Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Nội

28/06/2018 08:08 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã (UBND cấp huyện) tại Hà Nội.

Thanh Lợi

Theo đó, Đội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
   
Về chức năng, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc, tham mưu cho UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật về trật tự xây dựng đô thị.

Đội có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, được trang bị phương tiện làm việc theo quy định, chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND cấp huyện và do Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Xem chi tiết cơ cấu tổ chức và biên chế của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Quyết định 26/2018/QĐ-TTg (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2018).

Thời gian thực hiện thí điểm là 02 năm (24 tháng) kể từ thời điểm trên.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,725

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 23/01/2021 Quyết định 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 07:30 | 23/01/2021 Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa.
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn