Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Ban hành sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế trong hoạt động XNK

13/07/2018 08:22 AM

Ngày 29/6/2018, Tổng cục Hải quan ra Quyết định 1925/QĐ-TCHQ ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế tại cấp Chi cục Hải quan.

Hồng Thuận

Sổ tay nghiệp vụ với nội dung là các kỹ năng thực hiện nghiệp vụ chính sách thuế đối với hàng hóa XNK bao gồm:

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu; Giảm thuế đối với hàng hóa XNK; Hoàn thuế đối với hàng hóa XNK; Không thu thuế hàng hóa XNK.

Đối với thủ tục hoàn thuế hàng hóa XNK; trình tự các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Phân loại hồ sơ hoàn thuế

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ

Bước 4. Tiếp nhận, xử lý chứng từ, hồ sơ người nộp thuế bổ sung/giải trình

Bước 5. Lập tờ trình, dự thảo quyết định hoàn thuế

Bước 6. Phát hành quyết định

Bước 7. Cập nhật thông tin hoàn thuế vào hệ thống kế toán tập trung

Bước 8. Lưu trữ hồ sơ, thông tin

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 1925/QĐ-TCHQ (có hiệu lực từ ngày 14/7/2018).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,286

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 21/01/2021 Thông tư 09/2021/TT-BQP ngày 14/01/2021 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội.
  • 09:45 | 21/01/2021 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01//2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 09:38 | 21/01/2021 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.
  • 09:02 | 21/01/2021 Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 08:43 | 21/01/2021 Thông tư 38/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng NSTW từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn