Không tính lại chế độ BHXH trước năm 1995

06/06/2017 14:19 PM

Không tính lại chế độ cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày Nghị định Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (1/1/1995).

Bà Nguyễn Thị Hường (tỉnh Bình Dương) làm việc từ tháng 7/1995 đến nay được 20 năm. Năm 1997, nghỉ sinh 5 tháng theo chế độ, tháng 7/2015 bà xin nghỉ hưu.

Khi làm thủ tục thì cơ quan BHXH trừ 5 tháng nghỉ thai sản với lý do, theo Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998, thời gian nghỉ thai sản theo quy định chỉ cộng cho người lao động sinh con từ tháng 12/1998 trở về sau. Bà Hường hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ thì thời gian đóng BHXH được tính hưởng BHXH.

Thực hiện Điều 2 Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP thì “không tính lại chế độ cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Trường hợp của bà có thời gian 5 tháng của năm 1997 nghỉ thai sản không đóng BHXH nên không được tính hưởng BHXH. BHXH địa phương trả lời bà là đúng quy định của chính sách.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn