Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3157/BTC-TTr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 42159 công văn

1

Công văn 3157/BTC-TTr thực hiện và báo cáo công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3157/BTC-TTr V/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

2

Công văn hướng dẫn kiểm tra việc lập và sử dụng công quỹ

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2640/TTr-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2640/TTR-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VIỆC LẬP VÀ SỬ DỤNG CÔNG QUĨ Kính gửi:

Ban hành: 31/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn số 8199/BTC-TTr về thanh tra tài chính các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8199/BTC-TTR V/v: Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 Kính gửi: Các cơ quan chủ quản báo chí Thực hiện Công văn số 466/VPCP-VX ngày 31/5/2007 của Văn

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

4

Công văn 2295/BTC-TTr năm 2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2295/BTC-TTr Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

5

Công văn 11574/BTC-TTr năm 2014 thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11574/BTC-TTr V/v thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 Hà Nội, ngày 18 tháng 08

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

6

Công văn 18142/BTC-TTr báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18142/BTC-TTr v/v báo cáo công tác THTK, CLP năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

7

Công văn 724/BTC-TTr trả lời Công văn 01/KNMM của Công ty TNHH Bao bì giấy Hong Chang về việc truy thu thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 724/BTC-TTr V/v Trả lời Công văn số 01/KN MM của Công ty TNHH Bao bì giấy Hong Chang Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

8

Công văn 8293/BTC-TTr năm 2015 về chấp hành pháp luật về phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8293/BTC-TTr V/v chấp hành pháp luật về phí, lệ phí. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

9

Công văn 2976/BTC-TTr năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2976/BTC-TTr V/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

10

Công văn 1188/BTC-TTr năm 2014 đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1188/BTC-TTr V/v đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 Hà Nội,

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

11

Công văn 8088/BTC-TTr báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8088/BTC-TTr V/v báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

12

Công văn 2760/BTC-TTr thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2760/BTC-TTr V/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP năm 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

13

Công văn 522/BTC-TTr thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/BTC-TTr V/v triển khai thực hiện công tác THTK, CLP năm 2013 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

14

Công văn số 12536/BTC-TTr về việc Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12536/BTC-TTR V/v Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Các

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

15

Công văn 14208/BTC-TTr báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14208/BTC-TTr V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2010

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

16

Công văn 2823/BTC-TTr triển khai công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

năm gửi trước ngày 15/9 (theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính v/v thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP). Đồng thời, gửi tệp dữ liệu điện tử các văn bản nêu trên vào hộp thư điện tử thanhtra6@mof.gov.vn để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định./.

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

17

Công văn số 3157 TCT/ĐTNN ngày 27/09/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp hoàn thuế khi thanh lý TSCĐ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 3157/TCT/ĐTNN V/v nộp thuế khi thanh lý TSCĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2004 Kính gửi: Công ty ô tô Isuzu Việt Nam Trả lời công văn số 107/CV-IVC ngày 18/8/2004 của Công ty Isuzu Việt Nam

Ban hành: 27/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

18

Công văn 3157/BHXH-CSXH về cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/BHXH-CSXH V/v cung cấp số liệu xây dựng Niên giám thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

19

Công văn số 3157/TS-KHTC ngày 17/12/2003 của Bộ Thuỷ sản về việc tiều chuẩn ngành về thức ăn nuôi tôm áp dụng trong Quyết định số 20/2003/QĐ-BTS ngày 12/12/2003

BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3157/TS-KHTC V/v tiêu chuẩn ngành về TA nuôi tôm áp dụng trong Quyết định số 20/2003/QĐ-BTS ngày 12/12/2003 Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Tổng Cục Hải quan Bộ Thuỷ sản đã ban hành

Ban hành: 17/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

20

Công văn số 3157/LĐTBXH-TL ngày 12/09/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 3157/LĐTBXH-TL V/v đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Công nghiệp tầu thuỷ VN Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003 Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tầu thuỷ Việt

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status