Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được ban hành ngày 05/4/2018.

Lễ 30/4 & 01/5: Lãnh đạo bệnh viện cũng phải trực đầy đủ

Đây là nội dung quan trọng tại Công văn 448/KCB-QLCL về đảm bảo công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp năm 2018

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.

Thay đổi mức phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định về phí thẩm định cấp GPKD lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa; thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp giấy phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của doanh nghiệp lữ hành nước ngoài.

Tăng mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia

Đây là nội dung mới nổi bật tại Thông tư 24/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Tiêu chí xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ cho giáo dục

Vừa qua, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT về tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục. Theo đó:

Cách xác định phạm vi hành lang ATGT đường sắt

Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Xem theo lĩnh vực:
Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar

Xem nhiều nhất