Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Mức phí sử dụng hạ tầng đường sắt từ 08/02/2021

17/02/2021 09:08 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định về mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt.

Quý Nguyễn

Cụ thể, kể từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021:

- Mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai và nộp phí theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

- Nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được thực hiện theo quy định tại Thông tư 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 (mức thu phí là 8%).

Thông tư 12/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 196

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn