Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Thông báo 544/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP và 30/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. Thông báo 543/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp bàn việc xử lý tồn tại để phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Công ty cổ phần Vật tư bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. Thông báo 542/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. Công điện 1786/CĐ-TTg năm 2017 về ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 7. Kế hoạch 682/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh An Giang ban hành
 8. Thông báo 7579/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 9. Thông báo 7578/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 10. Thông báo 7577/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Acrythane do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 11. Thông báo 7576/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose #7400 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 12. Thông báo 537/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Thông báo 536/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án mở rộng cảng tổng hợp của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường do tỉnh An Giang ban hành
 15. Thông báo 7532/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng 3-oxo-2-phenylbutanamide CAS 4433-77-6 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 16. Thông báo 7531/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Linh kiện bằng sứ giúp xuất tín hiệu tần số ổn định do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 17. Thông báo 535/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Thông báo 534/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. Kế hoạch 7077/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 20. Thông báo 7507/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Miếng dán bảo vệ bình xăng Film Tank Protector 17519- K12-V000, phụ tùng dùng cho xe máy Hondado Tổng cục Hải quan ban hành
 21. Thông báo 7505/TB-TCHQ năm 2017 về đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. Kế hoạch 671/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh An Giang ban hành
 23. Thông báo 1228/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 do Bộ Y tế ban hành
 24. Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 25. Thông báo 532/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. Kế hoạch 231/KH-UBND về triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 27. Thông báo 528/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2017, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. Kế hoạch 7641/KH-UBND về khắc phục và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Lâm Đồng năm 2017 và những năm tiếp theo
 30. Thông báo 525/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 31. Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 32. Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2017 về giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 33. Thông báo 7374/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Túi trữ sữa (120ml) hiệu FARLIN (Milk storage bag 120cc) do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 35. Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2017 về cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn năm 2017-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
 36. Kế hoạch 653/KH-UBND năm 2017 về thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin do tỉnh An Giang ban hành
 37. Thông báo 7348/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate CAS 578-36-9 do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. Thông báo 7347/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Polydimethylsiloxane (Silicone), nguyên sinh, dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. Thông báo 7274/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với Lò xo của khe cắm thẻ nhớ do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” tỉnh Thanh Hóa, năm 2018
 41. Thông báo 523/TB-VPCP năm 2017 về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Thông báo 522/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc kéo dài thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu và không điều chỉnh giá trị sổ sách khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền hình cáp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Thông báo 521/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thoái vốn tại Công ty đầu tư tháp truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
 45. Thông báo 7246/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Hương Chocolate - Chocolate Flavour 885592 do Tổng cục Hải quan ban hành
 46. Thông báo 7242/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 47. Thông báo 7241/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cát nghiền từ đá cát kết do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 48. Thông báo 7240/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 49. Thông báo 7239/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 50. Thông báo 7238/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Khẩu trang 3D Mask Unicharm Superfit do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 51. Thông báo 7237/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 52. Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 53. Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2017 kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm), đăng ký cho phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 54. Kế hoạch 646/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 80/2011/NĐ-CP do tỉnh An Giang ban hành
 55. Thông báo 518/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. Công điện 1681/CĐ-TTg năm 2017 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Công điện 1680/CĐ-TTg năm 2017 về tìm kiếm cứu nạn thuyền viên, ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên vùng biển miền Trung trong đó có thuyền viên của tàu bị nạn tại vùng biển Quy Nhơn, Bình Định và chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại sau bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. Kế hoạch 6790/KH-UBND năm 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2017-2018
 59. Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2017 về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
 60. Công điện 11/CĐ-BTTTT năm 2017 về chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (Bão Damrey) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 61. Công văn 2054/KH-UBND năm 2017 triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình
 62. Báo cáo 11716/BC-VPCP năm 2017 về sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2017 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội
 64. Kế hoạch 637/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 65. Kế hoạch 8932/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 66. Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 67. Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 68. Thông báo 7082/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Thanh truyền con lăn nhựa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 69. Thông báo 7081/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Bản mạch đã cắm linh kiện, dùng để sản xuất cổng kết nối dùng cho điện thoại di động do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 70. Thông báo 7080/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Thiết bị đồng bộ hóa thời gian do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 71. Thông báo 511/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 72. Công điện 10/CĐ-BTTTT năm 2017 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và trên biển đông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 73. Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2017 về ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 74. Kế hoạch 5793/KH-UBND năm 2017 về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan do thành phố Đà Nẵng ban hành
 75. Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hà Nội
 76. Thông báo 509/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 77. Thông báo 508/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 78. Thông báo 507/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ Quý IV năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 79. Thông báo 5221/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2017 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 80. Kế hoạch 2023/KH-UBND năm 2017 về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do tỉnh Quảng Bình ban hành
 81. Kế hoạch 348/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 82. Kế hoạch 224/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017
 83. Kế hoạch 6669/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 84. Thông báo 505/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á, đánh giá tác động của khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ lên nợ công giai đoạn 2018-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 85. Kế hoạch 811/KH-BGDĐT năm 2017 về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 86. Thông báo 6991/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 87. Thông báo 6990/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 88. Thông báo 6989/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Kế hoạch 1994/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
 90. Kế hoạch 8440/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP, Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 91. Kế hoạch 630/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ do tỉnh An Giang ban hành
 92. Thông báo 6968/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục Hải quan ban hành
 93. Thông báo 6967/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 94. Thông báo 6966/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 95. Thông báo 6965/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 96. Thông báo 6964/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Hóa chất phụ gia dùng pha xăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 97. Thông báo 6963/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Vòng đệm bằng thép, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 98. Thông báo 6962/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Nắp bình xăng, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy do Tổng cục Hải quan ban hành
 99. Thông báo 6961/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Nắp chụp thân khóa, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 100. Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” do tỉnh Ninh Bình ban hành