh Thúc Kh vẫn chưa tổ chức Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật đối với ông H theo nội dung chỉ đạo nêu trên mà vẫn giữ nguyên Quyết định 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 buộc thôi việc đối với ông H. Mặt khác tại Biên bản họp Hội đồng kỷ luật ngày 22/02/2013 xét hình thức kỷ luật đối với ông H chỉ ghi chung chung ông H đã vi phạm Điều 9, 10, 11, 13 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ mà không xác định cụ thể ông H có những vi phạm gì, thể hiện tại các điều luật nào để áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP nói trên để áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn đối với ông H là trái với quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông H. Do đó cần hủy toàn bộ quyết định nêu trên là phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

[3.2] Đối với việc giải quyết hậu quả của việc ban hành Quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái với quy định của pháp luật:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 thì “Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động…”.

Do hủy quyết định về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H nên buộc Trường Huỳnh Thúc Kh nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc theo quy định của pháp luật và phục hồi quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Ông H theo quy định.

[4] Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, buộc bị đơn phải bồi thường cho ông Cao Xuân H số tiền 227.104.570đ gồm các khoản tiền lương, tiền bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là phù hợp.

Đi với các khoản tiền bồi thường kể từ ngày 16/9/2016 Trường Huỳnh Thúc Kh có trách nhiệm tính toán và chi trả, thực hiện việc đóng các khoản tiền bảo hiểm cho ông H theo quy định của pháp luật, nếu các bên phát sinh tranh chấp thì được quyền khởi kiện bằng một vụ án khác.

[5] Với những nhận định trên; không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa Bản án sơ thẩm về xác định quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các bên, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm về phần giải quyết Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Huỳnh Thúc Kh về việc kỷ luật buộc thôi việc, buộc Trường Huỳnh Thúc Kh nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc theo quy định của pháp luật và thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tính từ tháng 3/2013 đến ngày 15/9/2016.

[6] Về án phí:

Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải chịu án phí Lao động sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho ông H.

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí Lao động phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Khoản 2 Điều 308 ;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động;

- Căn cứ các Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

- Căn cứ khoản 1 Điều 29, Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

+ Chấp nhận việc rút yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc yêu cầu Trường Huỳnh Thúc Kh xin lỗi công khai. Hủy phần quyết định của Bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với phần yêu cầu vừa nêu.

+ Không chấp nhận kháng cáo của Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh, sửa Bản án sơ thẩm.

Tuyên xử:

1. Xác định quan hệ tranh chấp giữa các bên là: “Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Xuân H về việc “Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp về bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” đối với Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh.

3. Hủy Quyết định số 03/2013/QĐ-THPT-HTK ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh về việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Cao Xuân H.

4. Buộc Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải nhận ông Cao Xuân H trở lại làm việc theo quy định của pháp luật và thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xã hội tính từ tháng 3/2013 đến ngày 15/9/2016 với số tiền 227.104.570đ (Hai trăm hai mươi bảy triệu một trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bảy mươi đồng).

Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh có trách nhiệm tiếp tục thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xã hội cho ông H kể từ ngày 16/9/2016 trở về sau theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện, nếu các bên phát sinh tranh chấp về việc tính tiền lương, tiền phụ cấp khu vực, tiền thâm niên nghề, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xã hội kể từ ngày 16/9/2016 trở về sau thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác theo quy định của pháp luật.

5. Về án phí:

- Án phí sơ thẩm: Buộc Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải chịu 6.813.200đ án phí Lao động sơ thẩm.

- Án phí phúc thẩm: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kh phải chịu 300.000đ án phí Lao động phúc thẩm.

6. Về trách nhiệm thi hành án:

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.


443
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2020/LĐ-PT ngày 20/04/2020 về tranh chấp xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc viên chức và tranh chấp bồi thường tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Số hiệu:03/2020/LĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Lâm Đồng
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 20/04/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về