Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2015

18/09/2015 07:39 AM

Từ ngày 21 – 30/9/2015, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực giáo dục đào tạo, thuế, phí, lệ phí, tài chính nhà nước…bắt đầu có hiệu lực. Đơn cử như sau:

Hoàng Hiệp
1. Thay đổi mức phí công chứng

Theo Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP thì một số loại phí công chứng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể như sau:

- Công chứng hợp đồng uỷ quyền: 50.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 40.000 đồng/trường hợp).

- Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 25.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 20.000 đồng/trường hợp).

- Công chứng di chúc: 50.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 40.000 đồng/trường hợp).

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn bổ sung các loại phí sau:

- Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất.

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

- Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

- Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp.

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2015.

2. Sinh viên xếp loại rèn luyện yếu có thể bị buộc thôi học

Ngày 12/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Theo đó, người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Đồng thời, Thông tư này cũng thay đổi một số mức điểm đánh giá xếp loại rèn luyện, cụ thể như sau:
- Bị xếp loại rèn luyện yếu khi có kết quả rèn luyện từ 35 điểm đến dưới 50 điểm (hiện nay từ 30 điểm đến dưới 50 điểm).

- Bị xếp loại rèn luyện kém khi có kết quả rèn luyện dưới 35 điểm (hiện nay là dưới 30 điểm).

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/9/2015.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước

Thủ tướng ban hành Quyết định 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên nhà nước.

Theo đó, Quyết định 32/2015/QĐ-TTg có một số thay đổi như sau:

- Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/một xe.

- Các chức danh quy định tại Điều 6 Quyết định này được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/xe; nếu tự túc phương tiện thì được khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định tại Điều 14 Quyết định này.

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2015, thay thế Quyết định 59/2007/QĐ-TTg và Quyết định 61/2010/QĐ-TTg .

4. Chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Ngày 14/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-TTg về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Theo đó, Danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ gồm:
- Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công.

- Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư.

- Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

Quyết định 34/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/9/2015 và thay thế Quyết định 44/2011/QĐ-TTg .

Đối với những chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

5. Mức phí sử dụng đường bộ tại đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

Thông tư 114/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, mức phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông từ ngày được UBND tỉnh Đắk Nông cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015 được quy định như sau:

- Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng: 30.000 đồng/lượt.

- Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 40.000 đồng/lượt.

- Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn : 65.000 đồng/lượt.

- Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit: 120.000 đồng/lượt.

- Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit: 180.000 đồng/lượt.

Thông tư 114/2015/TT-BTC có hiều lực từ ngày 25/9/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,042

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn