Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Sắp tới, ban hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

13/09/2018 08:09 AM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018.

Thanh Lợi

Theo đó, Chính phủ giao:

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Quốc hội đối với dự án Luật này.

Ngoài ra, cũng tại Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 09/9/2018, Chính phủ quyết nghị về nhiệm vụ của Bộ Nội vụ như sau:

- Chủ trì hoàn thiện các đề xuất chính sách khi xây dựng dự án Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, dự án Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Phối hợp với Bộ Tư pháp lập tờ trình, hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng trước khi trình UBTVQH đề nghị bổ sung 02 dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Quốc hội thông qua.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,434

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
  • 15:18 | 19/01/2021 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri; về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố.
  • 14:48 | 19/01/2021 Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.
  • 09:15 | 19/01/2021 Thông tư 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
  • 08:45 | 19/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
  • 07:30 | 19/01/2021 Chỉ thị 3/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn