Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công điện 26/CĐ-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 2. Công điện 1662/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 3. Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 4. Thông báo 321/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. Kế hoạch 3997/KH-UBND năm 2021 về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. Thông báo 4520/TB-BTP về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 8. Kế hoạch 6507/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 9. Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 10. Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 13. Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Quyết định 1848/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 16. Thông báo 317/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về chủ trương người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài tham gia bảo hiểm sức khỏe do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Thông báo 318/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Thông báo 816/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 19. Công điện 09/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 20. Công điện 25/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội điện
 21. Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 22. Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022
 23. Kế hoạch 4518/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 24. Kế hoạch 4517/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 25. Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 26. Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 về Khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2022
 27. Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 28. Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 29. Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2021 thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025
 30. Hướng dẫn 31-HD/BTGTW năm 2021 về công tác Khoa giáo năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 31. Kế hoạch 4506/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 1705/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 32. Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 33. Kế hoạch 696/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
 34. Kế hoạch 158/KH-TANDTC năm 2021 về triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 do Ban chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 35. Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 36. Phương án 263/PA-UBND năm 2021 về đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 37. Kế hoạch 3908/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 38. Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 39. Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang năm 2022
 40. Hướng dẫn 30-HD/BTGTW năm 2021 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 41. Kế hoạch 6346/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 42. Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 43. Thông báo 316/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Thông báo 315/TB-VPCP năm 2021 về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2021 về cách ly y tế F1 tại nhà trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 46. Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2021 thực hiện quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 47. Kế hoạch 698/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 48. Kế hoạch 4424/KH-UBND năm 2021 về năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 49. Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế
 50. Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2021 về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2022
 51. Kế hoạch 7604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 52. Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội
 53. Thông báo 313/TB-VPCP năm 2021 về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 54. Thông báo 800/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 55. Kế hoạch 5910/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 56. Kế hoạch 5902/KH-UBND năm 2021 về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025
 57. Thông báo 312/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 58. Công điện 24/CĐ-UBND năm 2021 về triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội do Thành phố Hà Nội điện
 59. Kế hoạch 5879/KH-UBND năm 2021 triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 60. Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 61. Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 62. Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 63. Kế hoạch 258/KH-UBND năm 2021 thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 64. Thông báo 12318/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố: Cấp độ 2)
 65. Kế hoạch 4357/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 66. Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 67. Official Telegram No. 23/CD-UBND dated November 16, 2021 on further implementation of covid control measures in Hanoi City in new normalcy
 68. Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2021 thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vắcxin, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chuẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR...trong phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 69. Thông báo 507/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 11 tháng 11 năm 2021 về vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. Công điện 23/CĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 71. Thông báo 311/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại hội nghị của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 72. Kế hoạch 658/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do tỉnh Nghệ An ban hành
 73. Kế hoạch 5813/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 74. Kế hoạch 8236/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 75. Kế hoạch 8232/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 76. Kế hoạch 8231/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 77. Chương trình 8228/CTHĐ-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 78. Kế hoạch 8206/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 79. Thông báo 168/TB-UBND năm 2021 về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800/QĐ-BYT
 80. Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2021 về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 81. Thông báo 310/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Kế hoạch 6184/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 87-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 83. Kế hoạch 8183/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 84. Kế hoạch 7445/KH-UBND phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 những tháng cuối năm 2021 và năm 2022
 85. Kế hoạch 3742/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 86. Kế hoạch 4281/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 87. Kế hoạch 8112/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
 88. Kế hoạch 8111/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030
 89. Kế hoạch 8110/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 90. Quy chế 2736/QCPH-UBND năm 2021 phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận
 91. Hướng dẫn 41/HD-TLĐ năm 2021 về Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 92. Kế hoạch 4053/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022
 93. Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 do Thành phố Hà Nội ban hành
 94. Kế hoạch 8030/KH-UBND năm 2021 về mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam
 95. Kế hoạch 5739/KH-UBND năm 2021 về triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về Dân số và phát triển tỉnh Bình Dương
 96. Kế hoạch 8052/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 97. Kế hoạch 7398/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do tỉnh Bến Tre ban hành
 98. Kế hoạch 61/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 99. Thông báo 103/TB-VKSTC năm 2021 về tiêm phòng Vaccine COVID-19 do Viện kiểm sát nhân tối cao ban hành
 100. Hướng dẫn 35/HD-VKSTC năm 2021 về tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" (2012-2021) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành