Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn mới về phí duy trì tên miền quốc gia ".vn"

11/10/2017 08:49 AM

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn 13306/BTC-CST của Bộ tài chính hướng dẫn về phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Mỹ Duyên

Theo đó, do mức phí duy trì tên miền quốc gia ".vn" quy định tại Thông tư 208/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) giảm so với mức phí quy định tại Thông tư 189/2010/TT-BTC trước đó, nên:
 
- Trường hợp đã nộp phí trước ngày 01/01/2017 cho cả thời gian sau ngày 01/01/2017 thì được sử dụng thêm một số năm tương ứng với số tiền chênh lệch giữa mức thu cũ và mức thu mới.

Cơ quan thu phí không thu lại số tiền chênh lệch thừa mà sẽ chuyển vào số phí phải nộp của kỳ tiếp theo.
 
- Trường hợp nộp phí sau ngày 01/01/2017, khách hàng thực hiện duy trì tên miền thì nộp phí duy trì theo mức thu quy định tại Thông tư 208.

Ngoài ra, Công văn 13306/BTC-CST ngày 4/10/2017 cũng hướng dẫn đối với trường hợp khách hàng đã nộp phí cho nhiều năm thì thời điểm phải nộp tiếp theo được xác định là tròn số năm mà khách hàng đã nộp kể từ lần nộp phí trước.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,721

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn