Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chữ ký số khi thanh toán điện tử song phương giữa BHXH và NHTM

12/03/2020 11:05 AM

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 100/QĐ-BHXH ban hành quy trình về thanh toán điện tử song phương (TTĐTSP) giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM).

Kiều Nga

Theo đó, chữ ký số được sử dụng trong TTĐTSP giữa hai hệ thống là chữ ký số đang có hiệu lực được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng đã được cấp phép theo quy định.

Việc xác thực chữ ký số được quy định như sau:

- NHTM có trách nhiệm xây dựng ứng dụng để chứng thực chữ ký số của cơ quan BHXH và ngược lại.

- NHTM phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 5 ngày khi có thay đổi cho cơ quan BHXH công thức chữ ký số, chứng thư số nhân danh của hệ thống mình và thời điểm áp dụng;

Ngược lại, cơ quan BHXH cũng phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 5 ngày khi có thay đổi cho NHTM công thức chữ ký số, chứng thư số nhân danh của hệ thống mình và thời điểm áp dụng trước khi có thay đổi.

- Hệ thống TTĐTSP giữa cơ quan BHXH và NHTM dùng 2 cặp khóa (độ dài khóa là 2048 bit):

+ Một cặp để ký/xác thực chữ ký;

+ Một cặp để mã hóa/giải mã nội dung thông điệp dữ liệu.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 100/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 17/01/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,459

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn