Thêm quy định về chứng nhận sử dụng vũ khí

12/06/2012 11:39 AM

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ngày 29/5/2012, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, và Nghị định 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

Ms.Thu Trâm

Theo đó, đối tượng được cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí phải là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, bảo đảm các tiêu chuẩn của người sử dụng vũ khí, đang làm việc tại cơ quan thuộc đối tượng được trang bị vũ khí và đã qua đào tạo, huấn luyện. Riêng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an đã được đào tạo tại học viện An ninh, Cảnh sát, các trường CAND thì không phải cấp giấy này. Thông tư nhấn mạnh Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí không thay thế Giấy phép sử dụng vũ khí.

Những nội dung về cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vận chuyển vật liệu nổ quân dụng; quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp đặc biệt cũng được Bộ Công an hướng dẫn chi tiết trong Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/7/2012, thay thế Thông tư 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,617

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn