Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Định mức kinh tế - kĩ thuật cho công tác lập bản đồ

12/02/2018 08:01 AM

Ngày 22/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2017/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật (KT - KT) cho công tác lập bản đồ công trình dải ven biển. Theo đó:

Quỳnh Như

Định mức KT - KT áp dụng cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; công trình, bản đồ cấu trúc địa chất, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 gồm 07 hạng mục:

- Lập bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển tỷ lệ 1:100.000

- Lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:100.000

- Lập bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển tỷ lệ 1:25.000

- Lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000

- Lập bản đồ cấu trúc địa chất dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

- Lập bản đồ địa mạo đáy biển phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000

- Lập bản đồ thủy thạch - động lực phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000.

Định mức KT - KT này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác điều tra và lập bản đồ.

Xem chi tiết định mức đối với từng hạng mục tại Thông tư 62/2017/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 12/02/2018).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 570

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn