Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa DNNN

Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 121/NQ-CP về xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với 42 loại thuốc

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 5054/BHXH-DVT về việc dừng thanh toán các loại thuốc quy định tại Quyết định 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017.

Phải ghi hàm lượng kháng sinh trên bao bì thức ăn chăn nuôi

Ngày 10/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Ngày 23/10/2017, Bộ TN&MT ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTNMT về xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin ghi sai trong sổ BHXH

Bộ LĐTBXH ban hành Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn sửa chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (gọi chung là nghề NN, ĐH, NH) ghi sai trong sổ BHXH như sau:

Phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15456/BTC-TCT về việc chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan đăng kí đất đai và cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Quy định cụ thể nhiệm vụ của Điều độ viên tại các cấp điều độ

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 22/2017/TT-BCT quy định về khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Xem theo lĩnh vực:
Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar

Xem nhiều nhất