Kiểm kê đất đai năm 2014

04/08/2014 14:46 PM

Ngày 01/8/2014 Thủ tướng ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Ms. Diễm My
Theo đó nội dung thực hiện bao gồm:

Thứ nhất: xác định số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính, diện tích các loại đất; các đối tượng đang quản lý, sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2014.

- Loại đất kiểm kê: các loại đất quy định tại điều 10 Luật Đất đai năm 2013.
- Đối tượng kiểm kê: đối tượng được quy định tại điều 5 và điều 8 Luật đất đai năm 2013.

Thứ hai: lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải phán ánh sự phân bố các loại đất theo từng đơn vị hành chính.

Thứ ba: đánh giá tình hình quản lý đất đai của từng địa phương, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai.

Ngoài ra chỉ thị còn nhiều nội dung quan trọng khác như: kinh phí thực hiện, thời điểm thực hiện và thời hạn hoàn thành kiểm kê đất đai.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,723

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:15 | 16/12/2019 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn