Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công điện 240/CĐ-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Báo cáo 1725/BC-VPCP về tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. Quy định 55/QyĐ-UBQGTKCN năm 2018 về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành
 4. Thông báo 62/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. Thông báo 61/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Thông báo 57/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban chỉ đạo 896 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Thông báo 56/TB-VPCP năm 2018 về kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Công điện 211/CĐ-TTg năm 2018 về giải tỏa, thông quan hàng hóa xuất khẩu tại Tân Thanh - Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Thông báo 54/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Kế hoạch 38/KH-TCTTTg về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. Công điện 1263/CĐ-BNN-TY năm 2018 về tăng cường biện pháp, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và chủng vi rut cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Thông báo 50/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Thông báo 49/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Kế hoạch 05/KH-TLĐ năm 2018 về thực hiện giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 17. Công điện 170/CĐ-TTg năm 2018 về phòng, chống rét đậm, rét hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. Kế hoạch 36/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
 19. Kế hoạch 57/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
 20. Kế hoạch 33/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội
 21. Thông báo 444/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 22. Thông báo 598/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Vải dệt kim sợi ngang do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. Chương trình 334/CTr-BHXH-TCDS năm 2018 về phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình giai đoạn 2018-2022
 24. Thông báo 556/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Sạc pin do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 26. Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
 27. Kế hoạch 45/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
 28. Kế hoạch 44/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
 29. Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020” năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
 30. Thông báo 508/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Chất nhũ hóa Palsgaard SSL 3429 do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Thông báo 507/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Doxipan Mix 100 do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. Thông báo 506/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số sản phẩm làm từ Titan do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. Thông báo 505/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số máy massage kết hợp dùng cho cá nhân do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. Thông báo 504/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Daimenox 800 do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. Thông báo 503/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng frozen pork softbone do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 36. Kế hoạch 243/KH-BTTTT năm 2018 về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 - của các cục đơn vị Khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
 37. Kế hoạch 75/KH-UBDT năm 2018 về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc
 38. Công điện 106/CĐ-TTg năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2018
 40. Thông báo 43/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội
 42. Thông báo 42/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Thông báo 40/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Thông báo 38/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. Thông báo 41/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. Thông báo 39/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. Thông báo 77/TB-BYT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
 48. Kế hoạch 25/KH-UBND về tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
 49. Kế hoạch 24/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018
 50. Kế hoạch 23/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
 51. Kế hoạch 12/KH-UBND về văn hóa đối ngoại năm 2018 của tỉnh Yên Bái
 52. Kế hoạch 34/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2018
 53. Kế hoạch 33/KH-UBND về thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
 54. Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2018 về triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố Hà Nội
 55. Kế hoạch 11/KH-TANDTC năm 2018 về triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 56. Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh An Giang
 57. Thông báo 319/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Khô đậu nành ép nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 58. Thông báo 318/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình (rỗng) đều nhau dọc theo chiều dài do Tổng cục Hải quan ban hành
 59. Thông báo 317/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình do Tổng cục Hải quan ban hành
 60. Thông báo 295/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình Tổng cục Hải quan ban hành
 61. Thông báo 294/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Dung môi vô khuẩn dạng dung dịch dùng để pha vắc xin Cevac Transmune do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. Thông báo 293/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Flustop 20 sol do Tổng cục Hải quan ban hành
 63. Kế hoạch 05/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 64. Kế hoạch 29/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 65. Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg giai đoạn 2 do tỉnh An Giang ban hành
 66. Kế hoạch 08/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 67. Kế hoạch 04/KH-UBND về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 do tỉnh Cà Mau ban hành
 68. Kế hoạch 07/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 69. Công điện 82/CĐ-TTg năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 70. Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng do tỉnh Nghệ An ban hành
 71. Thông báo 27/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 72. Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” do tỉnh An Giang ban hành
 73. Thông báo 29/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại phiên họp lần thứ 3 Hội đồng biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 74. Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do tỉnh An Giang ban hành
 75. Thông báo 26/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 76. Thông báo 24/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển điện lực và nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 77. Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 78. Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2018 về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2030
 79. Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2018 về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
 80. Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2018 về ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn thành phố Hà Nội
 81. Thông báo 25/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết về đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Kế hoạch 13/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
 83. Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 84. Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2018 về thực hiện quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường do thành phố Hà Nội ban hành
 85. Kế hoạch 03/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018
 86. Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Cà Mau ban hành
 87. Thông báo 195/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ốp lưng da Alcantara S8 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 88. Hướng dẫn 14/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 89. Thông báo 17/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
 90. Thông báo 16/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 91. Thông báo 18/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, triển khai công tác năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
 92. Thông báo 10/TB-BGTVT năm 2018 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại Hội nghị về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Kế hoạch 02/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 94. Thông báo 15/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2018 về tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái
 96. Chương trình 01/CTr-UBND về công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
 97. Chương trình 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Cà Mau ban hành
 98. Thông báo 86/TB-BHXH năm 2018 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 99. Báo cáo 314/BC-VPCP năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 100. Công điện 02/CĐ-BGTVT năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng bảo trì công trình đường bộ đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã đưa vào khai thác do Bộ Giao thông vận tải ban hành