Các biểu mẫu mới trong đăng ký, quản lý cư trú

24/09/2014 08:38 AM

Vừa qua, Bộ công an đã ban hành Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Ms. Ngọc Hân
Thông tư này quy định cụ thể về biểu mẫu, quy cách, cách ghi  và quản lý biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Một số điểm đổi mới như sau:

- Thay đổi mẫu sổ hộ khẩu (Mẫu HK08), với một số thông tin khác trước như: thay Quê quán bằng Nguyên quán, bỏ mục thông tin số CMND/hộ chiếu…
- Sổ tạm trú chia thành 2 loại HK09A cấp cho hộ gia đình, HK09B cấp cho cá nhân đã đăng ký trạm trú và có thời hạn tối đa là 24 tháng.
- Mục “nguyên quán” trong thông tin cá nhân: ghi theo giấy khai sinh; nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ưu tiên ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà…

Thông tư này có hiệu lực từ 28/10/2014 và thay thế Thông tư 81/2011/TT-BCA. Các biểu mẫu đã in theo quy định của Thông tư 81 thì được sử dụng tiếp cho đến hết.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,907

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:11 | 18/05/2021 Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư
  • 10:17 | 18/05/2021 Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.
  • 08:40 | 18/05/2021 Nghị quyết 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
  • 15:18 | 17/05/2021 Công văn 4841/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.
  • 13:19 | 15/05/2021 Công văn 3897/BYT-KHTC về việc thống nhất nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm cho các bệnh viện
  • 17:45 | 14/05/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • 15:10 | 14/05/2021 Công văn 2224/TCHQ-PC ngày 13/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP.
  • 11:11 | 14/05/2021 Công văn 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong dịch Covid-19.
  • 11:10 | 14/05/2021 Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
  • 08:31 | 14/05/2021 Công văn 367/AIDS-GSXN bảo mật và tính chính xác thông tin xét nghiệm nhiễm HIV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn