Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn về việc thay thế biển báo giao thông

04/08/2017 15:46 PM

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Công văn 8484/BGTVT-KHCN hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Quí Nhi

Theo đó, lộ trình thay thế biển báo hiệu được thực hiện theo Khoản 89.2 Điều 89 Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016; trong đó, cần tập trung các nội dung sau:

- Điều chỉnh ngay những biển báo có giá trị ghi trên biển khác với giá trị cần báo, có thể sử dụng biển báo bằng chữ trong trường hợp cần thiết.

- Đối với biển báo có nội dung và mục đích khác phải căn cứ vào mục đích cấm, tổ chức giao thông để điều chỉnh cho phù hợp.

- Rà soát lại các biểu tượng phương tiện trên các biển ghép, biển phân làn đường, phương tiện nhằm phù hợp nguyên tắc chung đối với tất cả các biển.

- Rà soát, điều chỉnh biển số I.423 ( F,9 trong GMS)…

Các biển báo hiện còn sử dụng tốt, không gây hiểu nhầm thì vẫn còn hiệu lực cho đến khi được thay thế mới.

Xem thêm chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 8484/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,532

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn