Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giảm lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên

04/06/2015 08:26 AM

Từ ngày mai (05/06), mức lãi suất cho vay áp dụng đối với các đối tượng như học sinh, sinh viên, hộ nghèo… tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thay đổi như sau:

Ms.Thụy Hân
- 6,6%/năm tương đương 0,55%/tháng (trước đây là 7,2%/năm) với đối tượng vay là hộ nghèo,  học sinh, sinh viên,  đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm.

- 9,0%/năm tương đương 0,75%/tháng (trước đây là 9,6%/năm) với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Mức lãi suất trên được quy định tại Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2015.

Quyết định 750  thay thế Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2014 và một phần Quyết định 1826/QĐ-TTg năm 2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,896

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn