Bản án 03/2016/KDTM-ST ngày 18/11/2016 về tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 03/2016/KDTM-ST NGÀY 18/11/2016 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI MUA BÁN HÀNG HÓA

Bản án đang cập nhật nội dung

160
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2016/KDTM-ST ngày 18/11/2016 về tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa

Số hiệu:03/2016/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 18/11/2016
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về