Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Thông báo 1228/TB-BHXH năm 2018 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 3. Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
 4. Công điện 229/CĐ-BCĐ389 năm 2018 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà do Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 5. Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành
 6. Kế hoạch 38/KH-TLĐ năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 31/CTr-ĐĐTLĐ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 7. Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. Thông báo 216/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam
 9. Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. Thông báo 210/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 về chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020
 12. Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành
 13. Thông báo 518/TB-BYT năm 2018 về công khai số liệu quyết toán thu-chi ngân sách năm 2016 do Bộ Y tế ban hành
 14. Thông báo 208/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Kế hoạch 57/KH-UBND về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo
 16. Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
 17. Kế hoạch 56/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 18. Thông báo 204/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. Kế hoạch 2178/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Bình Thuận ban hành
 20. Kế hoạch 275/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo
 21. Thông báo 202/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Thông báo 201/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuyển giao Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. Thông báo 199/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về phát triển công nghiệp xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. Thông báo 2587/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 25. Kế hoạch 3274/KH-UBND triển khai Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 26. Thông báo 197/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. Kế hoạch 3009/KH-TCHQ năm 2018 về triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. Kế hoạch 1381/KH-UBND năm 2018 về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
 29. Kế hoạch 122/KH-UBND về điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
 30. Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 31. Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” do thành phố Hà Nội ban hành
 32. Kế hoạch 142/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 33. Thông báo 2958/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. Kế hoạch 1346/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 35. Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg, giai đoạn 2018-2025 tại Đồng Tháp
 36. Thông báo 192/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 38. Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 39. Thông báo 2890/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. Thông báo 2889/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 41. Thông báo 2888/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 42. Thông báo 191/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 44. Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 45. Kế hoạch 1063/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 46. Thông báo 188/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. Thông báo 187/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ tại hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. Thông báo 186/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Kế hoạch 1990/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” do tỉnh Bình Thuận ban hành
 50. Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 51. Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 52. Kế hoạch 129/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 do tỉnh Tiền Giang ban hành
 53. Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 54. Thông báo 2748/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 55. Thông báo 185/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển ở vùng đồng bằng sông cửu long do văn phòng Chính phủ ban hành
 56. Kế hoạch 1003/KH-UBND năm 2018 về cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh Gia Lai ban hành
 57. Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
 58. Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 về tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 59. Chương trình phối hợp 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT năm 2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021
 60. Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2018 về phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 04 huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
 61. Thông báo 183/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 63. Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết 41-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 64. Kế hoạch 4976/KH-BGTVT thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 65. Thông báo 182/TB-VPCP về kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 66. Công điện 607/CĐ-TTg năm 2018 về nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình bị đối tượng trộm xe máy sử dụng hung khí tấn công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 67. Kế hoạch 95/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
 68. Thông báo 181/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 69. Thông báo 178/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 70. Thông báo 177/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 71. Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 72. Quy định 01-QĐi/TW năm 2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 73. Công điện 3542/CĐ-BNN-TCLN năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 74. Thông báo 173/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 75. Thông báo 172/TB-VPCP năm 2018 về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 76. Thông báo 315/TB-BTC năm 2018 phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ Tài chính ban hành
 77. Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
 78. Thông báo 169/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 79. Thông báo 170/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Kế hoạch 118/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
 81. Kế hoạch 117/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 do tỉnh Tiền Giang ban hành
 82. Thông báo 2487/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cáp điện bọc nhựa mPPE cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành
 83. Thông báo 2486/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Dây cáp điện bọc sợi thủy tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
 84. Thông báo 2485/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Dây cáp điện bọc nhựa cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành
 85. Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2018 thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 86. Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 87. Kế hoạch 912/KH-UBND năm 2018 thực hiện đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 88. Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 89. Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 90. Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2025
 91. Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2018
 92. Quy định 01/QĐi/UBKTTW năm 2018 về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 93. Kế hoạch 103/KH-UBND về triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018
 94. Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 95. Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2018 về cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Tuyên Quang
 96. Kế hoạch 270/KH-BGDĐT năm 2018 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 97. Kế hoạch 102/KH-UBND về tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố Hà Nội năm 2018
 98. Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
 99. Thông báo 155/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định 85/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 100. Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành