Cung cấp dịch vụ môi trường phải có chứng chỉ hành nghề

12/08/2016 14:58 PM

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 về phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.

Thanh Phú

Theo đó, cá nhân sẽ phải được bồi dưỡng, đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia cung cấp những dịch vụ môi trường sau:

- Quan trắc và phân tích môi trường.

- Xử lý chất thải nguy hại.

- Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ, giám định thiệt hại về môi trường.

- Cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật, dioxin.

- Kiểm toán môi trường.

- Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

- Quản lý, vận hành hệ thống xử lý chất thải.

- Cải tạo, phục hồi môi trường đối với các khu vực ô nhiễm môi trường khác (ao hồ, kênh mương, sông suối).

Ngoài ra, tại Quyết định 1570/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày ký) còn siết chặt về điều kiện hoạt động đối với tổ chức cung cấp những dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt,...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,439

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn