Hướng dẫn trách nhiệm của Văn phòng UBND cấp tỉnh về Công báo

16/04/2019 08:55 AM

Từ ngày 04/6/2019, Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi quy định liên quan về Công báo sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Văn Dũng

Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc gửi báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về Công báo. Cụ thể:

- Hàng năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo có ký số về Văn phòng Chính phủ.

- Trong trường hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu về ký số thì gửi bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng PDF) đã ký và đóng dấu.

- Báo cáo gửi qua thư điện tử theo địa chỉ congbao@chinhphu.vn.

- Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

- Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

316

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:55 | 19/04/2019 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã có hiệu lực từ 28/5/2019.
  • 09:50 | 19/04/2019 Ngày 12/4/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 1568/BGDĐT-CNTT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia 2019.
  • 07:45 | 19/04/2019 Công văn 1155/BHXH-CSYT ngày 11/4/2019 về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến.
  • 15:25 | 18/04/2019 Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
  • 15:20 | 18/04/2019 Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp có hiệu lực từ 01/5/2019.
  • 14:05 | 18/04/2019 Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực từ 16/5/2019.
  • 08:15 | 18/04/2019 Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiếu lớp 1.
  • 08:10 | 18/04/2019 Từ 08/02/2019, Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn có hiệu lực thi hành.
  • 08:03 | 18/04/2019 Thông tư 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi GCN đủ điều kiện xét nghiệm và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
  • 08:00 | 18/04/2019 Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu có hiệu lực từ 20/5/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn