Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công điện 1123/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. Công điện 1576/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện
 3. Kết luận 45-KL/TW năm 2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 4. Kết luận 44-KL/TW năm 2022 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 5. Công điện 7196/CĐ-BCT năm 2022 về giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương điện
 6. Công điện 1085/CĐ-TTg năm 2022 về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. Công điện 12/CĐ-BKHĐT năm 2022 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. Đề án 4935/ĐA-UBND năm 2022 đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
 9. Công điện 1076/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ điện
 10. Công điện 14/CĐ-TCT năm 2022 triển khai Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế điện
 11. Công điện 1039/CĐ-TTg năm 2022 về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ điện
 12. Official Telegram No. 13/CD-TCT dated October 30, 2022 on implementation of Decree No. 91/2022/ND-CP on amendments to certain articles of Decree No. 126/2020/ND-CP elaborating certain articles of the Law on tax administration
 13. Công điện 13/CĐ-TCT năm 2022 triển khai Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Tổng cục Thuế điện
 14. Công điện 31/CĐ-BGTVT về rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 15. Công văn 5995/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm do Bộ Y tế ban hành
 16. Công điện 11/CĐ-BKHĐT năm 2022 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
 17. Quy chế 01/QCPH-TTHĐND-UBND năm 2022 phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026
 18. Đề án 10/ĐA-UBND năm 2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 19. Công điện 10/CĐ-BKHĐT năm 2022 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
 20. Công điện 964/CĐ-TTg năm 2022 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện
 21. Quy chế 4445/QC-UBND-TĐTN năm 2022 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2027
 22. Phương án 8706/PA-UBND năm 2022 về hành động tạm thời phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tại tỉnh Đắk Lắk
 23. Chương trình hành động 3299/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 24. Đề án 333/ĐA-UBND năm 2022 về phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
 25. Công điện 889/CĐ-TTg năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số do Thủ tướng Chính phủ điện
 26. Chương trình 19/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lào Cai ban hành
 27. Công điện 06/CĐ-UBND năm 2022 về tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 28. Công điện 871/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh, xử lý hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ điện
 29. Công điện 05/CĐ-BTC năm 2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá do Bộ Tài chính điện
 30. Công điện 855/CĐ-TTg về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 31. Công điện 1260/CĐ-BYT năm 2022 triển khai công tác y tế ứng phó với bão Noru do Bộ Y tế điện
 32. Công điện 29/CĐ-QG năm 2022 chủ động ứng phó với bão Noru do Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điện
 33. Công điện 805/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Chính phủ điện
 34. Công điện 04/CĐ-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội
 35. Chương trình hành động 1857/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, 96/NQ-CP và Chương trình hành động 12-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tầm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Sơn La ban hành
 36. Công điện 792/CĐ-TTg năm 2022 về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ điện
 37. Chương trình 03/CTr-UBND năm 2022 về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
 38. Công điện 778/CĐ-TTg năm 2022 về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh do Thủ tướng Chính phủ điện
 39. Công điện 755/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 40. Chương trình 14/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 41. Công điện 1088/CĐ-BYT năm 2022 triển khai công tác y tế ứng phó với bão Ma-on do Bộ Y tế điện
 42. Công điện 750/CĐ-TTg năm 2022 về ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ điện
 43. Quy chế 2325/QCPH-UBND-ĐTN năm 2022 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2027
 44. Quy định 80/QĐ-TW năm 2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 45. Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện
 46. Công điện 724/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 47. Công điện 03/CĐ-UBND năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do thành phố Hà Nội điện
 48. Công điện 4624/CĐ-BCT năm 2022 triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội do Bộ Công thương điện
 49. Công điện 698/CĐ-TTg năm 2022 về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ điện
 50. Công điện 683/CĐ-TTg năm 2022 về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ điện
 51. Công điện 680/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Thủ tướng Chính phủ điện
 52. Công điện 679/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ điện
 53. Official Telegram No. 4436/CD-BCT dated July 29, 2022 on intensified market surveillance and inspection to ensure supply - demand balance, market stability and social security
 54. Công điện 4436/CĐ-BCT năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội do Bộ trưởng Bộ Công thương điện
 55. Công điện 04/CĐ-BTC năm 2022 về tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính điện
 56. Công văn 2867/BXD-KHCN năm 2022 về giải pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Xây dựng ban hành
 57. Chương trình phối hợp 05/CTPH-BNNPTNT-UBND năm 2022 về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ ban hành
 58. Công điện 665/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác do Thủ tướng Chính phủ điện
 59. Công điện 664/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 60. Report No. 126/BC-BCT dated July 21, 2022 on regulations on transitional wind power and solar power projects
 61. Công điện 634/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 62. Quy định 70-QĐ/TW năm 2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 63. Quy chế phối hợp 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG năm 2022 trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành
 64. Kết luận 40-KL/TW năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 65. Công điện 12/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 do Tổng cục Thuế điện
 66. Chương trình hành động 16/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Đề án 10-ĐA/TU về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030
 67. Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 68. Chương trình 11/CTr-UBND năm 2022 hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 69. Kết luận 36-KL/TW năm 2022 về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 70. Công điện 815/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện
 71. Chương trình 112/CTr-UBND năm 2022 về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 72. Công điện 08/CĐ-TCT năm 2022 về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế điện
 73. Công điện 771/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
 74. Công điện 501/CĐ-TTg năm 2022 về đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ điện
 75. Chương trình hành động 06/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 76. Công điện 488/CĐ-TTg năm 2022 chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia do Thủ tướng Chính phủ điện
 77. Chương trình 1687/CTr-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 78. Chương trình 1562/CTr-UBND năm 2022 về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 79. Quy định 67-QĐ/TW năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 80. Chương trình 1658/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
 81. Chương trình 4230/CTr-TLĐ năm 2022 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 82. Công điện 478/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ điện
 83. Công điện 710/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
 84. Chương trình 01/CTr-UBND năm 2022 về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
 85. Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 86. Công điện 06/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 32/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện
 87. Công điện 702/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế điện
 88. Chương trình 1013/CTr-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 497/QĐ-TTg và Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 89. Chương trình phối hợp 1603/CTPH-BTP-TANDTC năm 2022 về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân do Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 90. Chương trình 196/CTr-UBND năm 2022 về tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
 91. Công điện 690/CĐ-BYT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022 do Bộ Y tế điện
 92. Công điện 431/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ điện
 93. Chương trình 3067/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 94. Công điện 665/CĐ-BYT năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên do Bộ Y tế điện
 95. Công điện 418/CĐ-TTg năm 2022 về hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách địa phương tham gia các dự án thành phần thuộc các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ điện
 96. Đề án 287/ĐA-UBND năm 2022 về tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang
 97. Chương trình 3313/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Kế hoạch 33-KH/TU thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 98. Official Telegram No. 416/CD-TTg dated May 13, 2022 on Suspension of COVID-19 test requirements before entering Vietnam
 99. Công điện 416/CĐ-TTg năm 2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 100. Công điện 415/CĐ-TTg năm 2022 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ điện