Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10606-4-1:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:35.080 Tình trạng: Đã biết

TCVN 10606 (ISO/IEC 29110)

Tiêu đề

Khách hàng mục tiêu

Phần 1

Tổng quát

các VSE, các đánh giá viên, bên xây dựng tiêu chuẩn, bên cung ứng công cụ và bên cung ứng phương pháp luận

Phần 2

Khung và sơ đồ phân loại

Các bên xây dựng tiêu chuẩn, bên cung ứng công cụ và bên cung ứng phương pháp luận. Không dành cho VSE

Phần 3

Hướng dẫn đánh giá

các đánh giá viên và các VSE

Phần 4

Đặc tả hồ sơ

Các bên xây dựng tiêu chuẩn, bên cung ứng công cụ và bên cung ứng phương pháp luận. Không dành cho VSE

Phần 5

Hướng dẫn Quản lý và Kỹ thuật

Các VSE

Nếu cần một hồ sơ mới, TCVN 10606-4 (ISO/IEC 29110-4) và TCVN 10606-5 (ISO/IEC 29110-5) có thể được phát triển tiếp mà không làm ảnh hưởng đến các tài liệu hiện có và trở thành các tiêu chuẩn TCVN 10606-4-m (ISO/IEC 29110-4-m) và TCVN 10606-5-m-n (ISO/IEC 29110-5-m-n) tương ứng thông qua quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

TCVN 10606-1 (ISO/IEC TR 29110-1) định nghĩa các thuật ngữ nghiệp vụ kinh doanh chung cho cả bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110). Tiêu chuẩn này cũng giới thiệu các đặc điểm và yêu cầu của một VSE và làm rõ cơ sở lý luận về các hồ sơ, tài liệu, tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể cho VSE.

TCVN 10606-2 (ISO/IEC 29110-2) giới thiệu các khái niệm về các hồ sơ được chuẩn hóa kỹ thuật phần mềm cho VSE và định nghĩa các thuật ngữ chung cho cả bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110). Tiêu chuẩn này thiết lập một cách lôgic về định nghĩa và ứng dụng của các hồ sơ được chuẩn hóa. Tiêu chuẩn này quy định các phần tử chung cho tất cả các hồ sơ được chuẩn hóa (cấu trúc, sự phù hợp, việc đánh giá) và giới thiệu sơ đồ phân loại (lập danh mục) các hồ sơ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110).

TCVN 10606-3 (ISO/IEC 29110-3) xác định các hướng dẫn đánh giá quá trình và các yêu cầu tuần thủ cần có để đạt được mục đích của các hồ sơ VSE đã xác định. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các thông tin hữu ích cho các bên phát triển các phương pháp đánh giá và công cụ đánh giá. Tiêu chuẩn này chỉ ra người nào có liên quan trực tiếp tới quá trình đánh giá, như đánh giá viên và bên bảo trợ đánh giá, người cần hướng dẫn để đảm bảo các yêu cầu thực hiện một đánh giá cần đáp ứng.

TCVN 10606-4 (ISO/IEC 29110-4) cung cấp các đặc tả cho tất cả các hồ sơ thuộc một nhóm hồ sơ dựa trên các tập con các phần tử tiêu chuẩn thích hợp. Các hồ sơ VSE áp dụng và chú trọng đến các tác giả/bên cung cấp các hướng dẫn và các tác giả/bên cung cấp các công cụ và các tài liệu hỗ trợ khác.

TCVN 10606-5 (ISO/IEC TR 29110-5) cung cấp một hướng dẫn quản lý và kỹ thuật thực thi cho Hồ sơ VSE đã mô tả trong TCVN 10606-4 (ISO/IEC 29110-4).

Hình 1 mô tả bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) và vị trí các phần bên trong khung.

Hình 1 - Bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

KỸ THUẬT PHẦN MỀM - HỒ SƠ VÒNG ĐỜI CHO CÁC TỔ CHỨC RẤT BÉ - PHẦN 4-1: ĐẶC TẢ HỒ SƠ: NHÓM HỒ SƠ CHUNG

Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-1: Profile Specifications: Generic profile group

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Lĩnh vực áp dụng

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) này có thể áp dụng cho các tổ chức rất bé VSE. Các VSE là các công ty, tổ chức, phòng ban hoặc dự án tối đa 25 người. Các quá trình vòng đời được mô tả trong bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) không dùng để ngăn ngừa hoặc ngăn cản việc sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn VSE.

Các quá trình vòng đời được định nghĩa trong bộ tiêu chuẩn này có thể được sử dụng bởi các VSE khi thu nhận và sử dụng cũng như khi khởi tạo và cung cấp một hệ thống phần mềm. Các quá trình này có thể được áp dụng ở bất kỳ cấp độ cấu trúc nào của một hệ thống phần mềm và tại bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời. Các quá trình được mô tả trong bộ tiêu chuẩn nào không dùng để ngăn ngừa hoặc ngăn cản việc sử dụng các quá trình bổ sung mà các VSE thấy hiệu quả.

Tiêu chuẩn này cung cấp một đặc tả hồ sơ cho Hồ sơ VSE Cơ bản thuộc Nhóm Hồ sơ chung. Hồ sơ VSE Cơ bản áp dụng cho các VSE trong việc phát triển phần mềm. Theo quan điểm của một dự án đơn lẻ, tài liệu đặc tả này lựa chọn các phần tử Quá trình Quản lý Dự án và phần tử quá trình thực thi phần mềm theo ISO/IEC 12207 và các sản phẩm ISO/IEC 15289.

Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp các liên kết tham khảo và viện dẫn đến tập con của ISO/IEC 12207 và ISO/IEC 15289.

1.2. Khách hàng mục tiêu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Sự phù hợp

2.1. Các tình huống phù hợp

Tiêu chuẩn này có thể được thực thi bởi:

- các bên phát triển sản phẩm mà dễ dàng thực thi và sử dụng tiêu chuẩn này bên trong tổ chức;

CHÚ THÍCH Ví dụ như các sản phẩm là các phương pháp, khóa học, trợ giảng, các công cụ và khuôn mẫu.

- Các tổ chức hoặc dự án đang thực thi và sử dụng quá trình và sản phẩm được quy định trong tiêu chuẩn này.

Do đó sự phù hợp có thể được tuyên bố bởi các bên phát triển sản phẩm và các tổ chức, với các cách hiểu khác nhau và các phương thức đánh giá sự phù hợp khác nhau.

Việc này có thể được chứng nhận bởi bên thứ ba, được ủy quyền như là một phần các quá trình thu mua và ký kết hợp đồng.

2.2. Sự phù hợp với tiêu chuẩn này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự phù hợp đạt được bằng cách chứng minh rằng:

- Các yêu cầu bắt buộc cho các sản phẩm vòng đời (các hạng mục thông tin) đã thỏa mãn việc sử dụng các sản phẩm công tác một cách phù hợp làm bằng chứng,

- Các yêu cầu bắt buộc cho các quá trình vòng đời thỏa mãn việc sử dụng các hạng mục tiêu (kết quả) và các sản phẩm làm bằng chứng.

Sự phù hợp với tiêu chuẩn này ngụ ý có sự phù hợp với ISO/IEC 12207 và ISO/IEC 15289, tức là điều khoản sự phù hợp của chúng mà cho phép phù hợp từng phần hoặc hoàn toàn.

Một sản phẩm tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn này phải thực thi các phần tử hồ sơ bắt buộc như đã định danh trong Điều 7, cùng các thuộc tính và các yêu cầu tương ứng được mô tả trong các tiêu chuẩn cơ bản khi có thể áp dụng. Sự phù hợp đạt được bằng cách chứng minh rằng sản phẩm phù hợp không bác bỏ, sửa đổi hay mâu thuẫn với bất kỳ phần tử hồ sơ bắt buộc nào.

3. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 10606-1 (ISO/IEC TR 29110-1) Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 1: Tổng quát;

TCVN 10606-2 (ISO/IEC 29110-2) Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 2: Khung và sơ đồ phân loại;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 15289:2006, Systems and software engineering - Content of systems and software lifecycle process information products (Documentation) (Kỹ nghệ hệ thống và phần mềm - Nội dung sản phẩm thông tin quá trình vòng đời hệ thống và phần mềm (Tài liệu)).

4. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 10606-1 (ISO/IEC TR 29110-1).

5. Quy ước và thuật ngữ viết tắt

5.1. Quy ước đặt tên, lập biểu đồ và định nghĩa

Các quy ước đặt tên, lập biểu đồ, mô tả và định nghĩa các Hồ sơ VSE được quy định trong TCVN 10606-2 (ISO/IEC 29110-2).

5.2. Thuật ngữ viết tắt

VSE (Very Small Entity) Tổ chức rất bé

VSEs (Very Small Entities) Các tổ chức rất bé

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1. Chuẩn bị Hồ sơ VSE Cơ bản

Mục đích của Hồ sơ VSE Cơ bản là định nghĩa một tập con các quá trình và kết quả của ISO/IEC 12207 và các sản phẩm của ISO/IEC 15289 cho việc thực thi phần mềm và quản lý dự án. Các nguyên nhân chính để gộp việc thực thi phần mềm và quản lý dự án là rằng nghiệp vụ cốt lõi của VSE là việc phát triển phần mềm và thành công về lợi nhuận phụ thuộc vào sự thành công hoàn thành toàn bộ dự án theo lịch biểu và ngân sách.

Việc chuẩn bị Hồ sơ VSE Cơ bản tuân theo các bước sau:

a) Thừa nhận các đặc điểm của VSE liên quan tới: tài chính, nguồn lực, giao diện khách hàng, các quá trình nghiệp vụ nội bộ, tiếp thu và phát triển;

b) Định danh các nhu cầu và các Năng lực được đề xuất của VSE từ những đặc điểm đó;

c) Đặc tả kỹ thuật các phần tử Hồ sơ VSE Cơ bản thích hợp để đáp ứng các nhu cầu và các Năng lực được đề xuất của VSE theo TCVN 10606-2 (ISO/IEC 29110-2).

d) Chọn lựa và liên kết của tập con các phần tử Hồ sơ VSE Cơ bản có ánh xạ tới các quá trình và các phần tử kết quả ISO/IEC 12207 và các phần tử sản phẩm ISO/IEC 15289 liên quan tới các phần tử Hồ sơ VSE Cơ bản.

e) Quy định các hướng dẫn Hồ sơ VSE Cơ bản: TCVN 10606-5-1-2 (ISO/IEC TR 29110-5-1-2), Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật về việc thực thi Hồ sơ VSE Cơ bản.

Hình 2 minh họa các bước chuẩn bị Hồ sơ VSE Cơ bản.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 2 - Chuẩn bị Hồ sơ VSE Cơ bản.

Cách hiểu ký hiệu sơ đồ như sau: hình chữ nhật biểu diễn các phần tử VSE; hình e-líp biểu diễn tiêu chuẩn hoặc một tập con gồm các phần tử tiêu chuẩn; mũi tên đặc là một quan hệ có nhãn và hình tròn với mũi tên kẻ gạch là số hiệu bước chuẩn bị.

6.2. Thực thi Hồ sơ VSE Cơ bản

Để thực thi Hồ sơ VSE Cơ bản, một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tuyên bố công việc phải được định nghĩa dựa trên các yêu cầu khách hàng và được bổ sung bởi nghiệp vụ thực tế/quy ước và được chấp nhận bởi khách hàng VSE.

Một dự án phát triển phần mềm VSE theo Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật VSE để đáp ứng đầy đủ Tuyên bố công việc và tạo ra các sản phẩm.VSE có thể thực hiện các hoạt động khác để hỗ trợ dự án.

Hình 3 minh họa ngữ cảnh thực thi cơ sở hợp lý cho Hồ sơ VSE Cơ bản.

Hình 3 - Ngữ cảnh thực thi cơ sở hợp lý cho Hồ sơ VSE Cơ bản.

Ký hiệu của Hình 3 tương tự trong Hình 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Đặc điểm, nhu cầu và năng lực được đề xuất của VSE đối với Hồ sơ VSE Cơ bản

6.3.1. Tổng quan

Các VSE phụ thuộc vào số lượng các đặc điểm, nhu cầu và năng lực được đề xuất mà có ảnh hưởng tới các nội dung, bản chất và quy mô các hoạt động. Hồ sơ VSE cơ bản chỉ ra một tập con các VSE đã được mô tả thông qua các đặc điểm, nhu cầu và năng lực được đề xuất theo bốn nhóm sau: Tài chính và Nguồn lực, Giao diện khách hàng, Quá trình nghiệp vụ nội bộ, Học tập và Phát triển.

6.3.2. Tài chính và Nguồn lực

6.3.2.1. Đặc điểm

a) Số lượng nhỏ các kỹ sư (ví dụ: chi phí bảng lương tối đa 25 người);

b) Luồng tiền ngắn hạn của mỗi dự án có thể là then chốt đối với VSE;

c) Các dự án ngân sách thấp trong một vài tháng và bao gồm một vài người để phát triển các sản phẩm nhỏ;

d) Phụ thuộc thành quả hoàn thiện dự án theo lịch biểu và ngân sách;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) Nguồn lực nội bộ bị hạn chế thực hiện các quá trình quản lý, quá trình hỗ trợ và quá trình tổ chức như các quản lý rủi ro, đào tạo, quản lý chất lượng, cải tiến quá trình và tái sử dụng.

6.3.2.2. Nhu cầu và năng lực được đề xuất

a) Thực hiện các dự án theo ngân sách và bàn giao sản phẩm theo lịch biểu;

b) Duy trì liên lạc gần gũi với khách hàng để quản lý rủi ro.

6.3.3. Giao diện khách hàng

6.3.3.1. Đặc điểm

a) Thông thường có một khách hàng theo một dự án tại một thời điểm;

b) Sự thỏa mãn khách hàng phụ thuộc vào:

1) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể mà có thể thay đổi trong khi thực hiện dự án;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Bản bàn giao theo lịch biểu;

4) Mức độ khuyết điểm thấp được tìm thấy trên bản bàn giao-gửi;

5) Liên lạc gần gũi và các đáp ứng nhanh chóng với bất kỳ thay đổi nào.

c) Khách hàng thông thường không xác định các yêu cầu chất lượng định lượng;

d) Một VSE thông thường không chịu trách nhiệm quản lý hệ thống và các việc tích hợp, cài đặt và vận hành phần mềm.

6.3.3.2. Nhu cầu và năng lực được đề xuất

a) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khách hàng;

b) Quản lý thay đổi yêu cầu khách hàng trong khi thực hiện dự án;

c) Cung cấp liên lạc gần gũi và thông tin cập nhật theo thời gian đến khách hàng trong khi thực hiện quá trình phát triển sản phẩm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.4. Quá trình nghiệp vụ nội bộ

6.3.4.1. Đặc điểm

a) Quá trình chủ đạo là phát triển các hệ thống phần mềm theo ý khách hàng được viết tại chỗ theo hợp đồng;

b) Sản phẩm phần mềm được đánh giá rõ sự tiến triển và có sự nhất quán với yêu cầu khách hàng;

c) Sản phẩm được phát triển hay được bảo trì từ đầu đến cuối các dự án với chỉ một đường liên

lạc giữa nhóm thực thi và khách hàng;

d) Số lượng các kỹ sư trong tổ chức là nhỏ (ví dụ: tối đa 25 người), do đó hầu hết các liên lạc, việc đưa ra quyết định và giải pháp giải quyết vấn đề có thể được thực hiện bằng cách gặp mặt;

e) VSE dựa vào Quản lý dự án và tập trung vào các hoạt động Thực thi Phần mềm;

f) Các quá trình Quản lý hạ tầng, quá trình Quản lý danh mục vốn đầu tư dự án và các quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Các sản phẩm được tạo ra trong các dự án là các hạng mục phần mềm mà có thể có nhiều hơn một phiên bản và có thể được lưu trữ và kiểm soát.

6.3.4.2. Nhu cầu và năng lực được đề xuất

a) Việc kiểm soát phiên bản và lưu trữ các sản phẩm được tạo nên trong khi thực hiện dự án;

b) Đánh giá rõ sự tiến triển của sản phẩm phần mềm, đạt được tính nhất quán đối với các yêu cầu khách hàng.

6.3.5. Học tập và Phát triển

6.3.5.1. Đặc điểm

a) Nhận thức tầm quan trọng của các tiêu chuẩn;

b) Thiếu nguồn nhân lực tham dự việc chuẩn hóa;

c) Thiếu thông tin về tiêu chuẩn quốc tế;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.5.2. Nhu cầu và năng lực được đề xuất

a) Các hướng dẫn, mềm dẻo và dễ dàng sử dụng với người mới, chấp nhận các thực hành trong tiêu chuẩn quốc gia chú trọng vào các quá trình hỗ trợ các nhu cầu dự án phát triển phần mềm.

6.4. Nhu cầu và năng lực được đề xuất của VSE liên quan tới các phần tử Hồ sơ VSE Cơ bản

6.4.1. Tổng quát

Nhu cầu và năng lực được đề xuất liên quan tới các phần tử Hồ sơ VSE Cơ bản: các quá trình, các hạng mục tiêu và sản phẩm công tác được đề cập từ Điều 6.4.2 đến Điều 6.4.5.

6.4.2. Nhu cầu và năng lực được đề xuất nhận được từ các đặc điểm tài chính và nguồn lực

a) Thực hiện các dự án theo ngân sách và bàn giao sản phẩm theo lịch biểu. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản:

Quá trình Quản lý Dự án

PM.O1. Kế hoạch Dự án về việc thực hiện dự án được phát triển tuân theo bản Tuyên bố công việc và được xác nhận với Khách hàng. Các nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc được ước tính và định quy mô.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình Thực thi Phần mềm

SI.O1. Các nhiệm vụ của các hoạt động được thực hiện thông qua việc hoàn thành Kế hoạch Dự án hiện thời.

Sản phẩm công tác: Tuyên bố công việc, Biên bản Hiện trạng, Kế hoạch Dự án, Đăng ký Hiệu chỉnh và Biên bản Chấp thuận.

b) Duy trì liên lạc gần gũi với các khách hàng để quản lý rủi ro. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này các quá trình Hồ sơ VSE Cơ bản, các hạng mục tiêu và sản phẩm công tác là:

Quá trình Quản lý Dự án

PM.O5. Các rủi ro được nhận diện khi chúng phát triển trong khi quản lý dự án.

Sản phẩm công tác: Kế hoạch Dự án.

6.4.3. Nhu cầu và năng lực được đề xuất nhận được từ các đặc điểm giao diện khách hàng

a) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản là:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.O7. Đảm bảo Chất lượng Phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo rằng các sản phẩm công tác và các quá trình tuân theo Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

Quá trình Thực thi Phần mềm

SI.O2. Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích để hiệu chỉnh và khả năng thử nghiệm, được phê chấp thuận bởi Khách hàng, được căn cứ và thảo luận.

Sản phẩm công tác: Đặc tả Yêu cầu, Kết quả Xác minh và Kết quả Xác nhận.

b) Quản lý sự thay đổi yêu cầu khách hàng trong khi thực hiện dự án. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản là:

Quá trình Quản lý Dự án

PM.O3. Các Yêu cầu Thay đổi được chỉ ra thông qua việc thu nhận và phân tích chúng. Các thay đổi về yêu cầu phần mềm được ước lượng về tác động tới chi phí, lịch biểu và kỹ thuật. Sản phẩm công tác: Yêu cầu Thay đổi.

c) Cung cấp liên lạc gần gũi và thông tin cập nhật theo thời gian phản hồi tới khách hàng trong khi thực hiện phát triển sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản là:

Quá trình Quản lý Dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác: Biên bản Họp.

d) Bàn giao sản phẩm với các khuyết điểm mức độ thấp. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản là:

Quá trình Quản lý Dự án

SI.O7. Các nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận của tất cả các sản phẩm công tác cần có được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ tiêu đã định nghĩa để thu được tính nhất quán trên sản phẩm đầu ra và sản phẩm đầu vào trong từng hoạt động. Các khiếm khuyết được nhận diện và hiệu chỉnh; các biên bản được lưu trữ trong Kết quả Xác minh/Xác nhận.

Sản phẩm công tác: Kết quả Xác minh, Kết quả Xác nhận.

6.4.4. Nhu cầu và năng lực được đề xuất nhận được từ các đặc điểm quá trình nghiệp vụ nội bộ

a) Kiểm soát và lưu trữ phiên bản của các sản phẩm được tạo ra trong khi thực hiện dự án. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản là:

Quá trình Quản lý Dự án

PM.O6. Một Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, được định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và bản phát hành các hạng mục được kiểm soát và tạo sẵn cho Khách hàng và Đội Công tác bao gồm kho lưu, xử lý và bàn giao các hạng mục.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Đánh giá rõ sự tiến triển sản phẩm phần mềm, đạt được sự nhất quán với yêu cầu khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, các quá trình, mục tiêu và sản phẩm công tác của Hồ sơ VSE Cơ bản là:

Quá trình Thực thi Phần mềm

SI.O3. Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm được phát triển và căn cứ. Bản thiết kế mô tả các hạng mục phần mềm và các giao diện bên trong và bên ngoài của chúng. Tính nhất quán và khả truy đến các yêu cầu phần mềm được thiết lập.

SI.O4. Các cấu kiện phần mềm được định nghĩa bởi bản thiết kế được tạo ra. Đơn vị thử nghiệm được định nghĩa và thực hiện để xác minh tính nhất quán với các yêu cầu và bản thiết kế. Khả truy đối với các yêu cầu và thiết kế được thiết lập.

SI.O5. Phần mềm được tạo ra đang thực hiện việc tích hợp các cấu kiện phần mềm và được xác minh bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được ghi trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và có tính nhất quán và có khả truy tới bản Thiết kế Phần mềm đã thiết lập.

SI.O6. Một Cấu hình Phần mềm, đạt được Đặc tả Yêu cầu như đã thỏa thuận với Khách hàng, trong đó bao gồm người dùng, các tài liệu vận hành và bảo trì được tích hợp, căn cứ và được lưu trữ tại Kho Dự án. Các nhu cầu thay đổi về Cấu hình Phần mềm được phát hiện và phát sinh các Yêu cầu Thay đổi có liên quan.

Sản phẩm công tác: Các Cấu kiện phần mềm, Báo cáo thử nghiệm, Tài liệu Bảo trì, Hướng dẫn Vận hành Sản phẩm, Cấu hình Phần mềm, bản Thiết kế Phần mềm, Tài liệu Sử dụng Phần mềm, Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm và Biên bản Khả truy.

6.4.5. Nhu cầu và năng lực được đề xuất nhận được từ các đặc điểm học tập và phát triển

a) Các hướng dẫn, mềm dẻo và dễ dàng sử dụng với người mới, chấp nhận các thực hành trong tiêu chuẩn quốc gia chú trọng vào các quá trình hỗ trợ các nhu cầu dự án phát triển phần mềm. Để đáp ứng nhu cầu và năng lực được đề xuất này, Hồ sơ VSE Cơ bản cần:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5. Các phần tử Hồ sơ VSE Cơ bản

Hồ sơ VSE Cơ bản được soạn bởi các Quá trình Quản lý Dự án (PM) và Thực thi Phần mềm (SI) với các hạng mục tiêu tương ứng (được định danh là PM.O1, PM.O2, v...v. và SI.O1, SI.O2, v...v.) và các sản phẩm công tác.

Quá trình Quản lý Dự án

PM.O1. Kế hoạch Dự án về việc thực hiện dự án được phát triển tuân theo bản Tuyên bố công việc và được xác nhận với Khách hàng. Các nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc được ước tính và xác định quy mô.

PM.O2. Tiến trình của dự án được giám sát theo kế hoạch Dự án và được ghi lại trong Biên bản Hiện trạng. Thực hiện việc hiệu chỉnh để dàn xếp lại các vấn đề và các sai lệch từ kế hoạch khi các hạng mục tiêu dự án không đạt được. Kết thúc dự án được thực hiện để có sự chấp thuận của Khách hàng được lập thành Biên bản Chấp thuận.

PM.O3. Các Yêu cầu Thay đổi được chỉ ra thông qua việc thu nhận và phân tích chúng. Các thay đổi về yêu cầu phần mềm được ước lượng về tác động tới chi phí, lịch biểu và kỹ thuật. PM.O4. Các buổi họp rà soát với Đội Công tác và Khách hàng được tổ chức. Các thỏa thuận được đăng ký và theo dõi.

PM.O5. Các rủi ro được nhận diện khi chúng phát triển trong khi quản lý dự án.

PM.O6. Một Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, được định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và bản phát hành các hạng mục được kiểm soát và tạo sẵn cho Khách hàng và Đội Công tác bao gồm kho lưu, xử lý và bàn giao các hạng mục.

PM.O7. Đảm bảo Chất lượng Phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo rằng các sản phẩm công tác và các quá trình tuân theo Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình Thực thi Phần mềm

SI.O1. Các nhiệm vụ của các hoạt động được thực hiện thông qua việc hoàn thành Kế hoạch

Dự án hiện thời.

SI.O2. Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích để hiệu chỉnh và khả năng thử nghiệm, được phê chấp thuận bởi Khách hàng, được căn cứ và thảo luận.

SI.O3. Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm được phát triển và căn cứ. Bản thiết kế mô tả các hạng mục phần mềm và các giao diện bên trong và bên ngoài của chúng. Tính nhất quán và khả truy đến các yêu cầu phần mềm được thiết lập.

SI.O4. Các cấu kiện phần mềm được định nghĩa bởi bản thiết kế được tạo ra. Đơn vị thử nghiệm được định nghĩa và thực hiện để xác minh tính nhất quán với các yêu cầu và bản thiết kế. Khả truy đối với các yêu cầu và thiết kế được thiết lập.

SI.O5. Phần mềm được tạo ra đang thực hiện việc tích hợp các cấu kiện phần mềm và được xác minh bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được ghi trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và có tính nhất quán và có khả truy tới bản Thiết kế Phần mềm đã thiết lập.

SI.O6. Một Cấu hình Phần mềm, đạt được Đặc tả Yêu cầu như đã thỏa thuận với Khách hàng, trong đó bao gồm người dùng, các tài liệu vận hành và bảo trì được tích hợp, căn cứ và được lưu trữ tại Kho Dự án. Các Nhu cầu thay đổi về Cấu hình Phần mềm được phát hiện và phát sinh các Yêu cầu Thay đổi có liên quan.

SI.O7. Các nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận của tất cả các sản phẩm công tác cần có được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ tiêu đã định nghĩa để thu được tính nhất quán trên sản phẩm đầu ra và sản phẩm đầu vào trong từng hoạt động. Các khiếm khuyết được nhận diện và hiệu chỉnh; các biên bản được lưu trữ trong Kết quả Xác minh/Xác nhận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.6. Sự bao quát của Hồ sơ VSE Cơ bản đối với quá trình ISO/IEC 12207

Việc thể hiện sự bao trùm của Hồ sơ VSE Cơ bản đối với các quá trình và kết quả của ISO/IEC 12207 và các sản phẩm của ISO/IEC 15289 được mô tả trong Điều 7.

6.7. Các điều kiện Đầu vào để sử dụng Hồ sơ VSE Cơ bản

Để sử dụng Hồ sơ VSE Cơ bản, điều này cho thấy VSE dĩ nhiên đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có một hợp đồng hoặc thỏa thuận dự án với bản Tuyên bố công việc;

b) Tính khả thi về chi phí, kỹ thuật và lịch biểu được thực hiện trước khi bắt đầu dự án;

c) Đội Công tác dự án kể cả quản lý dự án đã được chỉ định và đào tạo;

d) Tài sản, dịch vụ và hạ tầng sẵn có.

7. Đặc tả Hồ sơ VSE Cơ bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều này bao gồm đặc tả hồ sơ đã chuẩn hóa dưới dạng bảng. Việc giải thích tên cột và nội dung được đề cập trong Điều 10, TCVN 10606-2 (ISO/IEC 29110-2). Điều này bao gồm đặc tả các phần tử hồ sơ như sau:

- Điều 7.2 Định nghĩa quá trình và đặc tả thành phần;

- Điều 7.3 Đặc tả mục tiêu quá trình;

- Điều 7.4 Đặc tả sản phẩm công tác;

- Điều 7.5 Đặc tả đầu vào và đầu ra hoạt động.

Mỗi dòng trong các bảng này biểu diễn một yêu cầu trong việc thực thi hồ sơ này. Đối với các mục đích đánh giá sự phù hợp, từng yêu cầu được coi như (trong cột Kiểu Phù hợp) một yêu cầu bắt buộc (MAN) hoặc một yêu cầu tùy chọn (OPT). Tóm lại là:

- Trong Điều 7.2 Định nghĩa quá trình và đặc tả thành phần:

- Tất cả các quá trình là bắt buộc;

- Tất cả các hoạt động là bắt buộc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Trong Điều 7.3 Đặc tả mục tiêu quá trình:

- Tất cả mục tiêu là bắt buộc.

- Trong Điều 7.4 Đặc tả sản phẩm công tác:

- Tất cả sản phẩm công tác là bắt buộc.

- Trong Điều 7.5 Đặc tả đầu vào và đầu ra hoạt động:

- Tất cả đầu ra là bắt buộc;

- Tất cả đầu vào là tùy chọn.

7.2. Định nghĩa quá trình và Đặc tả thành phần

7.2.1. Quá trình PM - Quản lý Dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 2 - Quá trình Quản lý Dự án - PM

ID tài liệu hồ sơ

Mức khả năng mục tiêu

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

Tên phần tử_1 hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

1

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quản lý dự án

Bảng 3 - Hoạt động quản lý dự án - PM

Thành phần và Định danh quá trình hồ sơ

Kiểu cấu hình hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

ID phần tử_2 hồ sơ

Tên phần tử_2 hồ sơ

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạch định Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

PM.3

Kiểm soát và Đánh giá Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

PM.4

Kết thúc Dự án

Bảng 4 - Các nhiệm vụ quản lý dự án - PM

Thành phần và Định danh Quá trình hồ sơ

Kiểu cấu hình hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

ID Phần tử_2 hồ sơ

Tên Phần tử_2 hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID Phần tử_3 hồ sơ

Tên Phần tử_3 hồ sơ

Bắt buộc

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.1

Đánh giá Tuyên bố công việc

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.2

Định nghĩa với Khách hàng các Chỉ dẫn Thực thi cho mỗi một bản phần phối quy định trong Tuyên bố công việc

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.1.4

Thực thi Khoảng thời gian duy trì được ước lượng để thực hiện mỗi nhiệm vụ

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.5

Nhận diện và lập tài liệu các nguồn lực: con người, nguyên liệu, thiết bị và công cụ, các tiêu chuẩn, kể cả việc đào tạo cần có cho Đội Công tác để thực hiện dự án. Bao gồm trong lịch biểu ngày tháng khi các nguồn lực và việc đào tạo là cần thiết.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết lập Thành phần Đội Công tác có gán vai trò và trách nhiệm theo Nguồn lực

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.1.7

Gán ngày tháng bắt đầu và hoàn tất dự kiến đối với mỗi nhiệm vụ để tạo ra Lịch biểu các Nhiệm vụ Dự án đề cập trong tài khoản gắn với các nguồn lực, chuỗi và sự phụ thuộc của các nhiệm vụ được gán

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.8

Tính toán và lập tài liệu Nỗ lực và Chi phí Ước lượng của dự án

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.1.9

Nhận diện và lập tài liệu các rủi ro có thể ảnh hưởng tới dự án

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.1.10

Lập tài liệu Chiến lược Kiểm soát Phiên bản cho dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.11

Tạo ra Kế hoạch dự án có tích hợp các phần tử đã nhận diện và lập tài liệu trước.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.12

Bao gồm mô tả, phạm vi, mục tiêu và bản phần phối sản phẩm trong Kế hoạch Dự án

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.1.13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xác nhận tất cả các phần tử của Kế hoạch Dự án là có thể làm được và nhất quán. Các kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả Xác minh và hiệu chỉnh được thực hiện cho đến khi được chấp thuận bởi PM.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.1.14

Rà soát và chấp nhận Kế hoạch Dự án Khách hàng rà soát và chấp nhận Kế hoạch Dự án, đảm bảo rằng các phần tử

Kế hoạch Dự án tương xứng với bản Tuyên bố công việc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.15

Thiết lập Kho Dự án sử dụng Chiến lược Kiểm soát Phiên bản

Bắt buộc

Hoạt động

PM.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.2.2

Phân tích và ước lượng các Yêu cầu Thay đổi đối với tác động về chi phí, lịch biểu và kỹ thuật.

Yêu cầu Thay đổi có thể được bắt đầu từ bên ngoài bởi Khách hàng hoặc bên trong bởi Đội Công tác. Cập nhật Kế hoạch Dự án nếu các thay đổi được chấp thuận không có ảnh hưởng tới các thỏa thuận với Khách hàng.

Yêu cầu Thay đổi có ảnh hưởng tới các thỏa thuận, cần có thương lượng của cả hai bên (xem PM 2.4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.2.3

Xây dựng các buổi gặp gỡ xét duyệt với Đội Công tác, nhận diện các vấn đề, rà soát các trạng thái rủi ro, lập biên bản các thỏa thuận và theo dõi chúng cho đến khi kết thúc.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.2.4

Xây dựng các buổi gặp gỡ xét duyệt với Khách hàng, lập biên bản các thỏa thuận và theo dõi chúng cho đến khi kết thúc.

Yêu cầu Thay đổi được bắt đầu bởi Khách hàng hoặc bắt đầu bởi Đội Công tác, khi có ảnh hưởng đến Khách hàng, cần có thương lượng của cả hai bên.

Nếu cần, cập nhật Kế hoạch Dự án theo thỏa thuận mới với Khách hàng.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.2.5

Thực hiện sao lưu theo Chiến lược Kiểm soát Phiên bản

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.2.6

Thực hiện phục hồi Kho Dự án sử dụng Bản sao lưu Kho Dự án (nếu cần).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

PM.3

Kiểm soát và Đánh giá dự án

 

 

 

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.3.1

Ước lượng tiến tình dự án so với Kế hoạch dự án, so sánh về:

- các nhiệm vụ thực tế và các nhiệm vụ theo kế hoạch;

- các kết quả thực tế và các hạng mục tiêu dự án được thiết lập;

- nguồn lực được cấp thực tế và các nguồn lực theo kế hoạch;

- chi phí thực tế và ngân sách ước tính

- thời gian thực tế và lịch biểu theo kế hoạch;

- rủi ro thực tế và rủi ro đã nhận diện trước đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.3.2

Thiết lập các hoạt động để hiệu chỉnh sai lệch hoặc vấn đề và các rủi ro đã nhận diện liên quan đến việc hoàn thiện dự án, khi cần, lập tài liệu trong Đăng ký Hiệu chỉnh và theo dõi chúng cho đến khi kết thúc.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.3.3

Nhận diện các thay đổi về các yêu cầu và/hoặc Kế hoạch dự án để chỉ ra các sai lệch lớn, các rủi ro tiềm ẩn hoặc các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện dự án, lập tài liệu chúng trong Yêu cầu Thay đổi và theo dõi chúng cho đến khi kết thúc.

Bắt buộc

Hoạt động

PM.4

Kết thúc

dự án

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tùy chọn

Nhiệm vụ

PM.4.1

Chính thức hoàn thiện dự án theo các Chỉ dẫn Thực thi đã thiết lập trong Kế hoạch Dự án, đưa ra chứng minh có thể chấp nhận và nhận Biên bản Chấp thuận đã được ký.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.4.2

Cập nhật Kho Dự án

7.2.2. Quá trình SI - Thực thi Phần mềm

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

Bảng 5 - Quá trình Thực thi Phần mềm - SI

ID tài liệu hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

Tên phần tử_1 hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

1

Quá trình

SI

Thực thi Phần mềm

Bảng 6 - Hoạt động Thực thi Phần mềm - SI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu cấu hình hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

ID phần tử_2 hồ sơ

Tên phần tử_2 hồ sơ

Bắt buộc

Hoạt động

SI.1

Bắt đầu Thực thi Phần mềm

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

Thiết kế Kiến trúc và Chi tiết Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.6

Bàn giao Sản phẩm

Bảng 7 - Nhiệm vụ Thực thi Phần mềm - SI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu cấu hình hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

ID Phần tử_2 hồ sơ

Tên Phần tử_2 hồ sơ

Kiểu phần tử_3 hồ sơ

ID Phần tử_3 hồ sơ

Tên Phần tử_3 hồ sơ

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt đầu Thực thi Phần mềm

 

 

 

Tùy chọn

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Soát xét Kế hoạch Dự án hiện thời cùng các thành viên Đội Công tác để thu nhận nhận thức chung và có các hứa hẹn của họ về dự án

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.1.2

Lập hoặc cập nhật môi trường thực thi

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

 

 

 

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.2.1

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đội Công tác theo vai trò của họ, theo kế hoạch Dự án hiện thời

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.2.2

Lập tài liệu hoặc cập nhật Đặc tả Yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân tích các yêu cầu đã nhận diện để xác định phạm vi và độ linh hoạt.

Tạo hoặc cập nhật Đặc tả Yêu cầu.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.2.3

Xác nhận và thu nhận phương pháp tiếp cận Đặc tả Yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.2.4

Xác minh và thu nhận theo Đặc tả Yêu cầu.

Xác nhận Đặc tả Yêu cầu theo nhu cầu và chấp thuận như mong đợi, bao gồm khả năng sử dụng giao diện người sử dụng. Kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả xác nhận và hiệu chỉnh được tạo cho đến khi tài kiệu được chấp thuận bởi CUS.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.2.5

Tài liệu phiên bản sơ bộ của Tài liệu sử dụng phần mềm hoặc cập nhật hướng dẫn hiện tại (nếu thích hợp).

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.2.6

Xác minh và thu nhận sự chấp thuận của Tài liệu sử dụng phần mềm nếu thích hợp.

Xác minh tính nhất quán của Tài liệu sử dụng phần mềm với Đặc tả Yêu cầu. Kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả xác minh và các hiệu chỉnh được tạo cho đến khi tài liệu được chấp thuận bởi AN. Nếu cần thay đổi quan trọng, khởi tạo Yêu cầu Thay đổi (nếu thích hợp).

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.2.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(nếu thích hợp).

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

Hoạt

động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.3.1

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đội Công tác liên quan đến vai trò của họ theo Kế hoạch Dự án hiện thời.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.3.2

Hiểu biết về Đặc tả Yêu cầu.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân tích Đặc tả Yêu cầu cho thiết kế kiến trúc, bố trí của nó trong các hệ thống con và các Cấu kiện phần mềm định nghĩa các giao diện nội bộ và ngoại vi. Mô tả chi tiết, diện mạo và cách vận hành của giao diện, dựa trên Đặc tả Yêu cầu bằng cách đó các Nguồn lực cần thiết để thực thi được nhận biết trước.

Cung cấp chi tiết về Cấu kiện phần mềm và giao diện của chúng để cho phép xây dựng theo cách rõ ràng.

Tạo hoặc cập nhật Biên bản Khả truy

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết kế Phần mềm.

Xác minh tính đúng đắn của tài liệu Thiết kế Phần mềm, tính linh hoạt và tính nhất quán với Đặc tả Yêu cầu. Xác minh rằng Biên bản Khả truy có chứa các mối quan hệ tương xứng giữa các yêu cầu và các phần tử Thiết kế Phần mềm. Kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả xác minh và hiệu chỉnh cho đến khi tài liệu được chấp thuận bởi DES. Nếu cần các thay đổi quan trọng, khởi tạo Yêu cầu Thay đổi.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.3.5

Thiết lập hoặc cập nhật Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để thử nghiệm tích hợp dựa trên Đặc tả Yêu cầu và Thiết kế Phần mềm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.3.6

Xác minh và lấy được sự chấp thuận Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm.

Xác minh tính nhất quán theo Đặc tả Yêu cầu, Thiết kế Phần mềm và Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả xác minh và hiệu chỉnh cho đến khi được chấp thuận bởi AN.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.3.7

Cập nhật Biên bản Khả truy hợp nhất với Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.3.8

Hợp nhất Thiết kế Phần mềm và Biên bản Khả truy thành Cấu hình Phần mềm theo căn cứ.

Hợp nhất Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm vào Kho dự án

Bắt buộc

Hoạt động

SI.4

Xây dựng phần mềm

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.4.1

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đội Công tác liên quan đến vai trò của họ, theo Kế hoạch Dự án hiện thời.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.4.2

Hiểu rõ về Thiết kế Phần mềm

Tùy chọn

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xây dựng và cập nhật Cấu kiện phần mềm dựa trên phần chi tiết của Thiết kế Phần mềm.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.4.4

Thiết kế hoặc cập nhật Bối cảnh thử nghiệm đơn vị và áp dụng chúng để xác minh rằng Cấu kiện phần mềm thực thi phần chi tiết của Thiết kế Phần mềm

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.4.5

Hiệu chỉnh các khiếm khuyết tìm thấy cho đến khi thử nghiệm đơn vị thành công (trong phạm vi chỉ tiêu tồn tại).

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.4.6

Cập nhật Biên bản Khả truy theo Thành

phần mềm đã xây dựng hoặc chỉnh sửa.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.4.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và thử nghiệm phần mềm

 

 

 

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.1

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đội Công tác liên quan đến vai trò của họ theo Kế hoạch Dự án.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hiểu rõ về Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm.

Lập hoặc cập nhật môi trường thử nghiệm.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.5.3

Tích hợp phần mềm bằng các Cấu kiện phần mềm và cập nhật Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để thử nghiệm tích hợp (nếu cần).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.4

Thực hiện thử nghiệm phần mềm bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để tích hợp và lập tài liệu kết quả trong Báo cáo thử nghiệm.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.5

Hiệu chỉnh các khiếm khuyết tìm thấy và thực hiện thử nghiệm đệ quy cho đến khi thu được chỉ tiêu tồn tại.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.5.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.5.7

Lập tài liệu Hướng dẫn vận hành sản phẩm hoặc cập nhật hướng dẫn hiện thời (nếu thích hợp).

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.8

Xác minh và thu nhận sự chấp thuận về Hướng dẫn vận hành sản phẩm (nếu thích hợp, xem SI.5.7)

Xác minh tính nhất quán của Hướng dẫn vận hành sản phẩm với Phần mềm. Kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả xác minh và hiệu chỉnh cho đến khi tài liệu được chấp thuận bởi DES

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.5.9

Lập tài liệu về Tài liệu sử dụng phần mềm hoặc cập nhật bản hiện thời (nếu thích hợp).

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.5.10

Xác minh và thu nhận sự chấp thuận về Tài liệu sử dụng phần mềm (nếu thích hợp, xem SI.5.9)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.5.11

Hợp nhất Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm, phần mềm, Biên bản Khả truy, Báo cáo thử nghiệm, hướng dẫn vận hành sản phẩm và Tài liệu sử dụng phần mềm thành Cấu hình Phần mềm như một phần căn cứ.

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bàn giao

sản phẩm

 

 

 

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.6.1

Phân công trách nhiệm đến các thành viên Đội Công tác liên quan đến vai trò của họ theo Kế hoạch Dự án hiện thời.

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.6.2

Hiểu rõ Cấu hình Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.6.3

Lập tài liệu về Tài liệu Bảo trì hoặc cập nhật bản hiện thời.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.6.4

Xác minh và thu nhận sự chấp thuận về

Tài liệu Bảo trì.

Xác minh tính nhất quán của Tài liệu Bảo trì với Cấu hình Phần mềm. Kết quả tìm thấy được lập tài liệu trong Kết quả Xác minh và hiệu chỉnh cho đến khi tài liệu được chấp thuận bởi TL.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.6.5

Hợp nhất Tài liệu bảo trì như là căn cứ cho Cấu hình Phần mềm

Tùy chọn

Nhiệm vụ

SI.6.6

Thực hiện bàn giao theo Mô tả bàn giao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3.1. Quá trình PM - Quản lý Dự án

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

Bảng 8 - Kiểu Phù hợp quản lý lý dự án - PM

ID tài liệu hồ sơ

Kiểu phù hợp mục tiêu

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

Tên phần tử_1 hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

PM

Quản lý dự án

Bảng 9 - Mục tiêu Quản lý Dự án - PM

Mục tiêu Quá trình Hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

Tên phần tử_2 hồ sơ

Mục tiêu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kế hoạch Dự án là cho việc thực hiện dự án được phát triển theo Tuyên bố công việc và được xem xét và chấp nhận bởi Khách hàng. Các nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc về kích cỡ và ước định

Mục tiêu

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được lập tài liệu lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận.

Mục tiêu

PM.O3.

Yêu cầu Thay đổi được chỉ định vị trí thông qua việc thu nhận và phân tích thay đổi. Các thay đổi về yêu cầu phần mềm được ước lượng tác động về chi phí, lịch biểu và kỹ thuật.

Mục tiêu

PM.O4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu

PM.O5.

Các rủi ro được nhận diện khi chúng phát triển và trong lúc Quản lý Dự án.

Mục tiêu

PM.O6.

Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và phát hành của hạng mục được kiểm soát và sẵn có cho Khách hàng và Đội Công tác. Việc lưu giữ, xử lý và bàn giao các hạng mục được kiểm soát.

Mục tiêu

PM.O7.

Đảm bảo chất lượng phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo về sản phẩm và quá trình làm việc phù hợp với Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

Bảng 10 - Kiểu Phù hợp Thực thi Phần mềm - SI

ID tài liệu hồ sơ

Kiểu Cấu hình Hồ sơ

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

Tên phần tử_1 hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI

Thực thi Phần mềm

Bảng 11 - Mục tiêu Thực thi Phần mềm - SI

Mục tiêu quá trình hồ sơ

Kiểu phần tử_2 hồ sơ

ID phần tử_2 hồ sơ

Tên phần tử_2 hồ sơ

Mục tiêu

SI.O1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu

SI.O2.

Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích tính đúng đắn và khả năng thử nghiệm, được tán thành bởi khách hàng, đã căn cứ và đã bàn bạc

Mục tiêu

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mềm và thiết kế chi tiết được phát triển và căn cứ. Nó mô tả các Cấu kiện phần mềm và các giao diện nội bộ và ngoại vi. Tính nhất quán và tính khả truy với yêu cầu phần mềm được thiết lập.

Mục tiêu

SI.O4.

Cấu kiện phần mềm được chế tạo. Đơn vị thử nghiệm được thực hiện để xác minh tính nhất quán với yêu cầu phần mềm và thiết kế. Thiết lập tính khả truy đối với các yêu cầu và bản thiết kế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.O5.

Phần mềm được tạo ra. Các Cấu kiện phần mềm được tích hợp và xác minh bằng Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được lập tài liệu lại trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và tính nhất quán và thiết lập tính khả truy đối với bản thiết kế.

Mục tiêu

SI.O6.

Cấu hình Phần mềm đạt được Đặc tả Yêu cầu theo chấp thuận của Khách hàng, bao gồm tài liệu sử dụng, tài liệu vận hành và bảo trì được tích hợp, căn cứ và lưu giữ tại Kho dự án. Nhu cầu thay đổi Cấu hình Phần mềm được phát hiện và khởi tạo các Yêu cầu Thay đổi có liên quan.

Mục tiêu

SI.O7.

Các nhiệm vụ xác minh và xác nhận tất cả các sản phẩm công tác theo yêu cầu được thực hiện sử dụng các tiêu chí đã định nghĩa để thu được tính nhất quán giữa sản phẩm đầu ra và đầu vào trong từng hoạt động. Các khiếm khuyết được nhận diện và hiệu chỉnh; các biên bản được lưu giữ trong Kết quả Xác minh/xác nhận.

7.4. Đặc tả sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 12 - Kiểu Phù hợp sản phẩm công tác

ID Tài liệu Hồ sơ

Kiểu cấu hình hồ sơ

10606-4-1 (ISO/IEC 29110-4-1)

Bắt buộc

Bảng 13 - Sản phẩm công tác

Mục tiêu quá trình hồ sơ

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

1

Biên bản Thỏa thuận

Sản phẩm công tác

2

Yêu cầu Thay đổi

Sản phẩm công tác

3

Đăng ký Hiệu chỉnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Tài liệu Bảo trì

Sản phẩm công tác

5

Biên bản Họp

Sản phẩm công tác

6

Hướng dẫn Vận hành Sản phẩm

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biên bản Hiện trạng

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Sản phẩm công tác

9

Kho Dự án

Sản phẩm công tác

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

11

Đặc tả Yêu cầu

Sản phẩm công tác

12

Phần mềm

Sản phẩm công tác

13

Cấu kiện phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Cấu hình Phần mềm

Sản phẩm công tác

15

Thiết kế Phần mềm

Sản phẩm công tác

16

Tài liệu Sử dụng Phần mềm

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tuyên bố công việc

Sản phẩm công tác

18

Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm

Sản phẩm công tác

19

Báo cáo thử nghiệm

Sản phẩm công tác

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

21

Kết quả Xác minh

Sản phẩm công tác

22

Kết quả Xác nhận

7.5. Đặc tả đầu vào và đầu ra hoạt động

7.5.1. Quá trình PM - Đầu ra và đầu vào Quản lý Dự án

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID tài liệu hồ sơ

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

Tên phần tử_1 hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

Quá trình

PM

Quản lý dự án

Bảng 15 - Đầu vào và đầu ra hoạt động quản lý lý dự án - PM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản cuối

Định danh sản phẩm công tác nội bộ/ Đầu ra và Đầu vào Hồ sơ

Kiểu cấu hình Hồ sơ

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Đầu vào /Đầu ra /Nội bộ

ID tài liệu Hồ sơ

Kiểu Phần tử_1 Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

Tùy chọn

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 15 - Đầu vào và đầu ra hoạt động quản lý lý dự án - PM (kết thúc)

Định danh Quá trình và Hoạt động Hồ sơ

Bản cuối

Định danh sản phẩm công tác nội bộ/ Đầu ra và Đầu vào Hồ sơ

Kiểu cấu hình Hồ sơ

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Đầu vào /Đầu ra /Nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu Phần tử_1 Hồ sơ

ID Phần tử_1 Hồ sơ

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

Bắt buộc

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biên bản Họp

Bắt buộc

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

2

Yêu cầu Thay đổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

2

Yêu cầu Thay đổi

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thực hiện Kế hoạch Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

5

Biên bản Họp

Bắt buộc

Hoạt động

PM.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

7

Biên bản Hiện trạng

Tùy chọn

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

ĐẦU VÀO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

10

Sao lưu Kho Dự án

Tùy chọn

Hoạt động

PM.3

Kiểm soát và đánh giá dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Biên bản Hiện trạng

Tùy chọn

Hoạt động

PM.3

Hoạch định Dự án

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

PM.3

Hoạch định Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Hoạt động

PM.3

Hoạch định Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

3

Đăng ký Hiệu chỉnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

PM.3

Hoạch định Dự án

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

7

Biên bản Hiện trạng

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.4

Kết thúc dự án

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết thúc dự án

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

14

Cấu hình Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

PM.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

1

Biên bản Thỏa thuận

Bắt buộc

Hoạt động

PM.4

Kết thúc dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

14

Cấu hình Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

PM.4

Kết thúc dự án

ĐẦU RA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

9

Kho Dự án

7.5.2. Quá trình SI - Đầu vào và Đầu ra Thực thi Phần mềm

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

Bảng 16 - Quá trình Thực thi Phần mềm - SI

ID tài liệu hồ sơ

Kiểu phần tử_1 hồ sơ

ID phần tử_1 hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Quá trình

SI

Thực thi Phần mềm

Bảng 17 - Đầu vào và Đầu ra Thực thi Phần mềm - SI

Định danh Quá trình và Hoạt động Hồ sơ

Bản cuối

Định danh sản phẩm công tác nội bộ/ Đầu ra và Đầu vào Hồ sơ

Kiểu cấu hình Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Đầu vào /Đầu ra /Nội bộ

ID tài liệu Hồ sơ

Kiểu Phần tử_1 Hồ sơ

ID Phần tử_1 Hồ sơ

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

Tùy chọn

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt đầu Thực thi Phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Tùy chọn

Hoạt động

SI.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

Hoạt động

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

2

Yêu cầu Thay đổi

Bắt buộc

Hoạt động

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

ĐẦU RA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

11

Đặc tả Yêu cầu

Bắt buộc

Hoạt động

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Cấu hình Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tài liệu Sử dụng Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

Hoạt động

SI.2

Phân tích Yêu cầu Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

21

Kết quả Xác nhận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

11

Đặc tả Yêu cầu

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

2

Yêu cầu Thay đổi

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

15

Thiết kế Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

18

Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

ĐẦU RA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

20

Biên bản Khả truy

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

Kết quả xác minh

Bắt buộc

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu hình phần mềm

Tùy chọn

Hoạt động

SI.4

Xây dựng phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Hoạt động

SI.4

Xây dựng phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

15

Thiết kế Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

SI.4

Xây dựng phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

20

Biên bản Khả truy

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.4

Xây dựng phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

13

Cấu kiện phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xây dựng phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

20

Biên bản Khả truy

Bắt buộc

Hoạt động

SI.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

13

Cấu kiện phần mềm

Tùy chọn

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

13

Cấu kiện phần mềm

Tùy chọn

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU VÀO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

8

Kế hoạch Dự án

Tùy chọn

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Tài liệu Sử dụng Phần mềm

Tùy chọn

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm

Tùy chọn

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

13

Cấu kiện phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

6

Hướng dẫn Vận hành Sản phẩm

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

12

Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

14

Cấu hình Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

16

Tài liệu Sử dụng Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

18

Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sản phẩm công tác

19

Báo cáo thử nghiệm

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Biên bản Khả truy

Bắt buộc

Hoạt động

SI.5

Tích hợp và Thử nghiệm Phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả Xác minh

Tùy chọn

Hoạt động

SI.6

Bàn giao phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

Hoạt động

SI.6

Bàn giao phần mềm

ĐẦU VÀO

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

14

Cấu hình phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

SI.6

Bàn giao phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

4

Tài liệu Bảo trì

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.6

Bàn giao phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

14

Cấu hình Phần mềm

Bắt buộc

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bàn giao phần mềm

ĐẦU RA

10606-4-1 (29110-4-1)

Sản phẩm công tác

20

Kết quả Xác minh

 

 

8. Tham chiếu tài liệu cơ sở Hồ sơ VSE Cơ bản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều này thiết lập tham chiếu giữa các phần tử hồ sơ được chuẩn hóa và các tiêu chuẩn nguồn gốc dưới dạng bảng. Giải nghĩa tên cột và nội dung được đề cập trong Điều 10, TCVN 10606-2 (ISO/IEC 29110-2). Điều này chỉ bao gồm các phần tử hồ sơ như các tham chiếu này đối với các phần tử hồ sơ sau:

- Trong Điều 8.2, Định nghĩa và tham chiếu thành phần quá trình;

- Trong Điều 8.3, Tham chiếu mục tiêu quá trình;

- Trong Điều 8.4, Tham chiếu sản phẩm công tác;

Như vậy, một số phần tử hồ sơ không có trong bảng.

8.2. Tham chiếu định nghĩa và thành phần quá trình

8.2.1. Quá trình PM - Quản lý Dự án

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

Bảng 18 - Quá trình Quản lý Dự án - PM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham chiếu Tài liệu Nguồn gốc Quá trình

Kiểu Phần tử_1 Hồ sơ

ID Phần tử_1 Hồ sơ

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

Kiểu cấu hình nguồn gốc

ID tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM

Quản lý Dự án

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định Dự án

Bảng 19 - Quá trình Quản lý Dự án - PM

ID tài liệu hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID phần tử_1 Hồ sơ

Tên phần tử_1 Hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

Quá trình

PM

Quản lý Dự án

Bảng 20 - Hoạt động quản lý dự án - PM

Định danh và Thành phần Quá trình Hồ sơ

Tham chiếu Tài liệu Nguồn gốc Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Kiểu Cấu hình nguồn gốc

ID Tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định Dự án

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạch định Dự án

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.4.8

Hỗ trợ Thỏa thuận Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rà soát Phần mềm

 

 

 

Hoạt động

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.8

Giải pháp giải quyết Vấn đề Phần mềm

 

 

 

Hoạt động

PM.3

Kiểm soát và đánh giá dự án

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

6.3.2

Kiểm soát và Đánh giá Dự án

 

 

 

Hoạt động

PM.3

Kiểm soát và đánh giá dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.7

Đo lường

 

 

 

Hoạt động

PM.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.1.2

Quá trình hỗ trợ

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Định danh và Thành phần Quá trình Hồ sơ

Tham chiếu Tài liệu Cơ sở Quá trình

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Kiểu phần tử_3 Hồ sơ

ID phần tử_3 Hồ sơ

Tên phần tử_3 Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_2 nguồn gốc

ID Phần tử_2 nguồn gốc

Tên Phần tử_2 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_3 nguồn gốc

ID Phần tử_3 nguồn gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

PM.1

Hoạch định Dự án

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.3

Nhận diện các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện để tạo ra thành phẩm và các Cấu kiện phần mềm của chúng được nhận diện trong Tuyên bố công việc.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạch định dự án

Nhiệm vụ

6.3.1.3.2.1

chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án

Nhiệm vụ

PM.1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Hoạt động

6.3.1.3.2

Hoạch định dự án

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Nhiệm vụ

PM.1.5

Định danh và tài liệu nguồn lực: con người, vật liệu, thiết bị và công cụ. tiêu chuẩn bao gồm đòi hỏi về đào tạo Đội Công tác để thực hiện dự án. Bao gồm trong lịch biểu về ngày tháng khi cần Nguồn lực và việc đào tạo

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1

Hoạch định dự án

Hoạt động

6.3.1.3.2

Hoạch định dự án

Nhiệm vụ

6.3.1.3.2.1

chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.1.6

Thiết lập Bố trí Đội Công tác với các vài trò và trách nhiệm theo Nguồn lực

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1.3.2

Hoạch định dự án

Nhiệm vụ

6.3.1.3.2.1

chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gán định ước lượng ngày bắt đầu và ngày hoàn thành cho từng nhiệm vụ để tạo Lịch biểu của Nhiệm vụ Dự án vào trong tài khoản liên quan đến Nguồn lực, tuần tự và phụ thuộc vào Nhiệm vụ.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Hoạt động

6.3.1.3.2

Hoạch định dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1.3.2.1

chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án

Nhiệm vụ

PM.1.8

Tính toán và lập tài liệu dự án về Nỗ lực và Chi phí ước lượng

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Hoạt động

6.3.1.3.2

Hoạch định dự án

Nhiệm vụ

6.3.1.3.2.1

chuẩn bị kế hoạch thực hiện dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.2

Thực hiện Kế hoạch Dự án

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.2.3

Tổ chức các buổi gặp gỡ xét duyệt với Đội Công tác, nhận diện các vấn đề, rà soát tình trạng rủi ro, ghi lại các thỏa thuận và theo dõi chúng đến khi kết thúc.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.6

Rà soát phần mềm

Hoạt động

7.2.6.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

7.2.6.3.3.1

Các rà soát kỹ thuật phải được thực hiện để ước lượng sản phẩm hoặc dịch vụ phần mềm theo cân nhắc

Nhiệm vụ

PM.2.3

Tổ chức các buổi gặp gỡ xét duyệt với Đội Công tác, nhận diện các vấn đề, rà soát tình trạng rủi ro, ghi lại các thỏa thuận và theo dõi chúng đến khi kết thúc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.6

Rà soát phần mềm

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.2.3

Tổ chức các buổi gặp gỡ xét duyệt với Đội Công tác, nhận diện các vấn đề, rà soát tình trạng rủi ro, ghi lại các thỏa thuận và theo dõi chúng đến khi kết thúc.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giải pháp vấn đề phần mềm

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

PM.2.4

Tổ chức các buổi gặp gỡ xem xét với khách hàng, báo cáo thỏa thuận và theo dõi chúng cho đến khi kết thúc.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.4.8

Hỗ trợ chấp thuận phần mềm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Nhiệm vụ

PM.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

Quản lý cấu hình phần mềm

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hoạt động

PM.3

Kiểm soát và đánh giá dự án

Nhiệm vụ

PM.3.1

Ước lượng tiến tình dự án về Kế hoạch Dự án

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.7

Đo lường

 

 

 

 

 

 

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết thúc dự án

Nhiệm vụ

PM.4.1

Chính thức hoàn thành dự án theo Giới thiệu bàn giao đã thiết lập trong Kế hoạch Dự án, đưa ra ủng hộ chấp thuận và lấy ký kết Biên bản Chấp thuận

Tùy chọn

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.1.2

Quá trình cung ứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1.2.3.6

Kết thúc

Nhiệm vụ

6.1.2.3.6.1

Nhà cung cấp phải chấp thuận và chi trả kiến thức hoặc xem xét thỏa thuận.

8.2.2. Thực thi quản lý - Quá trình SI

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

Bảng 22 - Quá trình Thực thi Phần mềm - SI

ID Tài liệu Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID Phần tử_1 Hồ sơ

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

Quy trình

SI

Thực thi Phần mềm

 

Định danh và Thành phần Quá trình Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Kiểu cấu hình nguồn gốc

ID tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_2 nguồn gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên Phần tử_2 nguồn gốc

Hoạt động

SI.1

Bắt đầu thực thi phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Quá trình Hoạch định Dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hoạt động

SI.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Hoạt động

SI.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân tích yêu cầu phần mềm

 

 

 

Hoạt động

SI.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.6

Rà soát phần mềm

 

 

 

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

7.1.3

Thiết kế Kiến trúc Phần mềm

Hoạt động

7.1.3.3.1

Thiết kế Kiến trúc Phần mềm

Hoạt động

SI.3

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.5

Quá trình xây dựng phần mềm

Hoạt động

7.1.5.3.1

Xây dựng phần mềm

Hoạt động

SI.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.6

Quá trình Tích hợp Phần mềm

Hoạt động

7.1.6.3.1

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết kế chi tiết và kiến trúc phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.7

Quá trình thử nghiệm năng lực phần mềm

Hoạt động

7.1.7.3.1

Thử nghiệm năng lực phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.4

Xây dựng phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.5

Quá trình Xây dựng phần mềm

Hoạt động

7.1.5.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.7

Thử nghiệm năng lực phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xác thực phần mềm

 

 

 

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

7.1.6.3.1

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

7.1.5

Quá trình xây dựng phần mềm

Hoạt động

7.1.5.3.1

Xây dựng phần mềm

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.1

Quản lý tài liệu phần mềm

 

 

 

Hoạt động

SI.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.1.2

Quá trình Cung ứng

Hoạt động

6.1.2.3.5

Hỗ trợ và Bàn giao Sản phẩm/Dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Định danh và Thành phần Quá trình Hồ sơ

Tham chiếu Tài liệu Cơ sở Quá trình

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Kiểu Phần tử_3 Hồ sơ

ID Phần tử_3 Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu cấu hình nguồn gốc

ID tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_2 nguồn gốc

ID Phần tử_2 nguồn gốc

Tên Phần tử_2 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_3 nguồn gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên Phần tử_3 nguồn gốc

Hoạt động

SI.1

Bắt đầu Thực thi Phần mềm

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.1.1

Xét duyệt Kế hoạch Dự án hiện thời cùng các thành viên Đội Công tác để thu nhận nhận thức chung và có các hứa hẹn của họ về dự án

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

6.3.1

Quá trình Hoạch định dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1. 3.3

Kích hoạt dự án

Nhiệm vụ

6.3.1.3. 3.3

Nhà quản lý phải bắt đầu việc thực thi kế hoạch (các) dự án có thỏa mãn mục tiêu và tập tiêu chí, thực hiện kiểm soát trên toàn dự án

Hoạt động

SI.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Nhiệm vụ

SI.2.2

Lập tài liệu hoặc cập nhật Đặc tả Yêu cầu

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

6.4.1

Định nghĩa Yêu cầu Bên liên quan

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.2.2

Lập tài liệu hoặc cập nhật Đặc tả Yêu cầu

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoạt động

7.1.2. 3.1

Phân tích yêu cầu phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.2.3. 1.1

Thiết lập và lập tài liệu các yêu cầu phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.2.3

Xác minh và thu nhận phương pháp tiếp cận Đặc tả Yêu cầu

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Hoạt động

7.1.2. 3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

7.1.2.3. 1.2

Ước lượng các yêu cầu phần mềm

Nhiệm vụ

SI.2.4

Xác nhận và thu nhận theo Đặc tả Yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Hoạt động

7.1.2. 3.1

Phân tích yêu cầu phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.2.3. 1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.2.4

Xác nhận và thu nhận theo Đặc tả Yêu cầu.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đánh giá phần mềm

Hoạt động

7.2.6. 3.3

Rà soát kỹ thuật

Nhiệm vụ

7.2.6.3. 3.1

Các rà soát kỹ thuật phải được tiến hành để ước lượng các sản phẩm hoặc dịch vụ phần mềm theo suy xét.

Hoạt động

SI.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Nhiệm vụ

SI.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.3

Thiết kế Kiến trúc Phần mềm

Hoạt động

7.1.3. 3.1

Thiết kế Kiến trúc Phần mềm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Nhiệm vụ

SI.3.5

Thiết lập hoặc cập nhật Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để thử nghiệm tích hợp dựa trên Đặc tả Yêu cầu và Thiết kế Phần mềm.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.5

Quá trình xây dựng phần mềm

Hoạt động

7.1.5. 3.1

Xây dựng phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.5.3. 1.1.b

Phát triển và lập tài liệu theo: b) Các thủ tục và dữ liệu thử để thử nghiệm từng đơn vị phần mềm và cơ sở dữ liệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.3.5

Thiết lập hoặc cập nhật Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để thử nghiệm tích hợp dựa trên Đặc tả Yêu cầu và Thiết kế Phần mềm.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.6

Quá trình Tích hợp phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6. 3.1

Tích hợp phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.6.3. 1.2

các thử nghiệm được tập hợp được phát triển theo kế hoạch Tích hợp.

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xác minh và lấy được sự chấp thuận Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.6

Quá trình Tích hợp phần mềm

Hoạt động

7.1.6. 3.1

Tích hợp phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6.3. 1.2

Kết quả Tích hợp và các kết quả thử phải được lập tài liệu lại.

Nhiệm vụ

SI.3.6

Xác minh và lấy được sự chấp thuận Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm.

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

7.1.7

Quá trình thử nghiệm năng lực phần mềm

Hoạt động

7.1.7. 3.1

Thử nghiệm năng lực phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.7.3. 1.1

Phải đảm bảo rằng việc thực thi mỗi yêu cầu phần mềm được thử nghiệm như thỏa thuận. Các kết quả thử nghiệm năng lực phải được lập tài liệu lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.4

Xây dựng phần mềm

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.4.3

Xây dựng và cập nhật Cấu kiện phần mềm dựa trên phần chi tiết của Thiết kế Phần mềm.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.5

Quá trình Xây dựng Phần mềm

Hoạt động

7.1.5. 3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

7.1.5.3. 1.1.a

phát triển và lập tài liệu cho: a) Từng đơn vị phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu

Nhiệm vụ

SI.4.4

Thiết kế hoặc cập nhật Bối cảnh thử nghiệm đơn vị và áp dụng chúng để xác minh rằng Cấu kiện phần mềm thực thi phần chi tiết của Thiết kế Phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.5

Quá trình Xây dựng Phần mềm

Hoạt động

7.1.5. 3.1

Xây dựng phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.5.3. 1.1.b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.4.5

Hiệu chỉnh các khiếm khuyết tìm thấy cho đến khi thử nghiệm đơn vị thành công (trong phạm vi chỉ tiêu tồn tại).

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình Xây dựng Phần mềm

Hoạt động

7.1.5. 3.1

Xây dựng phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.5.3. 1.2

Bên thực thi phải thử nghiệm từng đơn vị phần mềm và cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng thỏa mãn các yêu cầu đó. Các kết quả thử nghiệm phải được lập tài liệu lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.4.6

Cập nhật Biên bản Khả truy theo Thành phần mềm đã xây dựng hoặc chỉnh sửa.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.5

Quá trình Xây dựng Phần mềm

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xây dựng phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.5.3. 1.4

Bên thực thi phải cập nhật các yêu cầu thử và lịch biểu đối với việc tích hợp phần mềm

Hoạt động

SI.5

Thử nghiệm và Tích hợp phần mềm

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Nhiệm vụ

SI.5.3

Tích hợp phần mềm bằng các Cấu kiện phần mềm và cập nhật Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để thử nghiệm tích hợp (nếu cần).

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

7.1.6. 3.1

Tích hợp phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.6.3. 1.2

Tích hợp các đơn vị và các thành phần mềm và thử nghiệm như một bộ được phát triển.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.4

Thực hiện thử nghiệm phần mềm bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để tích hợp và lập tài liệu kết quả trong Báo cáo thử nghiệm.

Tùy

chọn

ISO/IEC

12207:

2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

7.1.6.

3.1

Tích hợp phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.6.3.

1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.4

Thực hiện thử nghiệm phần mềm bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để tích hợp và lập tài liệu kết quả trong Báo cáo thử nghiệm.

Tùy

chọn

ISO/IEC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2008

Quá trình

7.1.7

Thử nghiệm năng lực phần mềm

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.4

Thực hiện thử nghiệm phần mềm bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để tích hợp và lập tài liệu kết quả trong Báo cáo thử nghiệm.

Tùy

chọn

ISO/IEC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2008

Quá trình

7.2.4

Xác minh phần mềm

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.4

Thực hiện thử nghiệm phần mềm bằng các Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm để tích hợp và lập tài liệu kết quả trong Báo cáo thử nghiệm.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xác nhận phần mềm

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.5

Hiệu chỉnh các khiếm khuyết tìm thấy và thực hiện thử nghiệm đệ quy cho đến khi thu được chỉ tiêu tồn tại.

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tích hợp phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.6.3. 1.2

Tích hợp các đơn vị và các thành phần mềm và thử nghiệm như một bộ được phát triển.

Nhiệm vụ

SI.5.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.1.5

Quá trình xây dựng phần mềm

Hoạt động

7.1.5. 3.1

Xây dựng phần mềm

Nhiệm vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bên thực thi phải cập nhật các yêu cầu thử và lịch biểu cho việc Tích hợp phần mềm

Nhiệm vụ

SI.5.9

Lập tài liệu về Tài liệu sử dụng phần mềm hoặc cập nhật bản hiện thời (nếu thích hợp).

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Hoạt động

7.1.6. 3.1

Tích hợp phần mềm

Nhiệm vụ

7.1.6.3. 1.3

cập nhật tài liệu người dùng nếu cần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệm vụ

SI.5.9

Lập tài liệu về Tài liệu sử dụng phần mềm hoặc cập nhật bản hiện thời (nếu thích hợp).

Tùy chọn

ISO/IEC 12207: 2008

Quá trình

7.2.1

Quản lý tài liệu phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

Hoạt động

SI.6

Bàn giao phần mềm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Nhiệm vụ

SI.6.6

Thực hiện bàn giao theo Mô tả bàn giao

Tùy chọn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

6.1.2

Quá trình bàn giao

Hoạt động

6.1.2. 3.5

Bàn giao và Hỗ trợ Sản phẩm /Dịch vụ

Nhiệm vụ

6.1.2.3. 5.1

Bên cung ứng phải bàn giao sản phẩm phần mềm hoặc dịch vụ như quy định trong hợp đồng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8.3.1. Quá trình PM - Quản lý Dự án

 

Bảng 25 - Quá trình quản lý quá trình - PM

ID Tài liu Hồ sơ

Kiểu Phần tử_1 Hồ

ID Phần tử_1 Hồ

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q trình

PM

Qun lý Dự án

 

Mục tiêu Quá trình Hồ sơ

Tham chiếu tài liệu cơ bản kết quả quá trình

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu cấu hình nguồn gốc

ID tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

Kiểu Phần tử_2 nguồn gốc

ID Phần tử_2 nguồn gốc

Tên Phần tử_2 nguồn gốc

Đối tượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kế hoạch Dự án là cho việc thực hiện dự án được phát triển theo Tuyên bố công việc và được xem xét và chấp nhận bởi Khách hàng. Các nhiệm vụ và Nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc về kích cỡ và ước định

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Kết quả

6.3.1.a

phạm vi công việc đối với dự án đã định nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.O1.

Kế hoạch Dự án là cho việc thực hiện dự án được phát triển theo Tuyên bố công việc và được xem xét và chấp nhận bởi Khách hàng. Các nhiệm vụ và Nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc về kích cỡ và ước định

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Kết quả

6.3.1.c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng

PM.O1.

Kế hoạch Dự án là cho việc thực hiện dự án được phát triển theo Tuyên bố công việc và được xem xét và chấp nhận bởi Khách hàng. Các nhiệm vụ và Nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc về kích cỡ và ước định

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

Kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

các kế hoạch cho việc thực hiện dự án được phát triển

Đối tượng

PM.O1.

Kế hoạch Dự án là cho việc thực hiện dự án được phát triển theo Tuyên bố công việc và được xem xét và chấp nhận bởi Khách hàng. Các nhiệm vụ và Nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc về kích cỡ và ước định

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.1

Hoạch định dự án

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.1.f

các kế hoạch cho việc thực hiện dự án được kích hoạt

Đối tượng

PM.O1.

Kế hoạch Dự án là cho việc thực hiện dự án được phát triển theo Tuyên bố công việc và được xem xét và chấp nhận bởi Khách hàng. Các nhiệm vụ và Nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc về kích cỡ và ước định

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả

6.3.7.c

thông tin cần thiết của các quá trình quản lý và kỹ thuật được xác định;

Đối tượng

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm soát và đánh giá dự án

Kết quả

6.3.2.a

tiến trình dự án được giám sát và báo cáo

Đối tượng

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.2

Kiểm soát và đánh giá dự án

Kết quả

6.3.2.c

các hoạt động để hiệu chỉnh khiếm khuyết từ kế hoạch và để ngăn chặn sự tái hiện các vấn đề được xác định trong dự án, được đưa ra khi mục tiêu dự án không đạt được

Đối tượng

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

6.3.2

Kiểm soát và đánh giá dự án

Kết quả

6.3.2.d

mục tiêu dự án đạt được và ghi lại

Đối tượng

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.7

Kiểm soát và đánh giá dự án

Kết quả

6.3.7.d

dữ liệu yêu cầu được thu thập. lưu trữ, phân tích và kết quả được biên dịch.

Đối tượng

PM.O2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.3.7

Đo lường

Kết quả

6.3.7.e

các sản phẩm thông tin được dùng để hỗ trợ việc quyết định và cung cấp một cơ sở mục tiêu cho việc kết nối,

Đối tượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:200 8

Quá trình

6.4.8

Hỗ trợ chấp thuận phần mềm

Kết quả

6.4.8.a

sản phẩm được hoàn thiện và được bàn giao cho các nhà cung cấp,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:200 8

Quá trình

7.2.8

Giải pháp vấn đề phần mềm

Kết quả

7.2.8.b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng

PM.O2.

Các tiến trình của dự án được giám sát dựa theo Kế hoạch Dự án và được ghi chép lại trong bản Biên bản Hiện trạng. Các hiệu chỉnh để thông suốt vấn đề và sai lệch trong dự án được thực hiện khi không thu được các hạng mục tiêu dự án. Kết thúc dự án được tiến hành để có được sự đồng ý của khách hàng dưới dạng văn bản trong Biên bản Chấp thuận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:200 8

Quá trình

7.2.8

Giải pháp vấn đề phần mềm

Kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

các vấn đề được theo dõi để kết thúc.

Đối tượng

PM.O3.

Yêu cầu Thay đổi được chỉ định vị trí thông qua việc thu nhận và phân tích thay đổi. Các thay đổi về yêu cầu phần mềm được ước lượng tác động về chi phí, lịch biểu và kỹ thuật.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.2.g

các thay đổi đối với yêu cầu phần mềm được ước lượng đối với kinh phí, lịch biểu và ảnh hưởng kỹ thuật

Đối tượng

PM.O4.

Các buổi họp rà soát giữa Đội Công tác và Khách hàng cần thực hiện. Các thỏa thuận được ký kết và theo dõi.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả

7.2.2.a

các đánh giá quản lý và kỹ thuật được thực hiện dựa trên nhu cầu của dự án

Đối tượng

PM.O4.

Các buổi họp rà soát giữa Đội Công tác và Khách hàng cần thực hiện. Các thỏa thuận được ký kết và theo dõi.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đánh giá phần mềm

Kết quả

7.2.2.c

các kết quả đánh giá được biết tới như các phần ảnh hưởng toàn diện

Đối tượng

PM.O4.

Các buổi họp rà soát giữa Đội Công tác và Khách hàng cần thực hiện. Các thỏa thuận được ký kết và theo dõi.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.6

Đánh giá phần mềm

Kết quả

7.2.2.d

các kết quả mục hoạt động từ các đánh giá được theo dõi cho tới khi kết thúc

Đối tượng

PM.O5.

Các rủi ro được nhận diện khi chúng phát triển và trong lúc Quản lý Dự án.

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

6.3.4

Quản lý rủi ro

Kết quả

6.3.4.c

Các rủi ro được xác định khi phát triển và trong kiểm soát dự án

Đối tượng

PM.O5.

Các rủi ro được nhận diện khi chúng phát triển và trong lúc Quản lý Dự án.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.6

Đánh giá phần mềm

Kết quả

7.2.6.e

các rủi ro và vấn đề được xác định và ghi lại

Đối tượng

PM.O6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

Quản lý cấu hình phần mềm

Kết quả

7.2.2.a

một chiến lược quản lý cấu hình phần mềm được phát triển

Đối tượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và phát hành của hạng mục được kiểm soát và sẵn có cho Khách hàng và Đội Công tác. Việc lưu giữ, xử lý và bàn giao các hạng mục được kiểm soát.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

Quản lý cấu hình phần mềm

Kết quả

7.2.2.b

các hạng mục được tạo bởi quá trình và các dự án được xác định, định nghĩa và làm cơ sở

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PM.O6.

Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và phát hành của hạng mục được kiểm soát và sẵn có cho Khách hàng và Đội Công tác. Việc lưu giữ, xử lý và bàn giao các hạng mục được kiểm soát.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

Quản lý cấu hình phần mềm

Kết quả

7.2.2.c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng

PM.O6.

Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và phát hành của hạng mục được kiểm soát và sẵn có cho Khách hàng và Đội Công tác. Việc lưu giữ, xử lý và bàn giao các hạng mục được kiểm soát.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

Quản lý cấu hình phần mềm

Kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

các thay đổi và phát hành là sẵn có cho các bên ảnh hưởng

Đối tượng

PM.O6.

Chiến lược Kiểm soát Phiên bản phần mềm được phát triển. Các hạng mục trong Cấu hình Phần mềm được nhận diện, định nghĩa và căn cứ. Các sửa đổi và phát hành của hạng mục được kiểm soát và sẵn có cho Khách hàng và Đội Công tác. Việc lưu giữ, xử lý và bàn giao các hạng mục được kiểm soát.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.2

Quản lý cấu hình phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.2.g

việc lưu trữ, xử lý và bàn giao các hạng mục được kiểm soát

Đối tượng

PM.O7

Đảm bảo chất lượng phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo về sản phẩm và quá trình làm việc phù hợp với Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả

7.2.3.a

một chiến lược để kiểm soát đánh giá chất lượng được phát triển

Đối tượng

PM.O7.

Đảm bảo chất lượng phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo về sản phẩm và quá trình làm việc phù hợp với Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Kết quả

7.2.3.b

bằng chứng của việc đánh giá chất lượng phần mềm được cung cấp và duy trì

Đối tượng

PM.O7 .

Đảm bảo chất lượng phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo về sản phẩm và quá trình làm việc phù hợp với Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:200 8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.3

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Kết quả

7.2.3.c

các vấn đề và/hoặc không phù hợp với yêu cầu được xác định và ghi lại

Đối tượng

PM.O7 .

Đảm bảo chất lượng phần mềm được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo về sản phẩm và quá trình làm việc phù hợp với Kế hoạch Dự án và Đặc tả Yêu cầu.

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

7.2.3

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Kết quả

7.2.3.d

sát nhập sản phẩm, các quá trình và hoạt động cho các tiêu chuẩn, thủ tục và yêu cầu có thể áp dụng được xác minh

8.3.2. Quá trình SI - Thực thi Phần mềm

Các cột và các giá trị tương ứng là chung cho tất cả các hàng trong bảng đặc tả sau và không được lặp lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID Tài liệu Hồ sơ

Kiểu Phần tử_1 Hồ sơ

ID Phần tử_1 Hồ sơ

Tên Phần tử_1 Hồ sơ

10606-4-1 (29110-4-1)

Quá trình

SI

Thực thi Phần mềm

Bảng 28 - Tham chiếu mục tiêu quá trình Thực thi Phần mềm - SI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tham chiếu tài liệu cơ sở kết quả quá trình

Kiểu Phần tử_2 Hồ sơ

ID Phần tử_2 Hồ sơ

Tên Phần tử_2 Hồ sơ

Kiểu cấu hình nguồn gốc

ID tài liệu nguồn gốc

Kiểu Phần tử_1 nguồn gốc

ID Phần tử_1 nguồn gốc

Tên Phần tử_1 nguồn gốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ID Phần tử_2 nguồn gốc

Tên Phần tử_2 nguồn gốc

Đối tượng

SI.O1.

Các nhiệm vụ của hoạt động này được thực hiện thông qua việc hoàn thành Kế hoạch Dự án hiện thời

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Đối tượng

SI.O2.

Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích tính đúng đắn và khả năng thử nghiệm, được tán thành bởi khách hàng, đã căn cứ và đã bàn bạc

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Định nghĩa Yêu cầu Bên liên quan

Kết quả

6.4.1.a

các đặc điểm được yêu cầu và ngữ cảnh sử dụng dịch vụ được đặc tả.

Đối tượng

SI.O2.

Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích tính đúng đắn và khả năng thử nghiệm, được tán thành bởi khách hàng, đã căn cứ và đã bàn bạc

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Kết quả

7.1.2.a

các yêu cầu được xác định với các phần tử phần mềm của hệ thống và giao diện đã định nghĩa

Đối tượng

SI.O2.

Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích tính đúng đắn và khả năng thử nghiệm, được tán thành bởi khách hàng, đã căn cứ và đã bàn bạc

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

7.1.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Kết quả

7.1.2.b

các yêu cầu phần mềm được phân tích để hiệu chỉnh và khả năng thử nghiệm

Đối tượng

SI.O2.

Các yêu cầu phần mềm được định nghĩa, phân tích tính đúng đắn và khả năng thử nghiệm, được tán thành bởi khách hàng, đã căn cứ và đã bàn bạc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.2

Phân tích yêu cầu phần mềm

Kết quả

7.1.2.f

các yêu cầu phần mềm được thu nhận và cập nhật khi cần thiết

Đối tưng

SI.O2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.2

Phân tích yêu cầu nhà phn mm

Kết qu

7.1.2.h

các yêu cu phần mm đưc xác đnh căn cvà kết ni vi tt c các bên bị ảnh hưng

Đối tưng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bản kiến trúc phần mm và thiết kế chi tiết đưc phát triển và căn c. mô tả các Cấu kiện phần mm và các giao diện nội bộ và ngoi vi. Tính nhất quán và tính kh truy vi yêu cầu phần mm đưc thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.3

Thiết kế Kiến trúc Phn mm

Kết qu

7.1.3.a

bản thiết kế Kiến trúc Phn mm đưc phát triển và đưc căn cứ để mô t các hng mục phần mm mà thực thi các yêu cu phần mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mm và thiết kế chi tiết đưc phát triển và căn c. mô tả các Cấu kiện phần mm và các giao diện nội bộ và ngoi vi. Tính nhất quán và tính kh truy vi yêu cầu phần mm đưc thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.3

Thiết kế Kiến trúc Phn mm

Kết qu

7.1.3.b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tưng

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mm và thiết kế chi tiết đưc phát triển và căn c. mô tả các Cấu kiện phần mm và các giao diện nội bộ ngoi vi. Tính nhất quán và tính kh truy vi yêu cầu phần mm đưc thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.3

Thiết kế Kiến trúc Phn mm

Kết qu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nh nhất quán và khả truy đưc thiết lập gia các yêu cầu phần mm và thiết kế phn mm

Đối tượng

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mềm và thiết kế chi tiết được phát triển và căn cứ. Nó mô tả các Cấu kiện phần mềm và các giao diện nội bộ và ngoại vi. Tính nhất quán và tính khả truy với yêu cầu phần mềm được thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.4

Thiết kế chi tiết phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.4.a

bản thiết kế chi tiết cho từng cấu kiện phần mềm, mô tả các đơn vị phần mềm được xây dựng và phát triển

Đối tượng

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mềm và thiết kế chi tiết được phát triển và căn cứ. Nó mô tả các Cấu kiện phần mềm và các giao diện nội bộ và ngoại vi. Tính nhất quán và tính khả truy với yêu cầu phần mềm được thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả

7.1.4.b

tính nhất quán và khả truy được thiết lập giữa các yêu cầu phần mềm và thiết kế phần mềm

Đối tượng

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mềm và thiết kế chi tiết được phát triển và căn cứ. Nó mô tả các Cấu kiện phần mềm và các giao diện nội bộ và ngoại vi. Tính nhất quán và tính khả truy với yêu cầu phần mềm được thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết kế chi tiết phần mềm

Kết quả

7.1.4.c

tính nhất quán và khả truy được thiết lập giữa các yêu cầu phần mềm và thiết kế phần mềm

Đối tượng

SI.O3.

Bản kiến trúc phần mềm và thiết kế chi tiết được phát triển và căn cứ. Nó mô tả các Cấu kiện phần mềm và các giao diện nội bộ và ngoại vi. Tính nhất quán và tính khả truy với yêu cầu phần mềm được thiết lập

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.5

Xây dựng phần mềm

Kết quả

7.1.5.a

xác định các tiêu chí cho tất cả đơn vị phần mềm dựa trên các yêu cầu

Đối tưng

SI.O4.

Cấu kiện phần mm được chế tạo. Đơn vị thử nghiệm đưc thc hin đxác minh nh nhất quán vi yêu cầu phần mềm và thiết kế. Thiết lập nh khả truy đối vi các yêu cầu và bản thiết kế

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q trình

7.1.5

Xây dựng phần mm

Kết qu

7.1.5.b

xác đnh các đơn v phn mm theo bn thiết kế đã to

Đối tưng

SI.O4.

Cấu kiện phần mm được chế tạo. Đơn vị thử nghiệm đưc thc hin đxác minh nh nhất quán vi yêu cầu phần mềm và thiết kế. Thiết lập nh khả truy đối vi các yêu cầu và bản thiết kế

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.5

Xây dựng phần mm

Kết qu

7.1.5.c

nh nhất quán và khả truy đưc thiết lp gia các yêu cầu phần mm và thiết kế phn mm

Đối tưng

SI.O4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.5

Xây dựng phần mm

Kết qu

7.1.5.d

việc xác minh các đơn vị phần mm da trên các u cầu và bn thiết kế đã tạo

Đối tưng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phn mm đưc tạo ra. c Cấu kiện phần mm đưc tích hp và xác minh bằng Bi cảnh thử nghiệm và Thủ tc th nghim. Kết quả đưc ghi chép lại trong Báo cáo thử nghim. Các khiếm khuyết đưc hiệu chnh và tính nhất quán và thiết lập tính kh truy đi vi bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.1.6

Tích hợp phần mm

Kết qu

7.1.6.c

các hng mục phần mm đưc xác minh bng các tiêu c đã đnh nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.O5.

Phần mềm được tạo ra. Các Cấu kiện phần mềm được tích hợp và xác minh bằng Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được ghi chép lại trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và tính nhất quán và thiết lập tính khả truy đối với bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Kết quả

7.1.6.d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng

SI.O5.

Phần mềm được tạo ra. Các Cấu kiện phần mềm được tích hợp và xác minh bằng Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được ghi chép lại trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và tính nhất quán và thiết lập tính khả truy đối với bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.6

Tích hợp phần mềm

Kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

các kết quả của việc thử nghiệm tích hợp được ghi lại

Đối tượng

SI.O5.

Phần mềm được tạo ra. Các Cấu kiện phần mềm được tích hợp và xác minh bằng Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được ghi chép lại trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và tính nhất quán và thiết lập tính khả truy đối với bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.6

Tích hợp phần mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.6.f

tính nhất quán và khả truy được thiết lập giữa các yêu cầu phần mềm và thiết kế phần mềm

Đối tượng

SI.O5.

Phần mềm được tạo ra. Các Cấu kiện phần mềm được tích hợp và xác minh bằng Bối cảnh thử nghiệm và Thủ tục thử nghiệm. Kết quả được ghi chép lại trong Báo cáo thử nghiệm. Các khiếm khuyết được hiệu chỉnh và tính nhất quán và thiết lập tính khả truy đối với bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.1.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả

7.1.7.a

tiêu chí cho phần mềm đã tích hợp được phát triển để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu phần mềm

Đối tưng

SI.O5.

Phn mm đưc tạo ra. c Cấu kiện phần mm đưc tích hp và xác minh bằng Bi cảnh thử nghiệm và Thủ tc th nghim. Kết quả đưc ghi chép lại trong Báo cáo thử nghim. Các khiếm khuyết đưc hiệu chnh và tính nhất quán và thiết lập tính kh truy đi vi bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghiệm phẩm cht phần mm

Kết qu

7.1.7.b

phần mm đã tích hp đưc xác minh bng các chỉ tiêu đã đnh nghĩa

Đối tưng

SI.O5.

Phn mm đưc tạo ra. c Cấu kiện phần mm đưc tích hp và xác minh bằng Bi cảnh thử nghiệm và Thủ tc th nghim. Kết quả đưc ghi chép lại trong Báo cáo thử nghim. Các khiếm khuyết đưc hiệu chnh và tính nhất quán và thiết lập tính kh truy đi vi bản thiết kế

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.7

Thử nghiệm phẩm cht phần mm

Kết qu

7.1.7.c

các kết qu thử nghiệm đưc ghi li

Đối tưng

SI.O6.

Cấu hình Phần mm đạt đưc Đặc tả Yêu cầu theo chấp thun của Khách hàng, bao gồm tài liu s dng, tài liệu vn hành và bảo trì đưc tích hp, căn c và lưu giữ tại Kho Dự án. Nhu cầu thay đổi Cấu hình Phn mm đưc phát hiện và khi tạo các Yêu cầu Thay đổi có liên quan

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Q trình

6.1.2

Cung cp

Kết qu

6.1.2.d

một sản phẩm và/hoặc dch vụ đáp ng các yêu cầu đưc chp thun đưc đưa ra bi nhà cung cấp

Đối tưng

SI.O6.

Cấu hình Phần mm đạt đưc Đặc tả Yêu cầu theo chấp thun của Khách hàng, bao gồm tài liu s dng, tài liệu vn hành và bảo trì đưc tích hp, căn c và lưu giữ tại Kho Dự án. Nhu cầu thay đổi Cấu hình Phn mm đưc phát hiện và khi tạo các Yêu cầu Thay đổi có liên quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

6.1.2

Cung cp

Kết qu

6.1.2.e

sản phẩm và/hoặc dch vụ đưc bàn giao đến bên thu nhận theo các yêu cầu đưc chp thun

Đối tượng

SI.O6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

6.1.2

Cung cấp

Kết quả

6.1.2.f

sản phẩm được cài đặt theo yêu cầu được chấp thuận

Đối tượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cấu hình Phần mềm đạt được Đặc tả Yêu cầu theo chấp thuận của Khách hàng, bao gồm tài liệu sử dụng, tài liệu vận hành và bảo trì được tích hợp, căn cứ và lưu giữ tại Kho Dự án. Nhu cầu thay đổi Cấu hình Phần mềm được phát hiện và khởi tạo các Yêu cầu Thay đổi có liên quan

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.1

Quản lý tài liệu phần mềm

Kết quả

7.2.1.a

một chiến lược chỉ ra tài liệu cần cung cấp trong suốt vòng đời sản phẩm phần mềm hoặc dịch vụ đã phát triển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SI.O6.

Cấu hình Phần mềm đạt được Đặc tả Yêu cầu theo chấp thuận của Khách hàng, bao gồm tài liệu sử dụng, tài liệu vận hành và bảo trì được tích hợp, căn cứ và lưu giữ tại Kho Dự án. Nhu cầu thay đổi Cấu hình Phần mềm được phát hiện và khởi tạo các Yêu cầu Thay đổi có liên quan

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.1

Quản lý tài liệu phần mềm

Kết quả

7.2.1.c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tượng

SI.O6.

Cấu hình Phần mềm đạt được Đặc tả Yêu cầu theo chấp thuận của Khách hàng, bao gồm tài liệu sử dụng, tài liệu vận hành và bảo trì được tích hợp, căn cứ và lưu giữ tại Kho Dự án. Nhu cầu thay đổi Cấu hình Phần mềm được phát hiện và khởi tạo các Yêu cầu Thay đổi có liên quan

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.1

Quản lý tài liệu phần mềm

Kết quả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

tài liệu đã phát triển và tạo sẵn theo các tiêu chuẩn đã xác định

Đối tưng

SI.O7.

Các nhiệm v xác minh và xác nhận tất c các sản phẩm công tác theo yêu cầu đưc thc hin s dụng các tiêu c đã đnh nghĩa đ thu đưc nh nhất quán gia sản phẩm đầu ra và đầu vào trong tng hoạt đng. Các khiếm khuyết đưc nhn diện và hiu chnh; các biên bản đưc lưu giữ trong Kết qu Xác minh/xác nhận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.2.4

Xác minh phần mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.4.a

một chiến lưc xác minh đưc phát triển và đưc thực thi

Đối tưng

SI.O7.

Các nhiệm v xác minh và xác nhận tất c các sản phẩm công tác theo yêu cầu đưc thc hin s dụng các tiêu c đã đnh nghĩa đ thu đưc nh nhất quán gia sản phẩm đầu ra và đầu vào trong tng hoạt đng. Các khiếm khuyết đưc nhn diện và hiu chnh; các biên bản đưc lưu giữ trong Kết qu Xác minh/xác nhận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

7.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết qu

7.2.4.b

nhận diện chỉ tiêu để xác minh tt c các sản phẩm công tác phn mm theo yêu cầu

 Đối tưng

SI.O7.

Các nhiệm v xác minh và xác nhận tất c các sản phẩm công tác theo yêu cầu đưc thc hin s dụng các tiêu c đã đnh nghĩa đ thu đưc nh nhất quán gia sản phẩm đầu ra và đầu vào trong tng hoạt đng. Các khiếm khuyết đưc nhn diện và hiu chnh; các biên bản đưc lưu giữ trong Kết qu Xác minh/xác nhận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

Q trình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xác minh phần mm

Kết qu

7.2.4.c

các hoạt đng xác minh theo yêu cầu đưc thực hin

Đối tượng

SI.O7.

Các nhiệm vụ xác minh và xác nhận tất cả các sản phẩm công tác theo yêu cầu được thực hiện sử dụng các tiêu chí đã định nghĩa để thu được tính nhất quán giữa sản phẩm đầu ra và đầu vào trong từng hoạt động. Các khiếm khuyết được nhận diện và hiệu chỉnh; các biên bản được lưu giữ trong Kết quả Xác minh/xác nhận

Bắt buộc

ISO/IEC 12207:2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.4

Xác minh phần mềm

Kết quả

7.2.4.d

các khiếm khuyết được nhận diện và ghi lại

Đối tượng

SI.O7.

Các nhiệm vụ xác minh và xác nhận tất cả các sản phẩm công tác theo yêu cầu được thực hiện sử dụng các tiêu chí đã định nghĩa để thu được tính nhất quán giữa sản phẩm đầu ra và đầu vào trong từng hoạt động. Các khiếm khuyết được nhận diện và hiệu chỉnh; các biên bản được lưu giữ trong Kết quả Xác minh/xác nhận

Bắt buộc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá trình

7.2.4

Xác minh phần mềm

Kết quả

7.2.4.e

các kết quả của các hoạt động xác minh được tạo sẵn cho Khách hàng và các bên liên quan khác

Đối tượng

SI.O7.

Các nhiệm vụ xác minh và xác nhận tất cả các sản phẩm công tác theo yêu cầu được thực hiện sử dụng các tiêu chí đã định nghĩa để thu được tính nhất quán giữa sản phẩm đầu ra và đầu vào trong từng hoạt động. Các khiếm khuyết được nhận diện và hiệu chỉnh; các biên bản được lưu giữ trong Kết quả Xác minh/xác nhận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ISO/IEC 12207:2008

Quá trình

7.2.5

Xác nhận phần mềm

Kết quả

7.2.5.a

một chiến lược xác nhận được phát triển và được thực thi

Đối tưng

SI.O7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bắt buộc

ISO/IEC

12207:2008

Q trình

7.2.5

Xác nhận

phần mm

Kết qu

7.2.5.b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối tưng

SI.O7.

Các nhiệm v xác minh và xác nhận tất ccác sản phẩm công tác theo yêu cầu đưc thc hin s dng các tiêu c đã đnh nghĩa để thu đưc nh nhất quán gia sn phẩm đầu ra và đu vào trong tng hoạt động. Các khiếm khuyết đưc nhận diện và hiu chnh; các biên bn đưc lưu giữ trong Kết quả Xác minh/xác nhận

Bắt buộc

ISO/IEC

12207:2008

Q trình

7.2.5

Xác nhận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết qu

7.2.5.c

các hoạt đng xác nhận theo yêu cầu đưc thực hin

 

Đối tưng

SI.O7.

Các nhiệm v xác minh và xác nhận tất ccác sản phẩm công tác theo yêu cầu đưc thc hin s dng các tiêu c đã đnh nghĩa để thu đưc nh nhất quán gia sn phẩm đầu ra và đu vào trong t