Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2017 thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016” do Thành phố Hà Nội ban hành
 2. Kế hoạch 92/KH-UBND kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 tại cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành năm 2017
 3. Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” do thành phố Hà Nội ban hành
 4. Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2017 thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật thành phố Hà Nội
 5. Kế hoạch 957/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
 6. Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 7. Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đọan 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 8. Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 12-CTr/TU ngày về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
 9. Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hòa Bình ban hành
 10. Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”
 11. Thông báo 190/TB-VPVP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Thông báo 191/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2017 chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020
 14. Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2017 triển khai tiêm bổ sung vắc xin Viêm não Nhật Bản cho trẻ 6-15 tuổi năm 2017-2018 do tỉnh An Giang ban hành
 15. Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. Thông báo 188/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý 1 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2017 thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
 18. Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 19. Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 20. Kế hoạch 958/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
 21. Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 22. Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh An Giang ban hành
 23. Công điện 503/CĐ-TTg năm 2017 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
 25. Kế hoạch 78/KH-UBND chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
 26. Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 27. Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”
 28. Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2017 chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
 29. Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2017 tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021
 30. Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 31. Công điện 476/CĐ-TTg năm 2017 tổ chức cứu nạn vụ chìm tàu trên sông ghềnh hào, tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. Kế hoạch 83/KH-UBND khuyến công năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
 33. Chương trình 80/CTr-UBND năm 2017 xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội
 34. Hướng dẫn 452/HD-TLĐ năm 2017 xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 35. Thông báo 181/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. Kế hoạch 74/KH-UBND cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
 37. Kế hoạch 1202/KH-UBND triển khai Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận
 38. Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 39. Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 40. Thông báo 180/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. Thông báo 178/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Thông báo 179/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghi "Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Kế hoạch 551/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 44. Kế hoạch 544/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 45. Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 46. Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017- 2020
 47. Thông báo 176/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. Thông báo 175/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Công điện 468/CĐ-TTg năm 2017 điều tra vụ chìm tàu Hải Thành 26 tại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 50. Thông báo 1264/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2017 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 51. Kế hoạch 75/KH-UBND phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
 52. Kế hoạch 74/KH-UBND triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020
 53. Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do tỉnh Nghệ An ban hành
 54. Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2017 thi hành luật được Quốc hội thông qua do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 55. Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2025
 56. Kế hoạch 29/KH-UBND đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 57. Hướng dẫn 136/HD-TANDTC năm 2017 công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 58. Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 59. Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2017 phòng, chống mù lòa giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 60. Thông báo 172/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Thông báo 170/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. Thông báo 169/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm và làm việc tại Nhà máy điện rác, Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2018
 64. Kế hoạch 1078/KH-UBND năm 2017 thực hiện "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020" do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 65. Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2017 triển khai hệ thống cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) tỉnh Ninh Bình
 66. Thông báo 166/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 67. Kế hoạch 1092/KH-UBND năm 2017 đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận
 68. Kế hoạch 1100/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 69. Thông báo 611/TB-BHXH năm 2017 ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 70. Kế hoạch 69/KH-UBND xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 71. Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành
 72. Kế hoạch 72/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017
 73. Thông báo 1152/TB-LĐTBXH năm 2017 tình hình tai nạn lao động năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 74. Công điện 438/CĐ-TTg năm 2017 về tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26 bị chìm tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 75. Thông báo 114/TB-BCT năm 2017 danh sách đơn vị thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại Bộ Công thương
 76. Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do tỉnh An Giang ban hành
 77. Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 78. Kế hoạch 27/KH-UBND tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017
 79. Công điện 428/CĐ-TTg năm 2017 về vụ cháy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 80. Công điện 427/CĐ-TTg năm 2017 về tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 81. Kế hoạch 66/KH-UBND triển khai Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
 82. Thông báo 1962/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 83. Thông báo 159/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
 84. Thông báo 161/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 85. Thông báo 160/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 86. Thông báo 158/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 87. Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2017 xây dựng Khu du lịch Tam Cốc - Bích động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn do tỉnh Ninh Bình ban hành
 88. Kế hoạch 30/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2017
 89. Kế hoạch 31/KH-BCĐ năm 2017 hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình
 90. Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 91. Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 92. Kế hoạch 151/KH-UBND hành động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
 93. Thông báo 1904/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 94. Thông báo 157/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. Thông báo 156/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 96. Thông báo 155/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 97. Thông báo 154/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 98. Kế hoạch 155/KH-UBND triển khai hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành
 99. Kế hoạch 965/KH-UBND năm 2017 thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020
 100. Kế hoạch 960/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 do tỉnh Ninh Thuận ban hành