Yêu cầu chức năng đối với phần mềm kiểm tra chữ ký số

10/09/2020 09:44 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 22/2020/TT-BTTTT về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số (CKS).

Xuân Dũng

Theo đó, yêu  cầu chức năng của phần mềm kiểm tra CKS gồm:

- Chức năng kiểm tra tính hợp lệ của CKS trên thông điệp dữ liệu;
 
- Chức năng lưu trữ và hủy bỏ các thông tin sau kèm theo thông điệp dữ liệu ký số:

+ Các chứng thư số tương ứng với các CKS trên thông điệp dữ liệu ký số được gửi đến;

+ Các danh sách chứng thư số thu hồi tại thời điểm ký của tổ chức cung cấp chứng thực CKS tương ứng với CKS trên thông điệp dữ liệu được gửi đến;

+ Quy chế chứng thực của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS cấp phát chứng thư số tương ứng với các CKS trên thông điệp dữ liệu được gửi đến;

+ Kết quả kiểm tra trạng thái chứng thư số tương ứng với CKS trên thông điệp dữ liệu được gửi đến.

- Chức năng thay đổi (thêm, bớt) chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS;

- Chức năng thông báo (bằng chữ/bằng ký hiệu) việc kiểm tra tính hợp lệ của CKS là hợp lệ hay không hợp lệ.

Ngoài ra, phần mềm kiểm tra CKS phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về CKS trên thông điệp dữ liệu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 22.

Thông tư 22/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,811

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn