Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Kế hoạch 63/KH-OCOP thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 2. Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2017 triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Chương trình về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 4. Kế hoạch 202/KH-UBND triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
 5. Kế hoạch 5199/KH-UBND tổ chức Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017
 6. Thông báo 310/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tại Hội nghị tổng kết 05 năm (2012-2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Thông báo 309/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh hàng không chung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Thông báo 308/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Công văn 660/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về Kế hoạch triển khai Luật Quản lý ngoại thương do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. Kế hoạch 432/KH-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 11. Thông báo 305/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về xử lý tồn tại, yếu kém của dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Công điện 04/CĐ-BTTTT năm 2017 về khắc phục hậu quả bão số 2 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. Công điện 1025/CĐ-TTg khắc phục hậu quả bão số 2 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. Công điện 03/CĐ-BTTTT năm 2017 ứng phó với cơn bão số 2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. Thông báo 523/ĐKTr năm 2017 kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh An Giang do Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành
 16. Thông báo 303/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Kế hoạch 200/KH-UBND tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 18. Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 13-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 19. Kế hoạch 415/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
 20. Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND về giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
 21. Phiếu chuyển công văn 4674/PC-TCHQ năm 2017 Vướng mắc về thủ tục xin Giấy phép trước khi tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2017 kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
 23. Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành
 24. Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2017 giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội
 25. Báo cáo 92/BC-UBDT năm 2017 tình hình công tác dân tộc, chính sách dân tộc địa bàn 10 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ủy ban Dân tộc ban hành
 26. Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2017 một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát cơ sở giam giữ và cơ quan thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 27. Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 565/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 28. Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình Giải quyết tốt vấn đề xã hội trong hội nhập kinh tế quốc tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 29. Kế hoạch 59/KH-UBND tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư 06 tháng đầu năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 30. Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2017 triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 31. Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2017 triển khai mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã vận hành theo Kế hoạch 09/KH-UBND cho cấp huyện và xã do thành phố Hà Nội ban hành
 32. Công điện 997/CĐ-TTg năm 2017 chủ động ứng phó mưa lũ tại tỉnh Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020, ban hành kèm theo Quyết định 676/QĐ-TTg do tỉnh Phú Yên ban hành
 34. Kế hoạch 4986/KH-UBND năm 2017 triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
 35. Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 36. Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
 37. Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
 38. Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành
 39. Kế hoạch 6020/KH-UBND tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 40. Kế hoạch 4141/KH-UBND nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo
 41. Thông báo 296/TB-VPCP năm 2017 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Kế hoạch 4091/KH-UBND năm 2017 kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 43. Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành
 44. Kế hoạch 415/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án 2 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 45. Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017-2025
 46. Kế hoạch 4074/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 47. Thông báo 293/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Phú Yên ban hành
 49. Kế hoạch 4870/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 50. Kế hoạch 1755/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kế hoạch 33-KH/TU thực hiện Kết luận 11-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành
 51. Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 52. Thông báo 288/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 53. Kế hoạch 114/KH-UBND triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành
 54. Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
 55. Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
 56. Kế hoạch 149/KH-UBND tổ chức Ngày pháp luật nước Việt Nam năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 57. Kế hoạch 394/KH-UBND hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
 58. Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2017 sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do thành phố Cần Thơ ban hành
 59. Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2017 triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”
 60. Thông báo 285/TB-VPCP năm 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2017 tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng do Thành phố Hà Nội ban hành
 62. Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 63. Kế hoạch 102/KH-UBND thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành
 64. Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2017 thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; chương trình phòng, chống tội phạm quốc gia do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 65. Kế hoạch 1750/KH-UBND đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành
 66. Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 67. Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2017 thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế
 68. Kế hoạch 109/KH-BCĐ triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017 do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa ban hành
 69. Thông báo 3081/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2017 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 70. Kế hoạch 1688/KH-UBND năm 2016 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 do tỉnh Kon Tum ban hành
 71. Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về chủ động hội nhập quốc tế về kinh tế do thành phố Cần Thơ ban hành
 72. Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 73. Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành
 74. Kế hoạch 154/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
 75. Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2017 triển khai mở rộng sử dụng Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội
 76. Thông báo 284/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra công trình, dự án kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 77. Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Phú Yên ban hành
 78. Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021”
 79. Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 80. Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến 2030” theo Quyết định 488/QĐ-TTg do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 81. Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2017 đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế
 82. Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội
 83. Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2017 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 84. Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
 85. Công điện 905/CĐ-TTg năm 2017 giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 86. Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2017 tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2017)
 87. Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2017 tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 88. Kế hoạch 1659/KH-UBND năm 2017 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 89. Kế hoạch 1650/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 90. Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
 91. Kế hoạch 1973/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017
 92. Kế hoạch 73/KH-UBND ưu tiên đầu tư lưới điện cho xã đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 93. Kế hoạch 1644/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 94. Kế hoạch 1643/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 do tỉnh Kon Tum ban hành
 95. Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 96. Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2017 thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 97. Kế hoạch 56/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 do tỉnh Cà Mau ban hành
 98. Kế hoạch 1655/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Hà Nam ban hành
 99. Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2017 cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020
 100. Công điện 1432/CĐ-BXD về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành