Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " bảo hiểm y tế"

1209 kết quả được tìm thấy
68/2023/DS-ST - 3 tháng trước Huyện Cái Nước - Cà Mau ... hiểm y tế thanh toán 996.170 đồng, người bệnh thanh toán 249.043 đồng. Tại biên bản hòa giải thỏa...
01/2023/LĐ-PT - 5 tháng trước Đà Nẵng ...: Công ty phải chi trả các khoản lương, phụ cấp (nếu có), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất...
10/2023/LĐ-PT - 6 tháng trước Bình Dương ... khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như bảo hiểm xã hội cho ông J. Theo Hợp đồng lao...
06/2023/LĐ-PT - 7 tháng trước Bình Dương ....083.000 đồng. 8. Buộc Công ty phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo...
04/2023/LĐ-PT - 8 tháng trước Bình Dương ... phải thanh toán cho ông V các khoản sau: - Trả tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...