Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

Bổ sung mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra KHCN

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được Thông tư 22/2016/TT-BKHCN quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ví dụ cụ thể về thanh toán vật tư y tế cho người có BHYT

Thông tư 04/2017/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế cho người tham gia BHYT được ban hành ngày 14/4/2017.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 24/4/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật lao động trong năm 2018

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 38/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Trình tự lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định việc lập kế hoạch Tài chính (KHTC) 05 năm và KHTC - ngân sách nhà nước 03 năm.

Lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017

Ngày 25/4/2017, Chánh án TANDTC ký ban hành Quyết định 05/QĐ-TANDTC về Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Thêm đối tượng được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Xem theo lĩnh vực:
Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar

Xem nhiều nhất