Tính thời điểm nâng lương khi chuyển sang DN khác

01/12/2015 07:48 AM

Ông Võ Thế Hùng (vhung205@... ) làm việc tại một doanh nghiệp Nhà nước và được nâng lương lên bậc 4/6 ngạch chuyên viên chính từ tháng 12/2010. Tháng 4/2012, ông chuyển công tác sang một doanh nghiệp Nhà nước khác và tiếp tục được hưởng lương theo ngạch bậc trên.

Tháng 12/2013, phòng chức năng đề nghị nâng lương cho ông Hùng lên bậc 5/6 chuyên viên chính, nhưng Giám đốc không đồng ý với lý do thời gian xét nâng lương cho ông Hùng chỉ tính từ khi ông chuyển đến (tháng 4/2012).

Tháng 10/2015, Giám đốc ký quyết định nâng lương cho ông Hùng hưởng bậc 5/6 chuyên viên chính kể từ ngày 1/10/2015. Ông Hùng hỏi, doanh nghiệp tính thời gian xét nâng bậc lương cho ông như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Trước ngày 1/1/1995, khi người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) này chuyển đến làm việc tại DNNN khác được bảo lưu ngạch, bậc lương, bảo lưu thời gian giữ bậc để xét hoặc thi nâng bậc lương lần sau theo Giấy thôi trả lương của doanh nghiệp cũ.

Kể từ ngày 1/1/1995, thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007) và Bộ luật Lao động năm 2012, khi người lao động thôi việc để chuyển đến nơi làm việc mới thì phải chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cũ, hưởng chế độ thôi việc. Khi  đến  doanh nghiệp mới phải giao kết hợp đồng lao động.

Vào thời điểm ông Võ Thế Hùng đến làm việc tại DNNN mới (tháng 4/2012), áp dụng quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007), ông Hùng và doanh nghiệp mới phải ký kết hợp đồng lao động để thỏa thuận về việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Chế độ nâng bậc lương tại thời điểm tháng 4/2012, đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở DNNN thực hiện theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Mục IV Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi bổ sung theo Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH, như sau:

- Căn cứ để nâng bậc lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ là tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức và thâm niên làm việc trong công ty.

- Điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương: Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì được xét nâng lên 1 bậc.

Như ông Hùng trình bày, khi đến làm việc cho DNNN mới, ông và doanh nghiệp mới đã thỏa thuận mức lương bậc 4/6, hệ số 4,99 ngạch chuyên viên chính theo Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

Căn cứ quy định về nâng bậc lương nêu trên, thời gian giữ bậc 4/6 chuyên viên chính để xét nâng bậc lần sau của ông Hùng tại doanh nghiệp mới bắt đầu được tính từ tháng 4/2012, ít nhất từ đủ 3 năm (đủ 36 tháng) thâm niên làm việc trong công ty mới trở lên ông Hùng sẽ được xét nâng bậc 5/6 chuyên viên chính.

Việc Giám đốc doanh nghiệp ra quyết định nâng bậc lương đối với ông Hùng, hưởng lương bậc 5/6 chuyên viên chính, hệ số 5,32 kể từ ngày 1/10/2015 (sau 42 tháng giữ bậc 4/6 chuyên viên chính tại doanh nghiệp) là không trái với quy định của pháp luật về lao động - tiền lương.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn