Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Triển khai thiết lập khu vực cấm bay với tàu bay không người lái

28/11/2020 15:35 PM

Mới đây, Bộ Quốc phòng ban hành Công văn 4415/BQP-TM về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Sỹ Hiếu

Theo đó, để các bộ, ngành, địa phương triển khai thống nhất, hiệu quả Quyết định 18/2020/QĐ-TTg thì Bộ Quốc phòng triển khai một số nhiệm vụ và tiến độ thực hiện như sau:

- Từ tháng 7 - 11/2020: Khảo sát, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương.

- Từ tháng 10 – 12/2020: Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp căn cứ lập dự toán.

- Từ tháng 12/2020 – 01/2021: Tổ chức tập huấn (trực tuyến).

- Từ tháng 1 – 3/2021: Các đơn vị triển khai nhiệm vụ, gửi số liệu theo mẫu về Ban Chỉ đạo (qua Cục Bản đồ).

- Từ tháng 2 – 4/2021: Tổng hợp số liệu, kiểm tra, xác minh (nếu thấy cần thiết), tích hợp trong cơ sở dữ liệu bản đồ.

- Tháng 4/2021: Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết tại Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020.  

 >> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 421

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn