Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công điện 38/CĐ-TTg triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. Công điện 37/CĐ-TTg năm 2024 đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ điện
 3. Công điện 36/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. Công điện 35/CĐ-TTg năm 2024 tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. Công điện 34/CĐ-TTg năm 2024 tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. Công điện 33/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. Công điện 32/CĐ-TTg giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. Công điện 31/CĐ-TTg năm 2024 chủ động, tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện
 9. Công điện 29/CĐ-TTg năm 2024 hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 10. Công điện 28/CĐ-TTg năm 2024 chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ điện
 11. Quy chế 1029/QCPH-UBND-UBMT năm 2024 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum
 12. Công điện 27/CĐ-TTg năm 2024 khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
 13. Công điện 2036/CĐ-BCT năm 2024 thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương điện
 14. Thông tri 40/TTr-MTTW-BTT năm 2024 hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 15. Công điện 25/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao do Thủ tướng Chính phủ điện
 16. Công điện 24/CĐ-TTg đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 17. Công điện 23/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường biện pháp quản lý thị trường vàng do Thủ tướng Chính phủ điện
 18. Công điện 22/CĐ-TTg năm 2024 tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại do Thủ tướng Chính phủ điện
 19. Công điện 19/CĐ-TTg năm 2024 tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ điện
 20. Công điện 18/CĐ-TTg về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 21. Chương trình 02/CTr-VKSTC thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 22. Kết luận 72-KL/TW năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
 23. Công điện 16/CĐ-TTg năm 2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do Thủ tướng Chính phủ điện
 24. Công điện 15/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV do Thủ tướng Chính phủ điện
 25. Công điện 13/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản do Thủ tướng Chính phủ điện
 26. Kết luận 70-KL/TW năm 2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 27. Công điện 12/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 28. Công điện 11/CĐ-TTg bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 29. Công điện 10/CĐ-TTg tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 30. Công điện 09/CĐ-TTg năm 2024 bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ điện
 31. Chương trình hành động 687/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 32. Chương trình hành động 686/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 33. Công điện 08/CĐ-TTg năm 2024 chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 34. Chương trình 03/CTrPH-BCA-BGDĐT năm 2024 phối hợp giữa giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030
 35. Chương trình hành động 01/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Cà Mau ban hành
 36. Chương trình 20/CTr-UBND hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Hà Giang ban hành
 37. Công điện 06/CĐ-TTg năm 2024 nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ điện
 38. Công điện 04/CĐ-TTg năm 2024 chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ điện
 39. Công điện 03/CĐ-TTg chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 40. Công điện 01/CĐ-LĐTBXH tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện
 41. Công điện 01/CĐ-UBND năm 2024 tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Thành phố Hà Nội ban hành
 42. Kết luận 69-KL/TW năm 2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 43. Công điện 02/CĐ-TTg năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ điện
 44. Chương trình 01/CTrPH-BNNPTNT-BGDĐT năm 2024 phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2024-2029
 45. Chương trình 01/CTr-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ do tỉnh Lào Cai ban hành
 46. Công điện 01/CĐ-TTg năm 2024 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án, công trình hạ tầng giao thông do Thủ tướng Chính phủ điện
 47. Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2023 trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Tuyên quang
 48. Công điện 1436/CĐ-TTg năm 2023 bảo đảm hoạt động thanh toán của hệ thống các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ điện
 49. Công điện 11/CĐ-TCT năm 2023 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 do Tổng cục Thuế ban hành
 50. Công điện 12/CĐ-TCT năm 2023 triển khai Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 51. Công điện 1426/CĐ-TTg năm 2023 giải pháp quản lý thị trường vàng do Thủ tướng Chính phủ điện
 52. Công điện 1412/CĐ-TTg năm 2023 tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. Công điện 1404/CĐ-TTg năm 2023 chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài do Thủ tướng Chính phủ điện
 54. Công điện 1403/CĐ-TTg năm 2023 tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế do Thủ tướng Chính phủ điện
 55. Công điện 1385/CĐ-TTg năm 2023 tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 56. Công điện 10/CĐ-TCT năm 2023 quyết liệt triển khai hiệu quả lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu do Tổng cục Thuế điện
 57. Công điện 02/CĐ-BTC năm 2023 tăng cường xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện giai đoạn 2023-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính điện
 58. Công điện 1376/CĐ-TTg năm 2023 tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ điện
 59. Công điện 1372/CĐ-TTg tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách Nhà nước trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 60. Công điện 11/CĐ-BKHĐT năm 2023 phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư điện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 61. Công điện 2074/CĐ-BGDĐT năm 2023 về bảo đảm an toàn trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
 62. Công điện 1300/CĐ-TTg năm 2023 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 do Thủ tướng Chính phủ điện
 63. Quy định 138-QĐ/TW năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 64. Official Telegram No. 1284/CD-TTg dated December 1, 2023 on strengthening the management and use of electronic invoices for retail petrol and oil sales
 65. Quy định 137-QĐ/TW năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 66. Đề án 8347/ĐA-UBND năm 2023 quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 67. Công điện 1284/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ
 68. Phương án 7424/PA-UBND năm 2023 về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bến Tre
 69. Đề án 7379/ĐA-UBND năm 2023 về tập trung huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030
 70. Đề án 05/ĐA-UBND năm 2023 về thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
 71. Công điện 1177/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 72. Công điện 1175/CĐ-TTg năm 2023 tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương của Thủ Tướng Chính phủ ban hành
 73. Công điện 10/CĐ-BKHĐT về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 74. Công điện 1123/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ điện
 75. Phương án 9526/PA-UBND năm 2023 về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Vĩnh Phúc
 76. Công điện 1097/CĐ-TTg năm 2023 triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ điện
 77. Công điện 1095/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ điện
 78. Công điện 1087/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do Thủ tướng Chính phủ điện
 79. Công điện 1058/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu do Thủ tướng Chính phủ điện
 80. Công điện 09/CĐ-BKHĐT về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
 81. Công điện 09/CĐ-TCT năm 2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc ở cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế điện
 82. Công điện 1034/CĐ-TTg năm 2023 về chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ điện
 83. Quy định 132-QĐ/TW năm 2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 84. Quy định 131-QĐ/TW năm 2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 85. Công điện 1014/CĐ-TTg năm 2023 về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 86. Công điện 1554/CĐ-VPCP năm 2023 về Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương do Văn phòng Chính phủ điện
 87. Công điện 993/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ điện
 88. Công điện 991/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện
 89. Công điện 990/CĐ-TTg tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ điện
 90. Công điện 1348/CĐ-BYT năm 2023 triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ do Bộ Y tế điện
 91. Công điện 973/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện
 92. Công điện 972/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do Thủ tướng Chính phủ điện
 93. Công điện 968/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ điện
 94. Công điện 965/CĐ-TTg năm 2023 về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất do Thủ tướng Chính phủ điện
 95. Chương trình 24/CTr-UBND hành động “Giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại các điểm chợ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
 96. Công điện 950/CĐ-TTg năm 2023 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung do Thủ tướng Chính phủ điện
 97. Quy định 125-QĐ/TW năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 98. Official Telegram No. 08/CD-TCT dated October 05, 2023 on implementation of Decision No. 25/2023/QD-TTg on reduction in land rents of 2023
 99. Công điện 08/CĐ-TCT thực hiện Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2023 do Tổng cục Thuế điện
 100. Quy định 124-QĐ/TW năm 2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành