File word 06 hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/10/2020 14:09 PM

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì hợp đồng kinh doanh bất động sản bao gồm hợp đồng mua bán, cho thuê nhà, công trình xây dựng; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

File word 06 hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

File word 06 hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Ảnh minh họa.

Hiện nay, hợp đồng mẫu từng loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, cụ thể như sau:

- Mẫu số 01: Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai).

- Mẫu số 02: Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai).

- Mẫu số 03: Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai).

- Mẫu số 04a: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Mẫu số 04b: Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất.

- Mẫu số 05: Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án).

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản kể trên là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,942

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn