Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau to trinh xet nang luong truoc thoi han "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17906 văn bản

1

Quyết định 287/QĐ-TCLN-VP năm 2011 về Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn của Tổng cục Lâm nghiệp Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

kèm theo các quyết định khen thưởng, quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản sao) của các cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu Phụ lục 2 và báo cáo danh sách lao động của đơn vị tại thời điểm đề nghị xét nâng bậc lương theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm. Điều 9. Tổ chức thực hiện 1. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

2

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên

nâng bậc lương trước thời hạn Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị về Sở Nội vụ để thẩm định, xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định. Hồ sơ gồm: a) Công văn của cơ quan, đơn vị kèm danh sách đề nghị các trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu). b) Biên bản cuộc họp xét nâng bậc lương trước

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

3

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Yên Bái

viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 283/TTr-SNV ngày 30/5/2014, QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

4

Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

huyện phối hợp với cấp ủy, công đoàn cùng cấp tổ chức họp bình xét trong tập thể đơn vị để lựa chọn công chức, viên chức và người lao động đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn, lập Tờ trình kèm theo danh sách gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ). b) Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định trình Giám đốc Bảo hiểm

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

5

Thông tư 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Bản quy định này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện. 1 2 . Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp hiện hành

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

6

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

động ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn đạt được nhiều thành tích khác hơn; d) Công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận);

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2014

7

Quyết định 3159/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

tương đương được xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: căn cứ vào kết quả xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do các đơn vị báo cáo, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ ký công văn gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi ban hành Quyết định. 3. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

8

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

thành tích ngang nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được nâng bậc lương trước thời hạn thì xét theo các yếu tố khác như: a) Thâm niên công tác nhiều hơn; b) Chưa được nâng bậc lương trước thời hạn trong quá trình công tác; c) Có mức lương thấp hơn; d) Kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể; đ) Người không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

9

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do tỉnh Cao Bằng ban hành

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Điều 7. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 1. Định kỳ hàng năm vào Quý IV và đầu Quý I năm sau liền kề của năm xét nâng bậc lương trước; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, có đại diện công đoàn, đoàn thanh

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

10

Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tác tổ chức cán bộ không thành lập Hội đồng lương. Thủ trưởng đơn vị trao đối với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn để trình Bộ xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu. c) Thành viên Hội đồng lương phải được

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

11

Quyết định 71/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công. c. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian công tác lâu năm hơn chưa được nâng bậc lương trước thời hạn. d. Xem xét đến quá trình diễn biến lương. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

12

Quyết định 64/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn vẫn thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn. Sau khi có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn mà người đó bị xử lý kỷ luật thì Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định hủy quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cá nhân đó. d. Công chức, viên chức

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

13

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình

nghiệp; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3439/TTr- SNV ngày 31/12/2013; Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

14

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Bình Dương ban hành

4 Quy định này. 2. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn Sau khi tổ chức họp xét tại cơ quan, đơn vị, Sở ngành, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị về Sở Nội vụ để xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định. Hồ sơ gồm: a) Công văn của cơ quan, đơn vị kèm danh sách đề nghị các trường hợp nâng bậc lương trước

Ban hành: 20/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

15

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

tác. - Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều năm công tác hơn. - Cán bộ, công chức, viên chức có mức lương hệ số thấp hơn. - Cán bộ, công chức, viên chức kiêm công tác Đảng, đoàn thể. Điều 6. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn 1. Hàng năm, cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tổ chức Hội nghị công

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

16

Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Bản Quy chế này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện. b) Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

17

Quyết định 500/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do tỉnh Bắc Ninh ban hành

độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và quy trình, thứ tự, ưu tiên nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), các tổ chức hội đặc thù và cán bộ, công chức xã, phường, thị

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

18

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

các năm sau. Điều 6. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn 1. Quy trình thực hiện - Trước ngày 31/12 hàng năm, cơ quan, đơn vị lập danh sách những trường hợp còn không quá 12 tháng là đến hạn nâng lương thường xuyên của năm sau. Căn cứ thành tích công tác cao nhất trong thời gian giữ bậc lương của từng trường hợp trong danh sách để

Ban hành: 15/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

19

Quyết định 30/2005/QĐ-UBND về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

vũ trang; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ Lạng Sơn tại Tờ trình số 88/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2005, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

20

Quyết định 49/2006/QĐ-UBND về quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

quyền xử lý vi phạm kỷ luật ở bất kỳ hình thức nào theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức. 4. Xét hết số người có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng rồi mới xét đến số người có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng. Điều 6. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn 1. Hàng

Ban hành: 20/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ