Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua

02/12/2013 08:12 AM

Trong tuần cuối tháng 11 vừa qua (25 - 30/11), Thư viện Pháp luật đã cập nhật những văn bản pháp luật mới được ban hành như sau:

Ms. Hồng Nhung
Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.

Theo đó, DN không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cũng sẽ phải thực hiện nộp kinh phí công đoàn, mức nộp kinh phí là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH.

DN sẽ nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng 1 lần vào thời điểm đóng BHXH, riêng với tổ chức, DN Nông-Lâm-Ngư-Diêm nghiệp sẽ được lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý.

Nghị định này có hiệu lực từ 10/1/2014, riêng quy định về mức đóng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2013.

Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Doanh nghiệp cổ phần hóa đã xác định giá trị nhưng chưa bán cổ phần sẽ được điều chỉnh lại giá trị DN đã công bố sau 18 tháng (so với trước đây là 12 tháng)

Trước ngày 15/01/2014, các DN đã hoàn thành hoặc đang thực hiện cổ phần hóa thì vẫn tiếp tục thực hiện giao đất, thuê đất, tính giá trị quyền SDĐ theo phương án đã được phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2014.

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC .

Theo đó, từ 1/1/2014, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện kê khai thuế sẽ áp dụng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 156, không áp dụng theo các mẫu tờ khai trước đây.

Ngoài ra, Thông tư cũng có một số hướng dẫn mới về kê khai thuế như:

- Khi phát hiện sai sót hồ sơ quyết toán thuế năm thì người nộp chỉ cần nộp bổ sung quyết toán thuế năm.

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sẽ bị xử lý như trường hợp cơ quan thuế tự phát hiện.

Thông tư 156 sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12/2013.

Vào ngày 13/11, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu chứng minh nhân dân mới.

Sau hơn 1 năm áp dụng mẫu CMND có ghi tên cha mẹ theo Thông tư 27, Bộ Công an đã bỏ nội dung này trong mẫu CMND mới tại Thông tư 57.

Đối với những nơi chưa có đủ điều kiện để cấp CMND bằng nhựa theo Thông tư này thì áp dụng cấp CMND bằng giấy theo Quyết định 998/2001.

Thông tư 57 có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2013.

Vừa qua, Bộ Lao động ban hành Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Theo đó, người tham gia chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được cấp chứng chỉ, chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Nhóm 1 sẽ được cấp chứng nhận huấn luyện và thời hạn của chứng nhận là 2 năm từ ngày cấp.

Nhóm 2,3 được cấp chứng chỉ huấn luyện và thời hạn chứng chỉ là 5 năm kể từ ngày cấp.

Người thuộc nhóm 4 sẽ được ghi vào sổ theo dõi huấn luyện của cơ sở sau khi hoàn thành chương trình học.

Trước khi thời hạn chứng chỉ, chứng nhận hết hiệu lực thì các đối tượng tham gia cần đăng kí tham gia khóa luyện để được cấp lại chứng chỉ, chứng nhận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Vào giữa tháng 11, Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV được ban hành quy định mới về chính sách phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng.

Theo đó, Kế toán trưởng trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự thu chi được hưởng mức phụ cấp 0.2 so với mức lương cơ sở.

Đối với quy định này mức phụ cấp của kế toán trưởng không có phụ cấp chức vụ và hệ số phụ cấp không dựa trên mức lương tối thiểu chung như Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV.

Thông tư quy định thêm trường hợp người được bổ nhiệm kế toán trưởng xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp với hệ số 0.1 so với mức lương cơ sở.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,719

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
  • 10:30 | 17/09/2019 Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
  • 13:30 | 16/09/2019 Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có hiệu lực từ 30/8/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.
  • 11:30 | 16/09/2019 Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn